Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

ContactConveners: Kristoffel Lieten, Elise van Nederveen Meerkerk (enm@iisg.nl), Marcel van der Linden, International Institute of Social History (IISH) / University of Amsterdam. For more... [Event]
Kristoffel Lieten hield op 21 november 2003 zijn oratie als bijzonder hoogleraar 'Kinderarbeid, in het bijzonder de historische en sociale aspecten' aan de Universiteit van Amsterdam.De titel is '... [News]
Historiography of child labour has often been characterized by strong biases, leading to an overemphasis on the aberrations of factory work as well as to the stereotyping of child work, with... [Publication]
12 juni, Internationale Dag tegen de Kinderarbeid, een creatie van de ILO, werd voor het eerst gevierd in 2002. Momenteel verrichten naar schatting 215 miljoen kinderen wereldwijd dagelijks arbeid in... [Item of the Day]