Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

27 maart 1981
Bron: BG D17/594

Solidarność

In Polen brak een golf van stakingsonrust uit in augustus 1980. De staking in de Lenin-scheepswerf in Gdansk werd de bekendste. De overwinning kwam snel en het jaar daarop breidde de strijd zich uit naar het politieke front. De vakbond Solidarność eiste een legale status. Eind 1981 werd de staat van beleg afgekondigd en de vakbond groeide vanaf dat moment verder ondergronds. In 1990 werd vakbondsleider Lech Walęsa president van Polen.
Het IISG heeft een grote documentatiecollectie met betrekking tot Solidarność: affiches, een geluidsband van het eerste congres in september 1981, protestliederen, telex-boodschappen, periodieken enzovoort.

More info: Collectie Solidarnosc (Polska)