Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

3 maart 1861
Skazitel bylin Nikita Bogdanov, Vasily Polenov, 1876
Bron: Wikimedia Commons

Lijfeigenschap afgeschaft

In het 'Emancipatie Manifest' van 3 maart 1861 schafte tsaar Alexander II officieel de lijfeigenschap in het Russische rijk af. De vrije arbeid in het Westen is altijd beschouwd als de tegenpool van het Russische systeem van lijfeigenschap. Maar in een artikel in IRSH (2009 deel 3) betwist Alessandro Stanziani de juistheid van deze zienswijze. Hij laat zien dat de wetgeving rond de Russische lijfeigenen niet in eerste instantie tot doel had de boeren aan het land van hun eigenaar te binden. Het was veeleer een middel om de landadel met hun bezittingen te onderscheiden van de noblesse de robe en de bourgeoisie. In werkelijkheid leken de courante arbeidsvormen in veel 'westerse' landen in veel opzichten op de Russische lijfeigenschap. De leef- en werkomstandigheden van 'vrije'arbeiders en bedienden waren niet noodzakelijkerwijs beter dan die van lijfeigenen.  De verschillende vormen van 'vrije' en 'onvrije'arbeid zijn niet altijd scherp van elkaar te onderscheiden, ze liggen vaak in elkaars verlengde.

More info: Alessandro Stanziani, The Legal Status of Labour....(IRSH vol 54, 2009 part 3), Bondage. Labor and Rights in Eurasia (Publication)