Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Drie Nederlandse onderwijzers maakten in mei 1921 een studiereis naar Sovjet-Rusland en namen er veel foto's.Als communist waren ze vooral geïnteresseerd in het onderwijsexperiment van de Arbeids-... [Afbeeldingenalbum]
Beroemd en gevierd tijdens zijn leven, vergeten na zijn dood - de naam Athanasius Kircher zegt tegenwoordig maar weinig mensen iets. In de zeventiende eeuw was dat anders. Athanasius Kircher werd... [Afbeeldingenalbum]
Brieven van een Javaanse prinsesPrinses Kaïda werd op 11 december 1893 geboren als dochter van de Javaanse vorst Notodirodjo. Notodirodjo liet al zijn kinderen, jongens zowel als meisjes, Europees... [Collection highlight]
Vrijdag 11 januari 2013 promoveerde Daniela Hooghiemstra aan de Universiteit van Amsterdam op De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966).Haar onderzoek... [News]
Vrouwen in de Lage Landen stonden vanaf de Late Middeleeuwen tot ongeveer 1800 aan de wereldtop qua rekenvaardigheid. De onderzoekers Tine de Moor en Jan Luiten van Zanden van de Universiteit Utrecht... [News]
Apprenticeship or vocational training is a subject of lively debate. Economic historians tend to see apprenticeship as a purely economic phenomenon, as an ‘incomplete contract’ in need of legal and... [Publication]
De eerste openluchtscholen in Nederland verrezen in de buurt van sanatoria en gezondheidskolonies voor kinderen met tuberculose. De 'Eerste Nederlandse Buitenschool' dateert van 1913 en stond in de... [Item of the Day]
Een vlijtige leerling uit het Gelderse Heeteren is op 30 november 1694 in een nieuw rekenschrift begonnen. Op het voorblad omringt 'Hendrick Swaen' zijn naam met kinderlijk geschetste zwanen. Dan... [Item of the Day]
In de jaren '40 vonden in Turkije experimenten plaats om het onderwijs op het platteland te verbeteren. Zogenaamde dorpsinstituten (Köy enstitüleri) werden opgericht naar de ideeën van de filosoof-... [Item of the Day]
Francisco Ferrer Guardia (1859-1909) was een vrijmetselaar, atheïst en radicaal onderwijshervormer die zich nauw verwant voelde met het anarchisme. Op 8 september 1901 opende hij in Barcelona La... [Item of the Day]

Pagina's