Cornelis Johannes van Raay Raay, Cornelis Johannes van (4 december 1859 - 7 januari 1893),

SDB-propagandist

George van Raemdonck Raemdonck, Georgius Valentinus Augustinus van (28 augustus 1888 - 26 januari 1966),

socialistisch tekenaar en illustrator

Anne Rauwerda Rauwerda, Anne Melles (15 maart 1859 - 6 februari 1945),

voorman Friesche Volkspartij en propagandist voor landnationalisatie

Willem van Ravesteyn Ravesteyn, Willem van (15 oktober 1876 - 10 juni 1970), vooraanstaand leider van de Sociaal-Democratische Partij en de Communistische Partij in Nederland tot 1925
Eduard Charles Philippus Redelé Redelé, Eduard Charles Philippus (3 oktober 1866 - 2 oktober 1913), katholiek-socialistisch publicist en fabrikant
Abraham Mozes Reens Reens, Abraham Mozes (16 september 1870 - 6 september 1930),

propagandist van het revolutionair-socialisme en anarchisme

Jacob van Rees Rees, Jacob van (16 april 1854 - 4 januari 1928),

christen-anarchistisch drankbestrijder en anti-militarist

M.A. Reinalda Reinalda, Marius Antoon (28 juni 1888 - 4 juli 1965),

uitgever en socialistisch politicus

Gerardus Johannes Marinus van het Reve Reve, Gerardus Johannes Marinus van het (11 april 1892 - 18 februari 1975),

(ook bekend als Vanter) communistisch journalist en schrijver

Bernard Daniël Guillaume Charles Reyndorp Reyndorp, Bernard Daniël Guillaume Charles (28 april 1870 - 30 januari 1950),

anarcho-socialistisch filosoof en vrijdenker

Anna Elisabeth Ribbius Peletier Ribbius Peletier, Anna Elisabeth (29 juli 1891 - 30 september 1989),

bestuurder van sociaal-democratische vrouwenorganisaties en lid van de Raad van State

Antoon van Rijen Rijen, Antonius Theodorus van (11 oktober 1878 - 4 september 1946),

voorzitter van de Federatie van Diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden en de Bossche Diocesane Werkliedenbond

Ester van Rijk (Esther de Boer-van Rijk) Rijk, Ester van (29 juli 1853 - 7 september 1937),

(bekend als: Esther de Boer-van Rijk) sociaal-geëngageerd actrice

Gerhard Rijnders Rijnders, Gerhard (21 juli 1876 - 29 november 1950),

anarchistisch propagandist en uitgever

Joannes van Rijzewijk Rijzewijk, Joannes van (18 juli 1880 - 22 oktober 1939),

voorzitter R.K. tabaksbewerkersbond en R.K. Vakbureau

Klaas Ris Ris, Klaas (7 april 1821 - 11 februari 1902),

voortrekker van de Amsterdamse arbeidersbeweging en Eerste Internationale-man

Flora Rodrigues (Florrie Rodrigo) Rodrigues, Flora (3 september 1893 - 11 juli 1996),

(bekend als: Florrie Rodrigo) revolutionair danseres en choreografe

Salomon Rodrigues de Miranda Rodrigues de Miranda, Salomon (21 maart 1875 - 3 november 1942),

(bekend als De Miranda; roepnaam: Monne) vakbondsleider en SDAP-wethouder van Amsterdam

Portret Ad Merx (met toestemming KDC) Roes, Johannes Heinrich Antonius Maria (15 juni 1939 - 24 mei 2003),

geschiedschrijver rooms-katholieke arbeidersbeweging

Cornelis Roestenberg Roestenberg, Cornelis (12 september 1877 - 11 juli 1955),

bestuurder R.K. lederbewerkersbond en R.K. vakcentrale

Roland Holst, Henriette

socialistisch dichteres en schrijfster
Zie: Schalk, Henriette Goverdine Anna van der

Richard Nicolaüs Roland Holst Roland Holst, Richard Nicolaüs (4 december 1868 - 31 december 1938),

(roepnaam: Rik) sociaal-democratisch beeldend kunstenaar

Jan Romein Romein, Jan Marius (30 oktober 1893 - 16 juli 1962),

redacteur van De Tribune en marxistisch historicus

Romein-Verschoor, Annie

marxistisch historica en schrijfster
Zie: VERSCHOOR, Anna Helena Margaretha

Hoeke Rommerts Rommerts, Hoeke (8 januari 1834 - 21 januari 1890),

bestuurder Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond en Algemeene Nederlandsche Typografenbond

Obbe Rommerts Rommerts, Obbe (20 december 1835 - 2 december 1902),

voorman Provinciale Friesche Werklieden-Vereeniging

Jan de Roode Roode, Justus Johannes de (3 februari 1866 - 14 januari 1945),

(roepnaam: Jan) hoofdredacteur van Het Volk en staflid van de Internationale Arbeids Organisatie

Marie de Roode-Heijermans Roode-Heijermans, Marie de

beeldend kunstenares en sociaal-democrate
Zie: HEIJERMANS, Catharine Mariam

Gerrit Roorda Roorda, Gerrit (4 september 1890 - 9 februari 1977),

communistisch propagandist, gemeenteraads- en Provinciale Statenlid

Sikko Ernest Willem Roorda van Eysinga Roorda van Eysinga, Sikko Ernest Willem (8 augustus 1825 - 23 oktober 1887),

auteur van de Vloekzang en Koning Gorilla

Andries de Rosa Rosa, Andries de (4 april 1869 - 30 april 1943),

bondsraadslid van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond en oprichter van de Arbeiders Vereeniging voor Lijkverbranding

Adriaan Rot Rot, Adriaan (6 februari 1861 - 21 juli 1927),

voorzitter Sociaal-Democratische Bond en Socialistenbond en mede-oprichter van Het Volksdagblad

Jacob Rot Rot, Jacob (28 november 1854 - 14 augustus 1938),

directeur Het Volksdagblad

Jan Rot Rot, Jan (27 augustus 1892 - 18 februari 1982),

tekenaar in De Notenkraker en actief in de SDAP en PvdA

Thomas de Rot Rot, Thomas de (30 december 1840 - 11 februari 1915),

mede-oprichter van het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond en voorman van de 'gematigde' vakbeweging

Godfried Johan Royaards Royaards, Godfried Johan (10 januari 1842 - 13 juni 1904),

de eerste geschiedschrijver van de Nederlandse arbeidersbeweging

Eltjo Rugge Rugge, Eltjo (10 september 1872 - 7 februari 1950),

SDAP-raad en wethouder van Groningen

C.J.M. Ruijs de Beerenbrouck Ruijs van Beerenbroek, jonkheer Charles Joseph Maria (1 december 1873 - 17 april 1936),

(vanaf 1895: Ruijs de Beerenbrouck) secretaris van de Maastrichtse R.K. Volksbond en adviseur R.K. vakorganisaties

Pieter Cornelis de Ruijter Ruijter, Pieter Cornelis de (7 juni 1855 - 24 mei 1889),

tekstdichter van strijdliederen

Marinus Ruppert Ruppert, Marinus (1 september 1911 - 27 februari 1992),

christelijk vakbondsbestuurder en lid van de Raad van State

Johan Stephaan Ruppert Jr. Ruppert jr., Johan Stephaan (13 mei 1877 - 15 oktober 1934),

christelijk arbeidersleider

Johannes Rutgers Rutgers, Johannes (24 augustus 1850 - 3 augustus 1924),

secretaris van de Nieuw-Malthusiaansche Bond en geheim sympathisant met het socialisme

Sebald Rutgers Rutgers, Sebald Justinus (25 januari 1879 - 14 juni 1961),

vooraanstaand Nederlands communist