VRIES, Nathan Albert de

Nathan Albert de Vries

eerste SDAP-wethouder te Groningen, is geboren te Winsum (Gr.) op 24 juli 1878 en overleden te Groningen op 3 november 1924. Hij was de zoon van Hartog de Vries, koopman, en Betsy Boasson. Op 6 december 1906 trad hij in het huwelijk met Angenita Engelina Johanna Bruins, lerares. Dit huwelijk bleef kinderloos.

De Vries begaf zich na het volgen van de driejarige HBS te Groningen in de wolhandel. Hoewel van traditioneel joodse huize was hij vrijdenker en sloot hij zich bij de jonge SDAP aan, waarin hij een vooraanstaande plaats zou gaan innemen, evenals zijn echtgenote. De partijgenoten L.H. Mansholt en G. Sterringa waren in 1906 mede getuigen bij hun huwelijk. De Vries was een van de 48 'marxistische' sociaal-democraten, die in januari 1909 het manifest ondertekenden tegen het drijven naar scheuring in de partij (evenals de Groningers G. Nanninga en G. Sterringa). Hij bleef na het Deventer congres in de SDAP, waarvoor hij in 1913 in de gemeenteraad en in 1915 in de Provinciale Staten werd gekozen. Ook op het gebied van drankbestrijding en coöperatie was hij zeer actief. In 1911 reeds commissaris van de coöperatie De Toekomst geworden, nam hij het initiatief tot de voorbereidingen voor een nieuwe huisvesting van de bakkerij. Van 1914 tot 1924 was hij voorzitter van het bestuur, als hoedanig hij durf en fantasie ten toon spreidde, waarbij hij een goede aanvulling vormde van de voorzichtige directeur Nanninga.

De Vries behoorde niet tot de vrienden van de Groningse propagandist E. Rugge, aan wie hij op de gewestelijke vergadering van 10 november 1918 diens ongefundeerde aanval in Het Volksweekblad op de burgemeester van Groningen verweet inzake het hamsteren van aardappelen. In 1919 werd hij door de Provinciale Staten als tweede socialistische gedeputeerde gekozen naast Mansholt. Deze functie bekleedde hij tot 1923, toen hij door de raad van Groningen tot wethouder van Volkshuisvesting werd aangewezen met voorbijgaan van Rugge. Spoedig daarop werd hij ernstig ziek, zodat Rugge zijn functie moest waarnemen en deze zou De Vries in 1924 ook opvolgen na diens overlijden op slechts 48-jarige leeftijd. In 1923 had hij een reis gemaakt naar Noord-Amerika om de werking van de droogleggingwet van 1920 in de praktijk te bestuderen. Zijn reisbrieven werden onder de titel De nieuwe wereld. Amerika 1923 (Groningen 1924) in boekvorm gepubliceerd. Een zeer gezien sociaal-democraat ging met hem te vroeg heen.

Publicaties: 

Behalve de genoemde Het stelsel der gemeentelijke belastingen (Amsterdam 1923).

Literatuur: 

J.A. Bruins, 'N.A. de Vries' in: De Socialistische Gids, 1924, 1030-1034; De Toekomst 50 jaar (Groningen 1938); E. de Jonge, Niet alleen tegen wijn en boerenjongens. De afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken in de jaren 1899-1940 (Groningen 1986).

Portret: 

N.A. de Vries, IISG

Handtekening: 

Huwelijksakte van De Vries/Bruins dd 6 december 1906. Akte 544; akteplaats Groningen. Als bruidegom.

Auteur: 
Albert F. Mellink
Oorspronkelijk gepubliceerd in: 
BWSA 2 (1987), p. 171-172
Laatst gewijzigd: 

21-08-2002