Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

28 december 1891
Bron: BG A15/426

Vrouwen en klassenstrijd

Met het redacteurschap van het vrouwenblad Die Gleichheit begon op 28 december 1891 de officiële partijloopbaan van Clara Zetkin in de Duitse Sociaal-Democratische Partij. 'Die Gleichheit streeft de volledige maatschappelijke bevrijding der vrouw na, die alleen in een socialistische maatschappij mogelijk is.'
In de eerste wereldoorlog koerste de partijleiding op verzoening van klassentegenstellingen ter wille van de nationale strijd. Daarmee was Zetkin het niet eens, en de leiding onthief haar van haar functie. Zetkin nuanceerde daarop de missie van Die Gleichheit: 'Altijd heb ik het als hoofdtaak van Die Gleichheit gezien om het socialistische gedachtegoed van de proletarische vrouw te vormen en te verdiepen. Als Die Gleichheit af zou zwenken naar het nationalistische kamp, zou ze haar plicht verzaken.' Later werkte Zetkin (1857-1933) voor het blad Die Kommunistische Fraueninternationale.

More info: Clara Zetkin papers (microfilm)