Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

In het spectrum van archieven en collecties van het IISG neemt de anti-oorlogs-beweging een grote plaats in. De massale aanwezigheid van archieven van de vredesbeweging is eenvoudig te verklaren... [Collection guide]
Op 24 september 2003 werd het Totaalweigerarchief officieel aan het IISG overgedragen. Dit is een bijzondere verzameling archiefmateriaal van en over totaaldienstweigeraars na 1970.Totaalweigeraars... [Collection highlight]
Pacifisten in Nieuw Zeeland leidden tijdens de tweede wereldoorlog een illegaal en ondergronds bestaan. De eerste bovengrondse aflevering van de New Zealand Christian Pacifist van oktober 1945 bevat... [Item of the Day]
Harold Bing (1897-1975) weigerde in 1916 dienst als gewetensbezwaarde en moest daarvoor drie jaar in Winchester achter de tralies. De jongen mocht zijn familie eens in de twaalf weken een lange brief... [Item of the Day]
Op 1 februari 1996 werd in Nederland de opkomstplicht voor het leger opgeschort. De facto kwam daarmee een einde aan de dienstplicht en daarmee ook aan het dienstweigeren. De eerste dienstweigeraar... [Item of the Day]