Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Studiemiddag over reclame en visuele cultuur in de Lage Landen Programma (pdf) [Event]
Boekpresentatie ter gelegenheid van de publicatie van Ernest Mandel. Rebel tussen droom en daad Organisatie: The International Institute for Research and Education (IIRE) en IISG Voordrachten door Dr... [Event]
Gedurende de meer dan vier jaren van bezetting van België tijdens de Tweede Wereldoorlog, verschenen er in dat land honderden illegale bladen. Drie daarvan werden uitgegeven door de 'Onafhankelijke... [Afbeeldingenalbum]
In februari 2008 arriveerde uit België een grote oude metalen kist vol met archief van de Vierde Internationale en Ernest Mandel. Het persoonlijk archief van Mandel was midden jaren negentig al aan... [Collection highlight]
Het bericht van de moord op Leon Trotski in Mexico op 21 augustus 1940 sloeg in als een bom. In België verzamelden sympathisanten zich ontdaan en boos ten huize van Henri Mandel. Daaronder Lode Polk... [Item of the Day]
December is traditioneel de maand van de lange winteravonden waarop het huisgezin in de Lage Landen zich rond een bordspel schaart. In de jaren '70 en '80 kwam een hele reeks nieuwe spelen uit rond... [Item of the Day]
België en Holland zijn in 1815 op last van de grote Europese mogendheden een huwelijk aangegaan. België betoont zich daarin de meest ontevreden partner. Na een volksopstand roept een Voorlopig Bewind... [Item of the Day]
Antwerpse dokwerkers staken de hele septembermaand 1907 om één frank meer dan hun loon van vijf frank. De komst van stakingsbrekers uit Engeland leidt tot hevige straatgevechten en het leger komt er... [Item of the Day]
België is in augustus 1945 al bijna een jaar bevrijd en de joodse verenigingen nemen hun werk weer op. De Poale-Zion, de socialistische zionisten, geven hun gestencilde weekblad Unser Wort weer in... [Item of the Day]
Op de derde Olympische spelen voor arbeiders in Antwerpen in 1937 was men zich bewust van het gevaar van het fascisme. De communisten waren altijd buiten de Olympiades gehouden, maar nu mochten voor... [Item of the Day]

Pagina's