Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

22 oktober 1830
Bron: N 102/1

Holland en België scheiden

België en Holland zijn in 1815 op last van de grote Europese mogendheden een huwelijk aangegaan. België betoont zich daarin de meest ontevreden partner. Na een volksopstand roept een Voorlopig Bewind daar op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid uit. De Nederlandse staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp toont begrip in zijn brochure gedateerd 22 oktober 1830. De Belgen zijn, zo schrijft hij, zó emotioneel dat men ze maar beter los kan laten. Dan kan Holland weer volop de vrijhandel uitoefenen zonder met de protectionistische wensen van de Belgen rekening te houden. Europa, ten slotte, heeft liever twee evenwichtige naties dan één die op voet van burgeroorlog leeft. 'Het is zelfs mogelijk dat in de volgende eeuw, door den vooruitgang van den menschelijken geest, de tegenstrijdige belangen zich wederom vermengen.'

More info: