Jacques de Kadt Kadt, Jacques de (30 juli 1897 - 16 april 1988),

communistisch later sociaal-democratisch politicus en politiek essayist

Jacobus Kalma Kalma, Jacobus (21 maart 1870 - 26 maart 1943),

socialistisch propagandist

Hendrik Kaspers Kaspers, Hendrik (11 februari 1869 - 29 juli 1953),

administrateur en redacteur van De Arbeider

Klaas Kater Kater, Klaas (15 oktober 1833 - 26 oktober 1916),

oprichter en voorzitter van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium

Frida Katz Katz, Cornelia Frida (29 juli 1885 - 30 maart 1963),

sociaal advocate en christelijk-historisch pleitster voor vrouwenrechten

S. Katz Katz, Samuël (19 juni 1845 - 17 januari 1890),

(roepnaam: Siegfried) lid van het Comité ter bespreking van de Sociale Quaestie en voorvechter van algemeen stem- en kiesrecht

Anna van Gogh-Kaulbach Kaulbach, Anna Maria (31 december 1869 - 28 januari 1960),

(bekend als Anna van Gogh-Kaulbach) sociaal-democratisch schrijfster en vertaalster met later communistische sympathieën

Isidore Keesing Keesing, Isidore (21 mei 1876 - 14 mei 1943),

eerste statisticus van het NVV en deskundige inzake werkloosheidsverzekeringen

Jeronimo (de Bosch) Kemper Kemper, Jeronimo (23 maart 1808 - 20 oktober 1876),

(bekend als jonkheer Jeronimo de Bosch Kemper) pionier van de sociale wetenschappen en volksopvoeder

Harm Jan Kenther Kenther, Harm Jan (7 oktober 1870 - 25 oktober 1944),

pionier van het socialisme in Winschoten

Arie Keppler Keppler, Arie (15 oktober 1876 - 3 april 1941),

sociaal-democratisch pionier op het gebied van de woningbouw en directeur Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam

Arnold Kerdijk Kerdijk, Arnold

progressief liberaal en mede-oprichter van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen
Zie: POLAK KERDIJK, Arnoldus

Theo Ketelaar Ketelaar, Theodor Matthieu (6 mei 1864 - 27 juni 1936),

algemeen secretaris van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers en langdurig vrijzinnig-democratisch Tweede Kamerlid

Cornelis Hendrik Ketner Ketner, Cornelis Hendrik (28 november 1876 - 6 mei 1959),

antimarxistisch filosoof in de SDAP

Johan van de Kieft Kieft, Johan van de (21 mei 1884 - 22 augustus 1970),

sociaal-democratisch politicus en directeur van De Arbeiderspers

Paul Charles Joseph Kiès Kiès, Paul Charles Joseph (13 april 1895 - 10 juli 1968),

journalist en agitator van de SDAP

Cornelis Kitsz Kitsz, Cornelis (13 maart 1873 - 23 maart 1955),

NAS-bestuurder

Uilke Jans Klaren Klaren, Uilke Jans (21 maart 1852 - 30 maart 1947),

initiatiefnemer van de speeltuinbeweging in Nederland

Imke Klaver Klaver, Imke (2 juni 1880 - 25 oktober 1967),

vrij-socialistische landarbeidersvoorman en Fries volksdichter

Anna Catharina Kleefstra (Annie Adama van Scheltema) Kleefstra, Anna Catharina (25 februari 1884 - 22 maart 1977),

(bekend onder de naam [Adama van] Scheltema [-Kleefstra]) bibliothecaris van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Geertje Kleefstra Kleefstra, Geertje (26 mei 1874 - 9 oktober 1962),

populair Fries socialistisch propagandiste uit de Zuidoosthoek van Friesland tussen 1892 en 1896

Asser Benjamin Kleerekoper Kleerekoper, Asser Benjamin (22 september 1880 - 14 april 1943),

SDAP-Kamerlid en journalist/propagandist

Marga Klompé Klompé, Margaretha Albertina Maria (16 augustus 1912 - 28 oktober 1986),

katholiek politica en eerste vrouwelijke minister in Nederland

Emilie Charlotte Knappert Knappert, Emilie Charlotte (15 juni 1860 - 22 september 1952),

pionierster van het maatschappelijk werk in Nederland

Joannis Adrianus Nelinus Knuttel Knuttel, Joannis Adrianus Nelinus (14 mei 1878 - 5 februari 1965),

vooraanstaand lid van de Sociaal-Democratische Partij en de Communistische Partij in Nederland

Daniel Marcellus George Koch Koch, Daniel Marcellus George (1 oktober 1881 - 25 februari 1960),

sociaal-democratisch activist en publicist in Nederlands-Indië

Anne de Koe Koe, Anne de (2 oktober 1866 - 3 april 1941),

tolstojaan en directeur Ons Huis te Rotterdam

Anthoon Johan Koejemans Koejemans, Anthoon Johan (20 april 1903 - 14 juni 1982),

bestuurder Communistische Partij in Nederland en hoofdredacteur van De Waarheid

Rie Kogenhop-Huig Kogenhop-Huig, Rie

secretaris Nederlandse Vrouwen Beweging en lid Amsterdamse gemeenteraad voor de Communistische Partij in Nederland
Zie: HUIG, Rika

Henri van Kol Kol, Hendrikus Hubertus van (23 mei 1852 - 22 augustus 1925),

internationaal georiënteerd socialistisch politicus gespecialiseerd in het kolonialisme

Kol, Nellie van

schrijfster over kinderopvoeding en redactrice van De Vrouw
Zie: PORREIJ, Jacoba Maria Petronella

Harm Kolthek Jr. Kolthek Jr., Harm (10 april 1872 - 19 januari 1946),

voorman van het vrije socialisme

Anton de Kom Kom, Cornelis Gerhard Anton de (22 februari 1898 - 24 april 1945),

met het communisme sympathiserend Surinaamse revolutionair en schrijver

Johannes de Koo Koo, Johannes de (13 september 1841 - 10 mei 1909),

hoofdredacteur van het dag- en weekblad De Amsterdammer en radicaal journalist

Pieter Adrianus Kooijman Kooijman, Pieter Adrianus (25 februari 1891 - 17 januari 1975),

anarchistisch activist en theoreticus

Ietje Kooistra Kooistra, Ietje (8 januari 1861 - 25 augustus 1923),

pedagoge en directrice van de Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen

Ria de Korte Korte, Hendrika Alida de (27 juni 1901 - 14 maart 1988),

links-socialiste en ijveraarster voor seksuele hervorming

Bastiaan Pieter Korteweg Korteweg, Bastiaan Pieter (21 september 1849 - 13 oktober 1879),

redacteur van De Tolk van den Vooruitgang en vrijdenker

Margaretha Kraassenberg (Greet Carvalho) Kraassenberg, Margaretha (16 juni 1905 - 15 september 1997),

(roepnaam: Greet; bekend als Greet Carvalho), maatschappelijk werkster en sociaal activiste

Martina Gezina Kramers Kramers, Martina Gezina (24 juni 1863 - 15 oktober 1934),

bestuurslid van vrouwenorganisaties, de Nieuw-Malthusiaanse Bond, SDAP-afdelingen en esperantistenverenigingen

Jan Antoon Krelage Krelage, Jan Antoon (6 augustus 1885 - 30 maart 1957),

organisator van socialistische arbeiderskoren in binnen- en buitenland

Hendricus Cornelius Josephus Krijthe Krijthe, Hendricus Cornelius Josephus (19 september 1825 - 16 mei 1902),

publicist en vrijdenker

Hildo Krop Krop, Hildebrand Lucien (26 februari 1884 - 20 augustus 1970),

(roepnaam: Hildo) beeldend kunstenaar van sociaal-democratisch, later communistisch gezindte

Harry van Kruiningen Kruiningen, Harry van

communistisch beeldend kunstenaar
Zie: JANSSEN, Henri Adelbert 

Klaas Kruithof Kruithof, Klaas (27 oktober 1875 - 29 december 1956),

CNV-voozitter van 1916-1935

Wilhelmina Kruseman Kruseman, Wilhelmina Jacoba Pauline Rudolphine (25 september 1839 - 2 augustus 1922),

voorvechtster van vrouwenemancipatie en pacifiste

John William Kruyt Kruyt, John William (8 september 1877 -

christensocialist en communist

Johannes Gerardus van Kuijkhof Kuijkhof, Johannes Gerardus van (14 februari 1864 - 25 juni 1921),

secretaris-penningmeester van de SDAP

Abraham Kuijper Kuijper, Abraham (29 oktober 1837 - 8 november 1920),

sociaal denker en anti-revolutionair politicus en staatsman

Johannes Kuiken Jzn. Kuiken Jzn., Johannes (3 maart 1860 - 7 augustus 1936),

voorman kiesrechtbeweging en voorstander van grondhervorming

Cornelis Jacobus Kuiper Kuiper, Cornelis Jacobus (9 mei 1875 - 2 april 1951),

rooms-katholiek vakbondsbestuurder en Tweede Kamerlid en geschiedschrijver van de katholieke arbeidersbeweging

Hendrikus Jacobus Kuiper Kuiper, Hendrikus Jacobus (24 augustus 1897 - 10 maart 1985),

bestuurder van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland

Willem van lependaal Kulk, Willem van der (24 maart 1891 - 23 oktober 1970),

(bekend als Willem van Iependaal) schrijver en spreker over sociaal onrecht

Evert Kupers Kupers, Evert (5 januari 1885 - 23 januari 1965),

vakbondsbestuurder in de kledingindustrie en NVV-voorzitter 1928-1949

Rudolph Karel Herman Kuyper (Kuijper) Kuyper, Rudolph Karel Herman (30 juni 1874 - 13 januari 1934),

pionier van de marxistische sociologie in Nederland