Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Item of the Day

Hollanders in Japan

19 april 1600
Signatuur: 
K9/457

'De Liefde' was het eerste Hollandse schip dat, op 19 april 1600, Japan bereikte. Het was het begin van een intensieve handelsrelatie, waarbij de Nederlanders eeuwen lang een monopoliepositie innamen. Ruim 650 schepen van de Vereenigde Oostindische Compagnie deden tussen 1600 en 1853 Japan aan. Een bijzondere collectie Japanse prenten van het NEHA geeft een beeld van deze speciale relatie.