Dit is de digitale versie van het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA).

Dit bevat ca. 600 biografieën van mannen en vrouwen die in de arbeidersbeweging in brede zin een rol speelden: de bekende voorlieden, maar ook minder prominente personen; socialisten, liberalen, anarchisten, katholieken, communisten en christelijken; politici, vakbondsbestuurders, vrijdenkers, strijders voor het kiesrecht, kunstenaars en vele anderen. De mensen in het BWSA waren tot nu toe vooral vóór 1940 actief, maar intussen is deze periode uitgebreid tot ongeveer 1975.

U kunt de biografieën bekijken via de alfabetische index, en doorzoeken op de zoekpagina. Verder is er informatie over het BWSA, met teksten over het ontstaan en de vorderingen van dit project en biografieën van initiatiefnemer Piet Meertens en enkele andere redacteuren, en een index op de auteurs van de teksten.

Voor vragen, opmerkingen, correcties of aanvullingen kunt u via email contact opnemen met de redactie van het BWSA. Dat kan ook als u een nieuwe schets wilt schrijven, want de redactie is bezig nieuwe schetsen toe te voegen.

De laatst verschenen biografieën:

Klaas Driehuis (1871-1926), anarchistisch cabaretier-dichter-zanger.
Christina (Kolthek-/Colson-)Timmer (1875-1956), christensocialiste en revolutionair-socialiste.
Trijntje Zwagerman (Trien de Haan) (1891-1986), revolutionair-socialiste en neomalthusianiste.
Marga Klompé (1912-1986), katholiek politica en eerste vrouwelijke minister in Nederland.
Wijtze Nutters (1872-1926), socialistisch arbeidersesperantist en bureauredacteur van De Tribune.
Maarten Borsje (1880-1963), vakbondsbestuurder en voorzitter van de Nederlandsche Arbeidersreisvereeniging.
Cees van Lienden (1897-1971), vakbondsbestuurder, Tweede Kamerlid en behartiger van onderlinge ziekenfondsen.
Ria de Korte (1901-1988), links-socialiste en ijveraarster voor seksuele hervorming.
Elie Smalhout (1889-1939), sociaaldemocratisch grafisch kunstenaar.
Gerda van Asselt (1905-2001), sociaalhistoricus.

Redactiesamenstelling

De redactie van het BWSA bestaat uit Floor van Gelder (vanaf 2008), Marien van der Heijden (vanaf 2012), Jannes Houkes (vanaf 1988), Bob Reinalda (vanaf 1979) en Ypke M. Snoek-Mulder (vanaf 2000).

Tot de redactie van het BWSA behoorden eerder Piet Meertens (1953-1985, als eerste genoemd vanwege zijn initiërende rol), Frits de Jong Edz. (1953-1965), Oene Noordenbos (1953-1965), Ger Harmsen (1965-2005), Albert F. Mellink (1979-1987), Mies Campfens (1983-2010), Johanna M. Welcker (1983-2009), Margreet Schrevel (1988-1992), Jan Gielkens (1994-1997), Dik Nas (2000-2015) en Anne-Marie Mreijen (2012-2017).