Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Browse website

De Nederlandse kranten kennen een lange traditie van politieke prenten, tekeningen die commentaar leveren op het nieuws. Hier zijn prenten verzameld van diverse tekenaars uit diverse Nederlandse... [Image gallery]
Posters brengen op een direct aansprekende manier een simpele boodschap over aan een groot publiek. In geval van oorlog maakt zo'n simpele voorstelling van zaken het mogelijk in één oogopslag vriend... [Image gallery]