W.F. de Gaay Fortman Gaay Fortman, Wilhelm Friedrich de (8 mei 1911 - 29 maart 1997),

arbeidsjurist en antirevolutionair politicus

Friedrich Wilhelm Gebing Gebing, Friedrich Wilhelm (29 september 1848 - 14 september 1923),

voorman van de Ned. Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht en de Ned. Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond

Coenraad Albertus Jacobus Geesink Geesink, Coenraad Albertus Jacobus (14 juni 1828 - 25 oktober 1883),

liberaal stimulator van de vroege Amsterdamse arbeidersverenigingen en secretaris van de Alg. Ned. Typografenbond

Willem Gehrels Gehrels, Willem (30 november 1885 - 3 juni 1971),

oprichter van de Volksmuziekschool

Jacob van Gelderen Gelderen, Jacob van (10 maart 1891 - 14 mei 1940),

economisch specialist van de SDAP

Adrien Henri Gerhard Gerhard, Adrien Henri (7 april 1858 - 3 juli 1948),

vooraanstaand socialistisch woordvoerder vanaf 1880 tot in de jaren dertig en een van de twaalf oprichters van de SDAP

Hendrik Gerhard Gerhard, Hendrik (11 juni 1829 - 5 juli 1886),

'vader van het socialisme in Nederland'

Carel Victor Gerritsen Gerritsen, Carel Victor (2 februari 1850 - 5 juli 1905),

medeoprichter van de Radicale Bond en de Nieuw-Malthusiaansche Bond

Jacques Giele Giele, Jacobus Johannes Josephus (28 maart 1942 - 6 april 2012),

sociaal-historicus

Josephus Maria Petrus Jacobus Giesen Giesen, Josephus Maria Petrus Jacobus (22 november 1881 - 28 januari 1932),

antimilitarist

Antje Giezen Giezen, Antje (23 januari 1858 - 3 december 1898),

spreekster en schrijfster voor vrouwen in de Friese arbeidersbeweging

Wilhelmus Giezen Giezen, Wilhelmus (10 februari 1860 - 14 november 1944),

propagandist Sociaal-Democratische Bond in de Noordelijke provincies

Goedhart, Frans Johannes (25 januari 1904 - 3 maart 1990),

stichter van het illegale Parool en sociaal-democratisch Kamerlid

Franc van der Goes Goes, Franc van der (13 februari 1859 - 5 juni 1939),

theoreticus van het marxisme in Nederland en medeoprichter van de SDAP en de Onafhankelijke Socialistische Partij

Anna van Gogh-Kaulbach Gogh-Kaulbach, Anna van

sociaal-democratisch schrijfster en vertaalster met later communistische sympathieën
Zie: KAULBACH, Anna Maria

Andries Johannes Jacobus van Gool Gool, Andries Johannes Jacobus van (11 december 1882 - 22 oktober 1919),

hoofdbestuurslid van De Zaaier namens de Sociaal-Democratische Partij

Willemien Hendrika (Posthumus-) van der Goot Goot, Willemien Hendrika van der (2 mei 1897 - 16 januari 1989),

(bekend als: W.H. Posthumus-van der Goot) publiciste en feministe

Herman Gorter Gorter, Herman (26 november 1864 - 15 september 1927),

socialistisch dichter en propagandist

Johannes George Götze Götze, Johannes George (11 oktober 1861 - 10 januari 1940),

directeur van het socialistisch verzekeringsbedrijf Aurora

Joop Goubitz Goubitz, Joseph (13 mei 1875 - 2 maart 1939),

(roepnaam: Joop), vrij-socialistisch en communistisch activist

Isaäc Goudsmit Goudsmit, Isaäc (1 juli 1881 - 18 december 1966),

bestuurder en geschiedschrijver van de moderne bakkersgezellen- en cacaobewerkersbond

Daan Goulooze Goulooze, Daniël (28 april 1901 - 10 september 1965),

(roepnaam: Daan) bestuurder van de Communistische Partij in Nederland en verbindingsman van de Komintern

Hannes de Graaf Graaf, Johannes de (14 juli 1911 - 24 april 1991),

(roepnaam: Hannes), christen-pacifist

Willem Cornelis de Graaff Graaff, Willem Cornelis de (3 februari 1847 - 10 april 1902),

eerste uitgever van Recht voor Allen en ijveraar voor nationale vakorganisatie van handels- en kantoorbedienden

Jacob Griek Griek, Jacob (9 augustus 1825 - 19 september 1882),

woordvoerder van het Pensioenverbond

Suze Groeneweg Groeneweg, Susanna (4 maart 1875 - 19 oktober 1940),

sociaal-democratisch politica die als eerste vrouw in de Tweede Kamer werd gekozen

August Pieter van Groeningen Groeningen, August Pieter van (14 februari 1866 - 12 februari 1894),

sociaal bewogen naturalistisch schrijver

August Ferdinand Gronvaldt (A.F. Muller) Gronvaldt, August Ferdinand (20 april 1879 - 25 maart 1967),

(bekend als: A.F. Muller) propagandist en bestuurder in SDAP, vakbeweging en Nederlandsche Arbeiders Sport Bond

Paul de Groot Groot, Saul de (19 juli 1899 - 3 augustus 1986),

(roepnaam: Paul) politiek leider van de Communistische Partij in Nederland

Harmannus Groustra Groustra, Harmannus (22 november 1861 - 20 augustus 1944),

aanhanger Vrijlandbeweging en voorzitter SDAP-federatie Slochteren

Jan de Gruyter Gruyter, Jan de (18 december 1859 - 14 augustus 1932),

letterkundige en religieus socialist

Leo Guit Guit, Leonardus Franciscus (16 december 1884 - 6 november 1937),

voorzitter van de Nederlandsche R.K. Bond van Overheidspersoneel 'St. Paulus'

Günst, Frans Christiaan (19 augustus 1823 - 29 december 1885),

vrijdenker en radicaal-liberaal met een uitgesproken democratisch en sociaal engagement