Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

De publicist-journalist Herman Keppy vond in de zomer van 2001 ergens op een volgestouwde zolder in Alkmaar twee reiskoffers. Ze bevatten de fotocollectie en de persoonlijke papieren van Wim... [Afbeeldingenalbum]
'Leerdam' en 'glas' horen bij elkaar, dat weet iedereen in Nederland. De geschiedschrijving over de glasfabricage echter is tot op heden vrij mager. In maart 2004 kreeg het IISG anderhalve meter... [Collection highlight]
Afscheidsfoto gemaakt in 's Lands Hospitaal (Paramaribo) in februari 1957 van de eerste door het psychiatrisch ziekenhuis Maasoord in Poortugaal geworven groep leerling-verpleegsters. Van links naar... [Collection item]
Lachendes Leben is sinds 1925 het maandblad van de Duitse naturisten. Een gekleed persoon komt in het blad niet voor, ook in de winter niet. In het decembernummer 1926 staat een lyrische beschrijving... [Item of the Day]
De eerste openluchtscholen in Nederland verrezen in de buurt van sanatoria en gezondheidskolonies voor kinderen met tuberculose. De 'Eerste Nederlandse Buitenschool' dateert van 1913 en stond in de... [Item of the Day]
Zonnestraaldag is een dag om te collecteren en fondsen te werven voor het sanatorium Zonnestraal in Hilversum. Dit ziekenhuis voor tuberculoselijders gaat officieel in 1928 open. De verpleegprijs is... [Item of the Day]
Henri Jean Vleminckx (1826-1906) pionierde op het gebied van de Belgische volksgezondheid. Deze forensisch geneeskundige benadrukte tijdens een cholera-epidemie in 1866 voor het eerst in België het... [Item of the Day]
Vanaf begin jaren '80 veroorzaakte de ziekte AIDS een groeiend aantal slachtoffers. Op 23 april 1984 werd een belangrijke doorbraak bereikt in het medische onderzoek met de ontdekking van het virus.... [Item of the Day]