Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Historische Steekproef Nederland

De HSN is een representatieve steekproef van ongeveer 78.000 personen die tussen 1812 en 1922 in Nederland zijn geboren. De HSN-database bevat individuele levensgeschiedenissen en vormt daarmee een uniek instrument voor onderzoek op het gebied van de Nederlandse geschiedenis en demografie.

De HSN is ondergebracht bij het IISG. Meer informatie: hsn@iisg.nl 

Op de HSN pagina's (in het Engels):