Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Sociale Documentatie (CSD) Collectiegids

De Collectie Sociale Documentatie (CSD) bij het IISG omvat materiaal op het gebied van alternatieve en sociale bewegingen, zoals underground- en jongerencultuur, studenten-, kraak- en buurtbeweging, antikernenergie en new agebeweging.

Begin jaren zeventig werd aan de Universiteits-bibliotheek Amsterdam (UB) een afdeling in het leven geroepen onder de naam Sociale Documentatie. De afdeling ging zich bezighouden met het verzamelen van (klein) materiaal dat nog niet door de UB verworven werd. De eerste belangrijke collectie die bij de afdeling werd ondergebracht was het provo-archief dat in 1969 door de UB was aangekocht. De eerste conservator was Sjoerd Wartena, die na enige tijd werd opgevolgd door Tjebbe van Tijen.

In de loop van de tijd werd een grote collectie opgebouwd op het gebied van alternatieve en sociale bewegingen, zoals underground- en jongerencultuur, studenten-, kraak- en buurtbeweging, antikernenergie- en new agebeweging. De acquisitie kon soms breed uitwaaieren tot toerisme, mode en porno. Ook het materiaal was divers : archieven, documentatie, brochures, foto's, grammofoonplaten, pamfletten, boeken, affiches, video's en geluidsmateriaal.Vanaf de aankoop van het Provo-archief in 1969 is een grote verzameling divers materiaal bijeengebracht met onder meer punkbladen, geluidscassettes over de strijd in de Nieuwmarktbuurt, de Maagdenhuisfilm, opnames van Vrije Radiozenders, brochures over situationisme, video's van N5M, grammofoonplaten met etnische muziek, folders van linkse uitgeverijen, affiches verzameld door Vinkenoog en pamfletten uit de kraakbeweging.

In 1990 is de afdeling, bekend als CSD, ondergebracht bij het IISG. Het provo-archief en de sociale bewegingen sloten nauw aan bij de IISG-collectie. Het CSD-materiaal legde meer het accent op culturele veranderingen en onderscheidde zich daarin van de (oudere) IISG-collectie die meer politiek georganiseerd is.

Binnen het IISG nam de collectie een aparte positie in. Het materiaal werd via een eigen systeem op een documentaire manier ontsloten, anders dan de gangbare IISG-ontsluiting.
In 1997 werd besloten een projectgroep op te richten, die in het tijdsbestek van een jaar de CSD collectie moest integreren in de IISG collectie.

Om een indruk te geven van de grootte van de collectie volgen hier enige cijfers. Het aantal beschreven geluidsdragers bedraagt ruim 4900; de hoeveelheid beschreven gedrukt materiaal omvat circa 174 meter; het beschreven beeldmateriaal 18.000 stuks en er zijn 136 archieven.

Deze webgids biedt informatie over het ontstaan en de inhoud van de collectie.