W.F. de Gaay Fortman Gaay Fortman, Wilhelm Friedrich de (8 mei 1911 - 29 maart 1997),

arbeidsjurist en antirevolutionair politicus

Friedrich Wilhelm Gebing Gebing, Friedrich Wilhelm (29 september 1848 - 14 september 1923),

voorman van de Ned. Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht en de Ned. Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond

Coenraad Albertus Jacobus Geesink Geesink, Coenraad Albertus Jacobus (14 juni 1828 - 25 oktober 1883),

liberaal stimulator van de vroege Amsterdamse arbeidersverenigingen en secretaris van de Alg. Ned. Typografenbond

Willem Gehrels Gehrels, Willem (30 november 1885 - 3 juni 1971),

oprichter van de Volksmuziekschool

Jacob van Gelderen Gelderen, Jacob van (10 maart 1891 - 14 mei 1940),

economisch specialist van de SDAP

Adrien Henri Gerhard Gerhard, Adrien Henri (7 april 1858 - 3 juli 1948),

vooraanstaand socialistisch woordvoerder vanaf 1880 tot in de jaren dertig en een van de twaalf oprichters van de SDAP

Hendrik Gerhard Gerhard, Hendrik (11 juni 1829 - 5 juli 1886),

'vader van het socialisme in Nederland'

Carel Victor Gerritsen Gerritsen, Carel Victor (2 februari 1850 - 5 juli 1905),

medeoprichter van de Radicale Bond en de Nieuw-Malthusiaansche Bond

Josephus Maria Petrus Jacobus Giesen Giesen, Josephus Maria Petrus Jacobus (22 november 1881 - 28 januari 1932),

antimilitarist

Antje Giezen Giezen, Antje (23 januari 1858 - 3 december 1898),

spreekster en schrijfster voor vrouwen in de Friese arbeidersbeweging

Wilhelmus Giezen Giezen, Wilhelmus (10 februari 1860 - 14 november 1944),

propagandist Sociaal-Democratische Bond in de Noordelijke provincies

Frans Johannes Goedhart (Pieter 't Hoen) Goedhart, Frans Johannes (25 januari 1904 - 3 maart 1990),

stichter van het illegale Parool en sociaal-democratisch Kamerlid

Franc van der Goes Goes, Franc van der (13 februari 1859 - 5 juni 1939),

theoreticus van het marxisme in Nederland en medeoprichter van de SDAP en de Onafhankelijke Socialistische Partij

Andries Johannes Jacobus van Gool Gool, Andries Johannes Jacobus van (11 december 1882 - 22 oktober 1919),

hoofdbestuurslid van De Zaaier namens de Sociaal-Democratische Partij

Willemien Hendrika (Posthumus-) van der Goot Goot, Willemien Hendrika van der (2 mei 1897 - 16 januari 1989),

(bekend als: W.H. Posthumus-van der Goot) publiciste en feministe

Herman Gorter Gorter, Herman (26 november 1864 - 15 september 1927),

socialistisch dichter en propagandist

Johannes George Götze Götze, Johannes George (11 oktober 1861 - 10 januari 1940),

directeur van het socialistisch verzekeringsbedrijf Aurora

Joop Goubitz Goubitz, Joseph (13 mei 1875 - 2 maart 1939),

(roepnaam: Joop), vrij-socialistisch en communistisch activist

Isaäc Goudsmit Goudsmit, Isaäc (1 juli 1881 - 18 december 1966),

bestuurder en geschiedschrijver van de moderne bakkersgezellen- en cacaobewerkersbond

Daniël (Daan) Goulooze Goulooze, Daniël (28 april 1901 - 10 september 1965),

(roepnaam: Daan) bestuurder van de Communistische Partij in Nederland en verbindingsman van de Komintern

Hannes de Graaf Graaf, Johannes de (14 juli 1911 - 24 april 1991),

(roepnaam: Hannes), christen-pacifist

Willem Cornelis de Graaff Graaff, Willem Cornelis de (3 februari 1847 - 10 april 1902),

eerste uitgever van Recht voor Allen en ijveraar voor nationale vakorganisatie van handels- en kantoorbedienden

Jacob Griek Griek, Jacob (9 augustus 1825 - 19 september 1882),

woordvoerder van het Pensioenverbond

Susanna (Suze) Groeneweg Groeneweg, Susanna (4 maart 1875 - 19 oktober 1940),

sociaal-democratisch politica die als eerste vrouw in de Tweede Kamer werd gekozen

August Pieter van Groeningen Groeningen, August Pieter van (14 februari 1866 - 12 februari 1894),

sociaal bewogen naturalistisch schrijver

August Ferdinand Gronvald (A.F. Muller) Gronvald, August Ferdinand (20 april 1879 - 25 maart 1967),

(bekend als: A.F. Muller) propagandist en bestuurder in SDAP, vakbeweging en Nederlandsche Arbeiders Sport Bond

Saul (Paul) de Groot Groot, Saul de (19 juli 1899 - 3 augustus 1986),

(roepnaam: Paul) politiek leider van de Communistische Partij in Nederland

Harmannus Groustra Groustra, Harmannus (22 november 1861 - 22 november 1944),

aanhanger Vrijlandbeweging en voorzitter SDAP-federatie Slochteren

Jan de Gruyter Gruyter, Jan de (18 december 1859 - 14 augustus 1932),

letterkundige en religieus socialist

Leonardus Franciscus Guit Guit, Leonardus Franciscus (16 december 1884 - 6 november 1937),

voorzitter van de Nederlandsche R.K. Bond van Overheidspersoneel 'St. Paulus'

Günst, Frans Christiaan (19 augustus 1823 - 29 december 1885),

vrijdenker en radicaal-liberaal met een uitgesproken democratisch en sociaal engagement