Afkortingen en veel gebruikte uitgaven

Afkortingen van organisaties en instellingen

CNV  - Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
IISG - Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
NVV - Nederlands Verbond van Vakverenigingen
PvdA - Partij van de Arbeid
SDAP - Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland

Verkorte boek- en tijdschriftentitels

BNA - Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, 1983-1995.
BWN I-IV - Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 1, Den Haag 1979; deel 2, Amsterdam 1985; deel 3, Den Haag 1989; deel 4, Den Haag 1994.
Bymholt, Geschiedenis - B. Bymholt, Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland, Amsterdam 1894; herdruk Amsterdam 1976.
Campfens2 - M. Campfens, De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam, tweede, herziene en uitgebreide druk, Amsterdam 1989.
Jaarboek arbeidersbeweging - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland, 1976-1980.
Mededelingenblad - Mededelingenblad van de Sociaal-Historische Studiekring, 1953-1968, respectievelijk Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis, 1969-1974.
Troelstra, Gedenkschriften I-IV - P.J. Troelstra, Gedenkschriften, 4 delen (Wording, Groei, Branding, Storm), Amsterdam 1927, 1928, 1929, 1931.
TvSG - Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1975 tot heden.
Vliegen, Dageraad I-II - W.H. Vliegen, De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en taferelen uit de socialistische beweging in Nederland, Amsterdam 1905, 19212.
Vliegen, Kracht I-III - W.H. Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der SDAP in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan, 3 delen, Amsterdam 1925 (I-II) en 1938 (III).