Jos Maenen Maenen, Josephus Hubertus (4 april 1888 - 24 april 1972),

voorzitter van de Limburgsche R.K. Werkliedenbond

Gerrit Mannoury Mannoury, Gerrit (17 mei 1867 - 30 januari 1956),

communist en wiskundige

Derk Roelfs Mansholt Mansholt, Derk Roelfs (29 maart 1842 - 1 augustus 1921),

eerste medestander van Domela Nieuwenhuis in het noorden des lands

Bertus Mansholt Mansholt, Lambertus Helprig (28 april 1875 - 21 januari 1945),

agrarisch expert van de SDAP

Rosette Susanna (Rosa) Manus Manus, Rosette Susanna (20 augustus 1881 - 28 april 1943),

(roepnaam: Rosa) voorvechtster voor vrouwenkiesrecht en medeoprichtster van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging

Jacob Cornelis van Marken Marken, Jacob Cornelis van (30 juli 1845 - 8 januari 1906),

sociaal voelend werkgever die als eerste in Nederland een ondernemingsraad (Kern) instelde

Harmanus Masereeuw Masereeuw, Harmanus (1 juni 1861 - 28 april 1941),

drukker voor de SDAP en directeur van Het Volk

Jan Willem Matthijsen Matthijsen, Jan Willem (12 februari 1879 - 23 april 1949),

SDAP-bestuurder en gemeenteraadslid te Amsterdam

Lau Mazirel Mazirel, Laura Carola (29 november 1907 - 20 november 1974),

(roepnaam: Lau) sociaal advocate en pleitbezorgster woonwagenbewoners

Barbara van Meerten-Schilperoort Meerten-Schilperoort, Barbara van

pleitbezorgster voor goed meisjesonderwijs
Zie: SCHILPEROORT, Anna Barbera

Eillert Meeter Meeter, Eillert (3 maart 1818 - 7 april 1862),

publicist in democratische bladen tussen 1840 en 1851

Henriette Rosina Dorothea van der Meij Meij, Henriette Rosina Dorothea van der (21 december 1850 - 26 augustus 1945),

eerste vrouwelijke journalist in Nederland en feministe

Margreet Meijboom Meijboom, Margaretha Anna Sophia (29 juli 1856 - 26 september 1927),

feministe, religieus-socialiste en coöperatrice

Henk Meijer Meijer, Hendricus Johannes (23 december 1889 - 16 maart 1968),

secretaris moderne bond van handels- en kantoorbedienden

Rudolf Carel Meijer (R.C. d'Ablaing van Giessenburg) Meijer, Rudolf Carel (25 april 1826 - 13 maart 1904),

(bekend als R.C. d'Ablaing van Giessenburg) boekhandelaar, uitgever en mede-oprichter van de vrijdenkersvereniging De Dageraad

Willem Hendrik Meijer Meijer, Willem Hendrik (21 november 1877 - 13 mei 1951),

vechter voor de belangen van de matrozen en redacteur van Het Anker

Clara Meijer-Wichmann Meijer-Wichmann, Clara

theoretica van het syndicalisme en drijvende kracht van het Comité Misdaad en Straf
Zie: WICHMANN, Clara Gertrud 

Dieuke (Took) Heroma-Meilink Meilink, Dieuke (18 april 1908 - 11 maart 1998),

maatschappelijk werkster en sociaaldemocratisch politica

Gerrit Willem Melchers Melchers, Gerrit Willem (26 maart 1869 - 27 juni 1952),

vrijzinnig socialistisch predikant en SDAP politicus

Pieter Meliefste Meliefste, Pieter (17 mei 1901 - 10 juli 1985),

propagandist voor christelijke vakorganisatie onder landarbeiders op Walcheren en eerste arbeider in de anti-revolutionaire Statenfractie van Zeeland

Maurits Mendels Mendels, Maurits (25 december 1868 - 3 juni 1944),

(roepnaam: Maup) sociaal-democratisch politicus

Abraham Menist Menist, Abraham (3 november 1896 - 13 april 1942),

partijbestuurder van de Revolutionair Socialistische (Arbeiders) Partij en Marx-Lenin-Luxemburg-Front

Jan Mens Mens, Jan (18 september 1897 - 31 oktober 1967),

populair schrijver van romans over het leven van de arbeidersklasse

Marie Mensing Mensing, Maria Anna Catharina (15 april 1854 - 5 april 1933),

secretaris van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs en eerste landelijke secretaris van de Sociaal-Democratische Partij

Helena Mercier Mercier, Helena (17 oktober 1839 - 1 februari 1910),

sociaal-liberaal feministe en pionier op het terrein van het maatschappelijk werk

Johannes Cornelis Hendrik Philippus Methöfer Methöfer, Johannes Cornelis Hendrik Philippus (17 augustus 1863 - 24 oktober 1933),

een van de eerste anarchisten in Nederland, later voorman in de beweging voor produktiecoöperaties

Frans van Meurs Meurs, Frans van (13 januari 1889 - 28 mei 1973),

vakbondsbestuurder overheidspersoneel en SDAP-wethouder van Amsterdam

Andreas Wilhelmus Michels Michels, Andreas Wilhelmus (9 januari 1880 - 24 april 1961),

bestuurder van de Matrozenbond en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Christiaan Peter Michon Michon, Christiaan Peter (18 februari 1843 - 26 juli 1899),

(ook Pieren) bestuurder typografenbond en Eerste Internationale-man

Johannes Antonius Middelhuis Middelhuis, Johannes Antonius (5 maart 1902 - 12 november 1978),

algemeen secretaris en later voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging

Dirk Lodewijk Willem van Mierop Mierop, Dirk Lodewijk Willem van (1 januari 1876 - 13 juni 1930),

christen-anarchist, oprichter van de Internationale Broederschap te Blaricum en leider van de Rein Leven-Beweging

Miranda, Salomon Rodrigues de

vakbondsleider en SDAP-wethouder van Amsterdam
Zie: RODRIGUES DE MIRANDA, Salomon

Salomon Mok Mok, Salomon (12 december 1902 - 23 februari 1948),

popularisator van de kennis van het arbeidsrecht en gemeenteraadslid voor de SDAP in Amsterdam

Hendrik Mol Mol, Hendrik (29 september 1880 - 20 december 1959),

actief vakbondsman onder haven- en transportarbeiders

Piet Moltmaker Moltmaker, Petrus (13 september 1882 - 16 april 1941),

(roepnaam: Piet) voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel

Johannes Mooij Mooij, Johannes (3 juni 1888 - 13 mei 1977),

leider van de rietbewerkersvakorganisatie te Noordwolde

Brecht van den Muijzenberg Muijzenberg, Brecht van den

communistisch voorvechtster van vernieuwing van het onderwijs
Zie: WILLEMSE, Wijbrecht

August Ferdinand Muller Muller, August Ferdinand

propagandist en bestuurder in SDAP, vakbeweging en Nederlandsche Arbeiders Sport Bond
Zie: GRONVALD, August Ferdinand

Hendrik Clemens Muller Muller, Hendrik Clemens (31 oktober 1855 - 21 juni 1927),

vrijdenker en lid Sociaal-Democratische Bond

Eduard Douwes Dekker (Multatuli) Multatuli,

vrijdenker en schrijver
Zie: DEKKER, Eduard Douwes

Gijsbert Jasper van Munster Munster, Gijsbert Jasper van (10 oktober 1883 - 13 januari 1945),

communistisch publicist

Geertruida Agneta (Kapteyn-) Muysken Muysken, Geertruida Agneta (13 februari 1855 - 5 september 1920),

(bekend onder de naam Kapteyn-Muysken) propagandiste voor een nieuwe moraal en actief lid van De Dageraad