Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

27 januari 1960
Bron: Archief Sal Santen, inventarisnummer 71

BVD infiltreert trotskisten

Het Algerijnse Bevrijdingsfront kreeg in de oorlog tegen Frankrijk (1954-1962) materiële en immateriële steun van de trotskistische Vierde Internationale. Nadat het secretariaat van de Internationale in 1958 in Amsterdam was gevestigd, hield de Binnenlandse Veiligheidsdienst de activiteiten van de Vierde Internationale in de gaten. Een infiltrant van de BVD verraadde het initiatief om valse Franse francs te vervaardigen in een drukkerijtje even over de Duitse grens. Daar vonden in de zomer van 1960 arrestaties plaats. Bij een bestuurslid van de Internationale, de schrijver Sal Santen, werden papieren in beslaggenomen. Daaronder deze brief van 27 januari 1960 waarin de drukker zijn wensen op een rijtje zet en besluit: 'Wir können uns keinerlei Leichtsinnigkeit dabei erlauben'. Sal Santen werd wegens aanzetten tot valsemunterij tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld.

More info: Archief Sal Santen, Archief Maurice Ferares , Archief Vierde Internationale