Jan ter Laan Laan, Jan ter (12 december 1872 - 9 augustus 1956),

SDAP-voorman in Zuid-Holland en bestuurder ambtenarenbonden

Kornelis ter Laan Laan, Kornelis ter (8 juli 1871 - 6 maart 1963),

SDAP-Kamerlid en eerste SDAP-burgemeester

Hendrik van Laar Laar, Hendrik van (5 februari 1898 - 3 december 1955),

jeugdbeweger en sociaal-democraat, actief op het terrein van natuurstudie, heemkunde en vrijwillige politie

Carolina Laçet Laçet, Carolina (27 juli 1856 - 3 maart 1920),

feministe en vrijdenkster

Gaatske Adriana Ladenius Ladenius, Gaatske Adriana (29 oktober 1883 - 21 april 1953),

sociaal-democrate en eerste vrouwelijk Statenlid

Gerrit Bernardus Lalleman Lalleman, Gerrit Bernardus (29 januari 1820 - 14 juli 1901),

strijder tegen kinderarbeid

Casper Antonius Franciscus Lammers Lammers, Casper Antonius Franciscus (2 februari 1885 - 6 mei 1966),

bestuurder moderne meubelmakersbond en NVV-geschiedschrijver

Daniël de Lange Lange, Daniël de (8 november 1878 - 12 september 1948),

marxistisch theoreticus en publicist

Jakob Leendert Adriaan de Lange Lange, Jakob Leendert Adriaan de (7 oktober 1869 - 26 augustus 1940),

redacteur van het Zeeuwse blad De Toekomst van 1896 tot 1916

Krijn Adriaan van Langeraad Langeraad, Krijn Adriaan van (11 oktober 1865 - 9 januari 1943),

medewerker van De Nieuwe Tijd en redacteur van De Communistische Gids en Plattelandstribune

Bernardus Lansink jr. Lansink jr., Bernardus (31 augustus 1884 - 6 maart 1945),

voorzitter van het Nationaal Arbeids-Secretariaat en het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond

Bernardus Lansink sr. Lansink sr., Bernardus (6 september 1862 - 2 januari 1946),

secretaris van de Landelijke Federatie van Textielarbeiders en het Nationaal Arbeids-Secretariaat

Jef Last Last, Josephus Carel Franciscus (2 mei 1898 - 15 februari 1972),

(roepnaam: Jef) socialistisch en communistisch schrijver, dichter en journalist

Betje Lazarus Lazarus, Betje (27 maart 1870 - 22 maart 1933),

vakbondsbestuurster en drankbestrijdster

Joris Johannes Christiaan (Chris) Lebeau Lebeau, Joris Johannes Christiaan (26 mei 1878 - 2 april 1945),

(roepnaam: Chris) anarchistisch kunstenaar

Alex de Leeuw Leeuw, Alexander Salomon de (15 mei 1899 - 4 augustus 1942),

theoreticus van het Nederlandse marxisme-leninisme en bestuurder van de Communistische Partij in Nederland

Jules de Leeuwe Leeuwe, Jules de (7 januari 1913 - 8 november 1997),

psycholoog en communistisch filmkeurder

Frederik (Freek) van Leeuwen Leeuwen, Frederik van (27 februari 1905 - 9 juni 1968),

(roepnaam: Freek) socialistisch schrijver en beeldend kunstenaar

Paulus Leguit Leguit, Paulus (8 oktober 1856 - 23 november 1937),

eerste socialist in een Zaanse gemeenteraad

Coendert van der Lende Lende, Coendert van der (2 april 1887 - 31 januari 1964),

bestuurder timmerlieden- en bouwvakarbeidersbond en secretaris van het NVV van 1929 tot 1949

Wilhelmina Elisabeth Lensing (Wilhelmina Drucker) Lensing, Wilhelmina Elisabeth (30 september 1847 - 5 december 1925),

(zich noemende en schrijvende Drucker) radicaal-feministe

Andries Leusink Leusink, Andries (5 november 1884 - 22 augustus 1973),

bestuurder en geschiedschrijver van de Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond

Marius Gustaaf Levenbach Levenbach, Marius Gustaaf (12 juni 1896 - 9 mei 1981),

wetenschappelijk grondlegger en praktisch vormgever van het Nederlands arbeidsrecht

Adolf Samson de Levita Levita, Adolf Samson de (23 juni 1868 - 26 april 1934),

bestuurder afdeling Amsterdam van de SDAP

Bruno Liebers Liebers, Bernhard Bruno Ferdinand (6 december 1836 - 24 mei 1900),

drukker en uitgever van Recht voor Allen

Nehemia de Lieme Lieme, Nehemia de (26 maart 1882 - 24 juni 1940),

oprichter van De Centrale Arbeiders Verzekerings- en Depositobank en financier van sociaal-culturele instellingen der moderne arbeidersbeweging

Cees van Lienden Lienden, Cornelis Jan van der (20 augustus 1897 - 19 januari 1971),

sociaaldemocratisch vakbondsbestuurder en Tweede Kamerlid en behartiger van onderlinge ziekenfondsen

Bart de Ligt Ligt, Bartholomeus de (17 juli 1883 - 3 september 1938),

christen-socialistisch, later anarchistisch anti-militarist

Jan Ligthart Ligthart, Gerard Jan (11 januari 1859 - 16 februari 1916),

voorman uit de onderwijzersbeweging en onderwijsvernieuwer

Theodore Limperg jr. Limperg jr., Theodore (21 december 1879 - 6 december 1961),

bevorderaar van het vakgebied van accountant en van sociaaldemocratische opvattingen over economische planning

George Frederik Lindeijer Lindeijer, George Frederik (14 april 1878 - 1 december 1943),

SDAP-propagandist

Rie Lips-Odinot Lips-Odinot, Rie

voorzitster Nederlandse Vrouwen Beweging en Tweede Kamerlid voor de CPN
Zie: ODINOT, Maria Elisabeth

Johan Jacob Lodewijk Lodewijk, Johan Jacob (11 november 1871 - 25 mei 1942),

pleitbezorger van het sociaal-anarchisme

Toon Loerakker Loerakker, Anthonius Josephus (26 augustus 1873 - 30 september 1950),

bestuurder van de R.K. landarbeidersbond St. Deusdedit

Neeltje Lokerse Lokerse, Neeltje (31 augustus 1868 - 17 februari 1954),

ijveraarster voor de rechten van ongehuwde moeders en dienstboden

Joseph Loopuit Loopuit, Joseph (20 oktober 1864 - 10 maart 1923),

SDAP-bestuurder en -propagandist

Marinus van der Lubbe Lubbe, Marinus van der (13 januari 1909 - 10 januari 1934),

brandstichter van het Rijksdaggebouw in Berlijn in 1933

Petrus Jacobus Luitink Luitink, Petrus Jacobus (26 december 1841 - 15 november 1871),

bestuurslid van de Eerste Internationale en dichter van het 'Vrijheidslied'

Tjerk Luitjes Luitjes, Tjerk (18 juli 1867 - 15 september 1946),

propagandist voor het vrije socialisme en eerste redacteur van De Arbeider

Cornelis Johannes Luremans Luremans, Cornelis Johannes (3 augustus 1866 - 19 december 1936),

voorman van de Arnhemse socialistische beweging en bestuurder van de Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden