HOGERHUIS, Keimpe

slachtoffer van gerechtelijke dwalingen in de 1890er jaren
Zie: HOGERHUIS, gebroeders Keimpe, Wybren en Marten

Handtekening: 

Brief Keimpe aan onbekend, 1899. Archief Pieter Jelles Troelstra, Hogerhuiszaak, inv.nr. 366, IISG, Amsterdam.