Bij het onverwachte overlijden van redacteur Albert Mellink (1987)

Bezig met het corrigeren van de drukproeven voor dit tweede deel overleed volkomen onverwacht op 22 september 1987 Albert Mellink, sinds 1979 redacteur van het Biografisch woordenboek. Voor het Eerste Deel leverde Albert maar liefst twaalf en voor het Tweede Deel veertien bijdragen, waarvan enkele een bewerking zijn van oorspronkelijk door Piet Meertens geschreven schetsen. Verschillende nieuwe schetsen stonden op stapel voor het volgende deel. Kenmerkend voor Alberts biografieën is de ingetogen en sobere wijze van beschrijven. Zonder veel details weet hij de voornaamste momenten in het leven van beschrevenen weer te geven. Als voorbeeld mag zijn schets in het Eerste Deel van Pieter Jelles Troelstra gelden, wiens persoonlijkheid en optreden in de beweging beknopt, maar knap en treffend zijn getypeerd. Albert beschreef zowel voorlieden uit de sociaal-democratische beweging (Troelstra, Willem Vliegen en Floor Wibaut) als uit de communistische beweging (Willem van Ravesteyn, Louis de Visser, Roosje Vos en David Wijnkoop). Maar ook figuren van een volgend plan hadden zijn belangstelling, uit de sociaal-democratische beweging mensen als Agnes (de Vries-) Bruins, Adriaan Oerhard en Samuel Pothuis, uit de communistische beweging een man als Jan Hoogcarspel. Een zeker accent lag op de negentiende eeuw bij figuren als Louis Hermans en Joan Nieuwenhuis. Een ander accent betrof personen uit het Noorden van het land als Wabien (Mansholt-) Andreae, Vitus Bruinsma en Gerrit Nanninga. Een laatste te onderscheiden categorie in dit verband betrof historici als Nicolaas Posthumus en Jan Romein. Met de dood van Albert verliest het Biografisch woordenboek een kundig en produktief auteur/redacteur, bovendien een persoonlijk gewaardeerd mederedacteur, die steeds bescheiden en vol belangstelling voor zijn medemensen in het verleden en heden was.

De redactie

Oorspronkelijk gepubliceerd in: BWSA 2 (1987), p. IX