Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Bierbrouwen behoorde van oudsher tot de huishoudelijke taken van vrouwen. Sommige vrouwen brouwden meer dan ze zelf nodig hadden en verkochten het surplus. In de middeleeuwen ontstond hieruit in de... [Publication]
Contents1. Introduction2. Peninsular Malaya in the Nineteenth Century3. The Household and the Division of Labour4. Colonialism and the integration of Malaysia into the international economy: The... [Publication]
Transnational Domestication. State Power and Indonesian Migrant Women in Saudi Arabia. [Publication]
[Publication]
From Erosion Control to Food Crisis Management - Changing gender divisions of labor in a Philippine upland village. [Publication]
The many travellers who visited the Dutch Republic praised them: the heroic Dutch tradeswomen. In contrast to women in the surrounding countries, in the early modern period Dutch women were... [Publication]
In De draad in eigen handen onderzoekt historica Elise van Nederveen Meerkerk de sekseverhoudingen binnen de textielnijverheid in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, met name het spinnen en... [Publication]
De Irish Women Workers Union werd geboren op 5 september 1911 en richtte zich tot vrouwen, 'wat je ook bent en waar je ook werkt'. Dublins werkende vrouwen waren vooral te vinden in de... [Item of the Day]
De Japanse Arbeidswet werd op 7 april 1947, toen Japan nog door vreemde mogendheden bezet was, van kracht. Artikel 1 bevestigt het 'recht van arbeiders op een menswaardig leven'. Specifieke... [Item of the Day]
Op 17 september 1877 daagde het eerste internationale congres van de International Abolitionist Federation in Genève. De federatie voerde actie tegen regulering van de prostitutie door de overheid en... [Item of the Day]

Pagina's