Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

2 augustus 1933
Bron: Microfilm 3978-3994

Stalin opent Witte-Zee-Kanaal

Op 2 augustus 1933 werd het 'Witte-Zee-kanaal' of 'Belomorkanal' officieel geopend. Het is een vitale verbinding tussen St. Petersburg (Leningrad) en de Witte Zee, gebouwd tussen 1930 en 1933 door dwangarbeiders. Ongeveer 150.000 veroordeelden, zogenaamde vijanden van het volk (boeren, politieke gevangenen en misdadigers) werkten aan het project. Het zware werk had tot doel hen 'om te smeden' tot goede Sovjet burgers. Terwijl tienduizenden omkwamen door de zware omstandigheden, ging de opening vergezeld van een grootscheepse publiciteitscampagne. Kranten als Pravda en Izvestija publiceerden artikelen, cartoons en foto's van 'omgeturnde' arbeiders.

More info: Belomarkanal