Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

31 maart 1900
Ombilin Mijnen, West Sumatra, c 1900
Bron: BG C15/992

Productiecijfers

In de maand maart 1900 produceerden 2106 dwangarbeiders en 719 contractarbeiders in de Ombilin mijnen, West Sumatra, 16417 ton kolen, volgens de Javasche Courant.

Een boek uit die tijd pesenteerde nog meer cijfers over Ombilin: 'Dwangarbeiders leveren in hoofdzaak de werkkrachten. Ofschoon in de laatste jaren het aantal vrije arbeiders [= contract-arbeiders] is gestegen, werden in 1900 van de 827.000 dagdiensten er 585.000 door veroordeelden verricht... In 1899 was de desertie buitengewoon, soms meer dan 100 per maand. Ook de cijfers van ziekten en sterfte waren zeer groot...
Opiumschuiven, diefstal, moord en pederastie zijn moeilijk te loochenen, noch gemakkelijk tegen te gaan. Diefstal komt blijkbaar niet zoo veel voor als men zou verwachten in dit ballingsoord van misdadigers van allerlei allooi. Moorden echter des te veelvuldiger ....In 1901 kwamen zelfs 16 moorden voor bij een gemiddelde sterkte van 2400 dwangarbeiders.' (Uit Onze Koloniën door Henri van Kol, pp 32-34)

More info: Een socialist 'uit onze koloniën'