Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

17 september 1877
Josephine Butler
Bron:

Sociaal Kwaad

Op 17 september 1877 daagde het eerste internationale congres van de International Abolitionist Federation in Genève. De federatie voerde actie tegen regulering van de prostitutie door de overheid en tegen de handel in vrouwen en kinderen. In de negentiende eeuw werd prostitutie gezien als een groot sociaal kwaad. In veel landen was de situatie op het platteland dermate beroerd dat verhuizen naar de stad een betere optie leek, ook voor meisjes die wisten dat ze dan in de prostitutie terecht zouden komen. Er was sprake van mensenhandel voor de sexbusiness, maar vaak betrof die maar een fractie van de migratiestromen van prostituees die op eigen initiatief tot stand kwamen: veel vrouwen gingen welbewust op zoek naar een betere afzetmarkt. Voor de meesten was commerciële sex de enige reële mogelijkheid om een fatsoenlijk inkomen te verwerven.

Lex Heerma van Voss, 'The Worst Class of Workers: Migration, Labor Relations and Living Strategies of Prostitutes around 1900' in: Working on Labor (2012) 153-170.

More info: Working on Labor (IISG publicatie), Selling Sex in the City (IISG onderzoeksproject)