Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Reproducties

Personen of organisaties die edities van bronnen willen publiceren, in welke vorm dan ook, dienen eerst contact op te nemen met de directeur van het IISG.

Zelf kopiëren

Over het algemeen mag u bibliotheek- en archiefmateriaal, mits in goede staat, zelf scannen, fotograferen of kopiëren.
Voor het afdrukken van microfilm/microfiche is een printer en scanner beschikbaar.
Voor scannen, kopiëren en printen is apparatuur aanwezig.
Zie de tarieven.

Laten kopiëren

Het Instituut beschikt over een fotografische- en reproductiedienst waar op kosten van de gebruiker reproducties (scans en xeroxkopieën) worden gemaakt. Zie de tarieven.

Reproductieopdrachten kunt u doen via een bestelformulier, verkrijgbaar aan de balie van de studiezaal. De reproducties kunnen, indien gewenst, toegestuurd worden.
Het is ook mogelijk om schriftelijk reproducties te bestellen per post, via het contactformulier of per e-mail aan vraag@iisg.nl. Bij voorkeur worden digitale reproducties geleverd.
Voor het toesturen van reproducties worden portokosten in rekening gebracht. Na ontvangst van de reproducties krijgt u de rekening.
In uw bestelling moeten de volgende gegevens staan:
Boek: uw naam, adres, titel, auteur, signatuur en eventueel paginanummers.
Tijdschrift: uw naam, adres, titel, signatuur, jaar en aflevering.

Voor het bestellen van fotokopieën van archiefstukken is het raadzaam eerst de beschikbare inventarissen van archieven te raadplegen - zie Archievenindex.
N.B. Let op de mogelijke beperkte toegang tot bepaalde archieven.
In uw bestelling moeten de volgende gegevens staan: uw naam,adres, naam van het archief, inventarisnummers.

Om conserveringsredenen kan kwetsbaar materiaal niet gereproduceerd worden.

In de meeste gevallen bezit het IISG niet het auteursrecht van het materiaal. Het IISG bemiddelt niet in kwesties betreffende auteursrecht van derden. Zie Auteursrechten.