Johanna Wilhelmina Antoinette Naber Naber, Johanna Wilhelmina Antoinette (25 maart 1859 - 30 mei 1941),

feministe en eerste geschiedschrijfster van de Nederlandse vrouwenbeweging

Gerard (Gé) Nabrink Nabrink, Gerard (1 november 1903 - 12 december 1993),

(roepnaam: Gé) anti-militarist en ijveraar voor seksuele hervorming

Gerrit Nanninga Nanninga, Gerrit (5 december 1858 - 5 mei 1933),

directeur coöperatie De Toekomst (Groningen)

Nathan Nathans Nathans, Nathan (7 december 1883 - 28 juli 1937),

bestuurder van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel en de InternationaleTransportarbeiders Federatie

Jakob Nauta Nauta, Jakob (4 november 1886 - 10 augustus 1949),

vakbondsbestuurder christelijke handels- en kantoorbedienden

Tjepke Nawijn Nawijn, Tjepke (1 juni 1862 - 22 juli 1939),

voorman van de Friesche Volkspartij

Gerard Nederhorst Nederhorst, Gerard Marinus (17 oktober 1907 - 28 augustus 1979),

sociaal-democratisch politicus en econoom

Adrianus Jacobus Nieuwenhuis Nieuwenhuis, Adrianus Jacobus (16 november 1820 - 11 maart 1880),

(roepnaam: Adriaan) saint-simonist en vrijdenker

Ferdinand Domela Nieuwenhuis Nieuwenhuis, Ferdinand (31 december 1846 - 18 november 1919),

(bekend als Ferdinand Domela Nieuwenhuis) pionier van het socialisme, stichter van het blad Recht voor Allen, later sociaal-anarchist

Johannes Adam (Joan) Nieuwenhuis Nieuwenhuis, Johannes Adam (1 oktober 1856 - 13 december 1939),

voorman van de kiesrechtbeweging in de jaren tachtig van de negentiende eeuw

François Lambert Dieu-Donné Nivard Nivard, François Lambert Dieu-Donné (1 mei 1879 - 12 februari 1945),

secretaris en penningmeester van de Nederlandse R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel 'St. Raphaël'

Otto Willem de Nobel Nobel, Otto Willem de (10 februari 1867 - 28 november 1950),

koorleider en componist van strijdliederen

Wiel Nolens Nolens, Willem Hubert (7 september 1860 - 27 augustus 1931),

lid en voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Rooms Katholieke Staatspartij

Pieter Nolting Nolting, Pieter (23 juli 1852 - 6 juli 1923),

bestuurder van het ANWV en lid van de Amsterdamse gemeenteraad en de Tweede Kamer voor de Radicale Bond en de Vrijzinnig Democratische Bond

Franciscus Siebren Noordhoff Noordhoff, Franciscus Siebren (7 juni 1882 - 20 april 1970),

bestuurder van de moderne ambtenarenbond en het NVV en PvdA-wethouder te Haarlem

Wijtze Nutters Nutters, Wijtze (24 augustus 1872 - 6 december 1926),

socialistisch arbeidersesperantist en bureauredacteur van De Tribune