Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

These transfers of sovereignty resulted in extensive, unforeseen movements of citizens and subjects to their former countries. The phenomenon of postcolonial migration affected not only European... [Publication]
Based on a collection of labour contracts and other documents, this book examines the legal, economic and social relations of labour as they developed in the commercial enterprises of Tokugawa Japan... [Publication]
Het Verdrag van Vrede en Vriendschap tussen de VS en Japan, geratificeerd op 21 februari 1855, stelde Japanse havens open voor de VS. De nieuwe leiders van de Meiji dynastie meenden dat het openstaan... [Item of the Day]
Rond 1900 arriveerden iedere maand zo'n duizend Japanse immigranten in California om daar in de tuinbouw te werken. Al gauw rezen er spanningen en werd gevreesd dat ze de loonontwikkeling negatief... [Item of the Day]
De Japanse Arbeidswet werd op 7 april 1947, toen Japan nog door vreemde mogendheden bezet was, van kracht. Artikel 1 bevestigt het 'recht van arbeiders op een menswaardig leven'. Specifieke... [Item of the Day]
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verbleven 6.5 miljoen Japanners buiten hun vaderland, op de eilandnaties in de Pacific en het Aziatische vasteland. Artikel 9 van het Akkoord van Potsdam van... [Item of the Day]
'De Liefde' was het eerste Hollandse schip dat, op 19 april 1600, Japan bereikte. Het was het begin van een intensieve handelsrelatie, waarbij de Nederlanders eeuwen lang een monopoliepositie innamen... [Item of the Day]
Chokugen, 'het enige orgaan van Japanse socialisten', is via een tussenstop in Rusland op het IISG terecht gekomen. Dit exemplaar dateert van 2 april 1905, toen de Japans-Russische oorlog in volle... [Item of the Day]
Op 8 februari 1904 vielen de Japanners de Russische vloot in Zuid-Mandsjoerije aan. Daarmee begon de tweejarige Russisch-Japanse oorlog.Veel brieven van Russische krijgsgevangenen in Japan zijn... [Item of the Day]