Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

7 juli 1864
Verpleegsters, 19de eeuw
Bron: http://www.nursinguniforms.net

Zusters met verlof

Het recht op betaalde vakantie voor handarbeiders was in de negentiende eeuw nog lang niet gemeengoed. Ook verpleegsters werden in die tijd als handarbeidsters beschouwd. In juli 1864 begon het Westminster hospitaal in Londen met twee weken betaald verlof voor de verpleegsters. Daarin liepen de zusters voor op andere beroepen - mogelijk een erkenning van het afmattende karakter van de ziekenzorg. De zusters van de nachtdienst in dit hospitaal hadden er meestal al een werkdag opzitten en waren te moe om hun patiënten de aandacht te geven die ze nodig hadden. Ze kregen 1 shilling per nacht betaald en eten en drinken werd van hogerhand niet verstrekt. Dit laatste probleem werd wel creatief opgelost door voor de patiënten brandewijn, runderbouillon, pap en andere spijzen aan te laten rukken, die de hongerige zusters dan zelf opaten.

Carol Jelmstadter and Judith Godden, Nursing before Nightingale, 1814-1899 (2011) 60

More info: Nursing before Nightingale (Publicatie)