Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

6 juli 1964
Tabaksschuur, Malawi
Bron: Wikimedia Commons

Boerenarbeid in Malawi

Op 6 juli 1964 werd Nyasaland onafhankelijk en koos het de nieuwe naam Malawi. In een artikel in IRSH (55,2010, part 3) behandelt Erik Green de productie en arbeidsverhoudingen in de postkoloniale landbouw. Hij focust op het Lilongwe Land Development Programme (1968-1981), een programma van de Wereldbank in Malawi. Doel was de Afrikaanse boeren in staat te stellen hun opbrengsten te vergroten door over te schakelen op aardnoten en hoge-kwaliteit mais voor de export, in plaats van de de tabak en mais die ze uitsluitend voor het eigen levensonderhoud verbouwden. Het programma mislukte. Het leidde tot een daling in het  aanbod van seizoensarbeiders en maakte de boeren afhankelijk van samenwerkingsconstructies waaraan ze niet gewend waren. Green concludeert dan ook dat de ontwikkeling van productie en arbeidsverhoudingen op het platteland zich niet een rechtlijnig model laat opleggen, maar om inzicht in de lokale situatie vraagt.

'State-led Agricultural Intensification and Rural Labour Relations: The case of Lilongwe Land Development Program in Malawi, 1968-1981' in IRSH 55 (2010) part 3

More info: Lilongwe Land Development Programme Malawi 1968-1981, Africa (sub-Sahara) Desk IISH