Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Debat in samenwerking met Spui 25 (amsterdam).Afrika wordt door velen gezien als ‘het verloren continent’. Straatarm en niet in staat dezelfde groeispurt door te maken als veel Aziatische landen.... [Event]
Van 7 tot 9 september 2011 zal in de Doopsgezinde Kerk te Haarlem een conferentie plaats vinden getiteld Almshouses in Europe from the late Middle Ages to the Present - Comparisons and Peculiarities.... [Event]
Arm en Rijk is het thema van de Maand van de Geschiedenis 2012. Het IISG houdt zich al sinds zijn oprichting in crisisjaar 1935 bezig met de verhouding tussen arm en rijk, waarbij de nadruk steeds op... [Collection highlight]
Het IISG is gevestigd op enkele honderden meters van de plaats waar in de jaren '20 en '30 een armenkolonie huisde: Zeeburgerdorp. Zeeburgerdorp werd in 1926 gesticht met de bedoeling arme ‘asociale... [Collection highlight]
Ook in de Gouden Eeuw stond Kerst in het teken van liefdadigheid.En gierig was de Nederlander niet: in Delft bijvoorbeeld werd bij collectes aan de deur zo'n 5000 gulden voor de armen opgehaald. Dat... [News]
Het onderzoeksproject Giving in the Golden Age wordt in de jaren 2008-2012 door het IISG uitgevoerd. Uitvoering is mogelijk omdat NWO het project goedgekeurd heeft als programmatisch onderzoek en er... [Project]
Clarinna Stringer, een weduwe met vier kinderen woonachtig in Carlton, Australië, kon financieel niet meer rondkomen. De lokale armenzorg weigerde haar te ondersteunen. In juni 1892 had ze een enorme... [Item of the Day]
'I am very bad in my bed Cloths which you know is very bad this weather and... I have no Shoes to Come in I assure you with all the indeavours of my wife we are very poorly off both in bed and... [Item of the Day]