Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

30 januari 1351
Jan de Goede komt Parijs binnen in 1350
Bron:

Arbeid na de Zwarte Dood

Na de ziekte-epidemie die als de Zwarte Dood wordt aangeduid (1348-1351) kampte heel Europa met tekorten op de arbeidsmarkt. In verschillende landen probeerde men met speciale wetgeving het probleem in te dammen.  Zo kondigde de Franse koning Jan de Tweede, bijgenaamd de Goede, op 30 januari 1351 zijn 'Ordinance sur les métiers de la ville de Paris' af. De ordonnantie stelde een plafond voor lonen en prijzen in teneinde inflatie tegen te gaan. Daarnaast was er een reeks maatregelen tegen de bedelarij. Gezonde werkloze mannen en vrouwen waren verplicht al het mogelijke werk dat zich voordeed te aanvaarden om in hun eigen onderhoud te voorzien. Ook gold in heel Parijs een verbod op het geven van aalmoezen aan bedelende personen die op zich best in staat zouden zijn te werken. Alleen blinden, invaliden en 'zeer onfortuinlijke mensen' waren van die categorie uitgesloten.

Uit Catharina Lis en Hugo Soly, Labour Laws in Western Europe, 13th-16th Centuries, in Working on Labor, 2012, pp 299-321.

More info: Working on Labor (IISG publicatie)