Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

20 december 2001
Demonstratie van Piqueteros (2007)
Bron: es.wikipedia.org

Piqueteros beweging

Tussen 19 en 20 december 2001 maakte een massale volksbeweging in Argentinië een eind aan de carrière van de zittende president De la Rua. Door het hele land waren er enorme demonstraties en barricades in de straten. Naar schatting vier miljoen mensen namen daaraan deel op een bevolking van 30 miljoen. De populairste leus van de Piqueteros beweging, Que se vayan todos! (Allemaal oprotten!) weerspiegelt de vijandigheid van de piqueteros - werklozen, halve werklozen en een substantieel deel van de middenklasse - ten opzichte van de politiek.

James Petras, Henry Veltmeyer, Social Movements and State Power... (2005) 28

More info: Social Movements and State Power (Publicatie)