Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Friends Meeting

30th Meeting of Friends of the IISH Thursday 22 January 2015 at 15.00 hours (in Dutch)

Programme

Bijzonder onderwerp van deze middag:
Een levendig programma over cremeren en begraven.
Een propagandafilm van de Arbeiders Vereeniging voor Lijkverbranding. In deze film wordt op niet mis te verstane wijze niet alleen de vooruitgang van de mensheid, maar ook de vergankelijkheid van diezelfde mensheid getoond. Nadruk wordt gelegd op de lijdensweg, die de nabestaanden moeten gaan bij het verscheiden van een geliefd familielid.
De geschiedenis van de dood is het hoofdonderwerp van Wim Cappers. Sinds 1981 heeft Wim Cappers zich gespecialiseerd in de funeraire cultuur. Hij heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het sterven, het begraven, het kerkhof, de begraafplaats, het cremeren en het rouwen. Hierbij richt hij zich op de funeraire cultuur in Nederland maar vergelijk tradities en veranderingen graag met ontwikkelingen in andere landen.

Programma

14.45-15.00 Ontvangst met koffie en thee
15.00-15.15 Welkom en huishoudelijke vergadering
15.15-16.15 Presentatie uit hoogtepunten uit de recente aanwinsten
16.15-16.30 Korte pauze
16.30 -17.30 Een levendig programma over cremeren en begraven
- Film van de Arbeiders Vereniging Voor Lijkverbranding ‘Als wij levenden sterven"
- Lezing Wim Cappers, 'Vernieuwing van de voorlichting. De crematiebeweging en haar propaganda'
- Guus Sluiter, Directeur Museum ’Tot Zover’ (http://www.totzover.nl/) geeft uitleg bij een aantal funeraire objecten uit de IISG collectie
17.30-18.15 Borrel


If you want to attend, please notify us by sending an e-mail to secretar@iisg.nl or phone 020 6685866