Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

27 februari 1933
Bron: BG A57/569

De Rijksdag brandt

In februari 1933, als Hitler net aan de macht is, komt de werkloze radencommunist Rinus van der Lubbe voor een paar weken naar Berlijn. Op 25 februari sticht hij brand in een werklozenlokaal, in het stadhuis en in het keizerlijk paleis. Deze brandjes worden in de kiem gesmoord. Maandagavond 27 februari breekt hij in het gebouw van de Rijksdag in om het nog eens te proberen. Ditmaal treft Van der Lubbe doel en de Rijksdagbrand is een feit. Terstond komt mythevorming rond Van der Lubbe op gang.
Deze foto laat de plek zien waar Van der Lubbe binnendrong. Hij is gemaakt op 27 februari 2000, toen de 'Stichting Een Graf voor Marinus van der Lubbe' vergeefs poogde een gedenksteen voor Van der Lubbe bij de Rijksdag geplaatst te krijgen.

 

More info: Archief 'Stichting Een graf voor Marinus van der Lubbe' , Collectie filmbiografie Van der Lubbe