Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Tijdelijk niet beschikbaar

Het kan voorkomen dat collecties tijdelijk niet beschikbaar zijn voor raadpleging in verband met het maken van een (nieuwe) inventaris, digitalisering, om conserveringsredenen, vanwege ruimtegebrek of verbouwing van de magazijnen.

Voor vragen over dit materiaal kunt u terecht bij vraag@iisg.nl .

 

De volgende archiefcollecties zijn op dit moment niet beschikbaar:

• Algemeyner Yidisher Arbeyter Bund - tot augustus 2014
• Baumgärtel, Emil  - tot januari 2015
• Becker, Johann Philipp - tot januari 2015
• Beyer, Georg - tot januari 2015
• Brocher, Gustave - tot januari 2015
• Dave, Victor - tot januari 2015
• De Man, Hendrik - tot december 2014
• Deslinières, Lucien - tot augustus 2014
• Dietz, Johann Heinrich Wilhelm - tot januari 2015
• Friedeberg, Raphael - tot januari 2015
• Goldman, Emma - alleen beschikbaar op microfilm - tot augustus 2014
• Guesde, Jules - tot augustus 2014
• Jezierska, Fanny - tot augustus 2014
• Karpeles, Benno - tot augustus 2014
• Landsberg, Otto (gedeeltelijk) - tot januari 2015
• Maréchal, Pierre Sylvain - tot augustus 2014
• Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) - tot april 2015
    notulen en vergaderstukken 1908-1981
• Potresov, Aleksandr Nikolaevič - tot augustus 2014
• Rat der Volksbeauftragten - tot augustus 2014
• SPD. Parteiarchiv - tot januari 2015
• SPD. Reichstagsfraktion - tot januari 2015
• Weydemeyer, Joseph - tot januari 2015
• Wolff, Wilhelm - tot augustus 2014
 

De volgende bibliotheekcollecties zijn op dit moment niet beschikbaar:

• Kashnor, Leon (Britse sociale geschiedenis) - kan alleen op afspraak geraadpleegd worden
• De Baanbreker,  1893-1895 (ZF 17065) - tot mei 2014
• Friesch volksblad, 1876-1899 (ZF 17530) - tot mei 2014
• De Gids. Orgaan van het CNV, 1909-1950 (ZK 17138 + ZF 40104) - tot december 2014
• De Sneeker Courant, 1889-1892 (ZF17349) - alleen beschikbaar op microfilm - tot december 2014
• De Toekomst, 1893-1923 (ZF 17493) - alleen beschikbaar op microfilm - tot december 2014
     socialistisch weekblad voor Zeeland en Westelijk Brabant
• De Vakbeweging, 1906-1950 (ZK 17513 + ZO 17322 + ZF 31213 + ZK  33188) - tot december 2014
• De Wachter, 1890-1897 (ZF 17579) - tot mei 2014
     socialistisch weekblad voor Groningen en Noordelijk Drenthe
• Weekblad van den Alg. Nederlandschen Diamantbewerkersbond,1945-1958 (ZF 31322)  - tot mei 2014