Ben Sajet Sajet, Benedictus Herschel (17 maart 1887 - 24 september 1986),

(roepnaam: Ben) sociaal-geëngageerd arts en sociaal-democratisch gemeenteraadslid

J. Saks Saks, J.

redactiesecretaris van De Nieuwe Tijd
Zie: WIEDIJK, Pieter

Izak Samson Samson, Izak (20 mei 1872 - 14 december 1928),

(gebruikte een tijdlang Israël als tweede voornaam) propagandist voor het anarchisme en later sociaal-democraat

G.W. Sannes Sannes, Goswijn Willem (4 oktober 1875 - 2 januari 1930),

vooraanstaand marxistisch socialist in Zeeland en SDAP-kamerlid

Anna de Savornin-Lohman Savornin Lohman, jonkvrouw Catharina Anna Maria de (14 januari 1868 - 23 september 1930),

literair en maatschappelijk polemiste

Herman Johan Aloysius Maria Schaepman Schaepman, Herman Johan Aloysius Marie (2 maart 1844 - 21 januari 1903),

geestelijk adviseur van de Bond van R.K. Werkliedenvereenigingen in het aartsbisdom Utrecht

Jannetje Johanna (Hannie) Schaft Schaft, Jannetje Johanna (16 september 1920 - 17 april 1945),

(roepnaam: Hannie) lid van de groep Raad van Verzet in Haarlem

Johannes Gerardus van Schaik Schaik, Johannes Gerardus van (12 februari 1871 - 17 mei 1956),

geestelijk adviseur van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland

Henriette Goverdine Anna van der Schalk (Henriette Roland Holst) Schalk, Henriette Goverdine Anna van der (24 december 1869 - 21 november 1952),

(bekend als Henriette Roland Holst) socialistisch dichteres en schrijfster op politiek, historisch, filosofisch en literair-kritisch terrein

Johan Hendrik Andries Schaper Schaper, Johan Hendrik Andries (12 februari 1868 - 31 augustus 1934),

een van de twaalf oprichters van de SDAP en vooraanstaand propagandist en partijleider

Johannes Theodorus Scheepers Scheepers, Johannes Theodorus (25 september 1838 - 26 januari 1882),

secretaris van de Arnhemse afdeling van de Algemeene Nederlandsche Typografenbond en voorman van het ANWV

Johannes Hermanus Scheps Scheps, Johannes Hermanus (13 juli 1900 - 3 oktober 1993),

sociaal-democratisch publicist en Tweede Kamerlid voor de PvdA

Dirk Schermerhorn Schermerhorn, Dirk (26 april 1900 - 26 november 1937),

ingenieur in de Koezbas-Kemerovo-kolonie in de Sovjet-Unie

Nicolaas Jacob Cornelis Schermerhorn Schermerhorn, Nicolaas Jacob Cornelis (1 december 1866 - 23 maart 1956),

invloedrijk anarchistisch en antimilitaristisch predikant

Willem Schermerhorn Schermerhorn, Willem (17 december 1894 - 10 maart 1977),

mede-oprichter Nederlandse Volksbeweging en PvdA en eerste naoorlogse minister-president

Jaap van de Scheur Scheur, Jacob van de (24 november 1926 - 26 december 2002),

sociaaldemocratisch vakbondsbestuurder van overheidspersoneel en trendvolgers en gemeenteraadslid in Rotterdam

Anna Barbera Schilperoort Schilperoort, Anna Barbera (3 januari 1778 - 14 februari 1853),

(bekend als Barbara van Meerten-Schilperoort) pleitbezorgster voor goed meisjesonderwijs

Frerich Ulfert Schmidt Schmidt, Frerich Ulfert (20 december 1870 - 13 december 1939),

drankbestrijder en socialistisch onderwijzer

Petrus Johannes Schmidt Schmidt, Petrus Johannes (23 november 1896 - 2 december 1952),

(roepnaam: Piet) voorzitter van de OSP en de RSAP en medegrondlegger van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Louis Schotting Schotting, Louis (12 december 1870 - 19 februari 1957),

voorvechter van een goede rechtspositie van journalisten

Petrus Hendrikus Antonius Schröder Schröder, Petrus Hendrikus Antonius (22 april 1836 - 18 januari 1914),

(roepnaam: Piet) Eerste Internationale-man en propagandist voor het algemeen kiesrecht

Cato (Vernée-)Schuitemaker Schuitemaker, Catharina Johanna (6 november 1850 - 28 juli 1919),

feministe en publiciste

Fedde Schurer Schurer, Fedde (25 juli 1898 - 19 maart 1968),

Statenlid Christelijk-Democratische Unie en PVDA-Kamerlid

Johannes Antonius Schutte Schutte, Johannes Antonius (6 augustus 1882 - 24 maart 1945),

secretaris-penningmeester van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland

Leen Seegers Seegers, Leendert (19 mei 1891 - 18 mei 1970),

communistisch gemeenteraadslid in Amsterdam

Josephus Adriaan van Seggelen Seggelen, Josephus Adriaan van (10 juli 1883 - 24 juni 1952),

bestuurder R.K. Bond van Overheidspersoneel en geschiedschrijver van de katholieke arbeidersbeweging

Petrus Josephus Servatius Serrarens Serrarens, Petrus Josephus Servatius (12 november 1888 - 26 augustus 1963),

bestuurder R.K. Werkliedenverbond in Nederland/Katholieke Arbeiders Beweging en Internationaal Christelijk Vakverbond

Willem Siebenhaar Siebenhaar, Willem (28 juli 1863 - 26 december 1936),

Multatuliaan en Australisch correspondent van Recht voor Allen en De Vrije Socialist

Johannes Cornelis Sikkel Sikkel, Johannes Cornelis (18 november 1855 - 17 augustus 1920),

christen-pleiter voor bedrijfsorganisatie

Pieter Simonis Simonis, Pieter (14 december 1898 - 12 oktober 1983),

bestuurder vakbond handels- en kantoorbedienden en Amsterdamse Bestuurdersbond

Lies Simonis-Pieters Simonis-Pieters, Lies

medeoprichtster Vrouwenbond NVV
Zie: PIETERS, Elise Hubertine

Eimert Sinoo Sinoo, Eimert (3 augustus 1880 - 30 december 1971),

bestuurder van de Nederlandsche Steenhouwersbond en de Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond

Johan te Slaa Slaa, Johannes Hendrik Frederik te (15 juni 1906 - 17 mei 1980),

sociaalanarchist en antimilitaristisch toneelspeler

Benjamin Slier Slier, Benjamin (8 december 1890 - 16 juli 1943),

bestuurder moderne bond van handels- en kantoorbedienden

Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne Slotemaker, Jan Rudolph (6 mei 1869 - 1 mei 1941),

(bekend onder de naam Slotemaker de Bruïne) voorman van de christelijk-sociale beweging

Meijer Sluijser Sluijser, Meijer (9 september 1901 - 26 januari 1973),

socialist en journalist-propagandist

Elie Smalhout Smalhout, Elias (23 september 1889 - 8 september 1939),

sociaaldemocratisch grafisch kunstenaar

Christiaan Smeenk Smeenk, Christiaan (10 december 1880 - 17 juli 1964),

hoofdredacteur Patrimonium en bestuurder CNV

Jan Martinus Smit Smit, Jan Martinus (4 januari 1852 - 7 april 1942),

medeoprichter van de Nieuw-Malthusiaanse Bond

Mattijs Willem Smit Smit, Mattijs Willem (7 september 1866 - 25 januari 1916),

bestuurder van de Christelijke Typografenbond in Nederland, het Christelijke Arbeidssecretariaat en het Christelijk Nationaal Vakverbond

Carry Pothuis-Smit Smit, Wilhelmina Carolina Benjamina (12 februari 1872 - 30 augustus 1951),

(bekend als Carry Pothuis-Smit) redactrice van De Proletarische Vrouw en de eerste vrouw in de Eerste Kamer

Gerrit Johan Adam Smit Jr. Smit Jr., Gerrit Johan Adam (8 april 1879 - 3 maart 1934),

vakbondsbestuurder gemeenteambtenaren en handels- en kantoorbedienden

Hendrik Smits Smits, Hendrik (22 januari 1865 - 11 maart 1937),

sociaal-democratisch schrijver over de Nederlandse arbeidersbeweging

Henk Sneevliet Sneevliet, Hendricus Josephus Franciscus Marie (13 mei 1883 - 13 april 1942),

revolutionair-socialistisch vakbonds- en partijleider

Abraham (Bram) Soep Soep, Abraham (27 juli 1874 - 25 augustus 1958),

socialistisch propagandist en uitgever

Frans Spiekman Spiekman, Frans (8 december 1876 - 11 oktober 1961),

voorman van de moderne arbeidersbeweging in de Groninger Veenkoloniën en wethouder van Veendam

Hendrik Spiekman Spiekman, Hendrik (13 februari 1874 - 18 november 1917),

medeoprichter van de SDAP en voorman van de arbeidersbeweging in Rotterdam

Wim Spiekman Spiekman, Willem Geert (7 september 1899 - 3 november 1975),

secretaris internationaal beroepssecretariaat van handels- en kantoorbedienden 1934-1958

Karl Rigard van Staal Staal, Karl Rigard van (5 december 1889 - 13 maart 1961),

zakenman en socialistisch politicus

Andries Popke Staalman Staalman, Andries Popke (2 november 1858 - 6 maart 1938),

oprichter van de Christen-Democratische Partij

Pieter van der Stad Jbz. Stad Jbz., Pieter van der (28 april 1850 - 4 april 1905),

socialistisch spreker in Vlissingen

Jan Cornelis Stam Stam, Jan Cornelis (18 oktober 1884 - 11 januari 1943),

communistisch publicist

Mart Stam Stam, Martinus Adrianus (5 augustus 1899 - 23 februari 1986),

partijloos architect actief in de socialistische beweging

Stam-Beese, Charlotte Ida Anna

sociaal geëngageerd stedenbouwkundig architecte
Zie: BEESE, Charlotte Ida Anna

Jan Abrahams Stap Stap, Jan Abrahams (4 september 1859 - 15 december 1908),

voorman van de eerste Nederlandse landarbeidersorganisatie Broedertrouw en bestuurslid van de Friesche Volkspartij

Antoon Stapelkamp Stapelkamp, Antoon (27 februari 1886 - 19 januari 1960),

christelijk vakbondsbestuurder en antirevolutionair politicus

David van Staveren Staveren, David van (16 januari 1881 - 20 oktober 1966),

sociaal-democratisch voorzitter van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring

Willem Steinmetz Steinmetz, Willem (11 oktober 1891 - 22 februari 1968),

voorzitter van de afdeling Amsterdam van de Nederlandse R.K. Volksbond en wethouder Sociale en Personeelszaken van Amsterdam

Oebele Stellingwerf Stellingwerf, Oebele (24 augustus 1847 - 29 januari 1897),

redacteur Friesch Volksblad en bestuurder Friesche Volkspartij

Roelof Stenhuis Stenhuis, Roelof (26 maart 1885 - 13 juni 1963),

bestuurder fabrieksarbeid(st)ersbond en NVV-voorzitter

Andries Sternheim Sternheim, Andries (17 mei 1890 - 6 maart 1944),

actief in de SDAP en Nederlands deelnemer aan de 'Frankfurter Schule'

Geert Sterringa Sterringa, Geert (30 december 1876 - 19 januari 1944),

communistisch voorman in Groningen

Jan Sterringa Sterringa, Jan (25 februari 1870 - 27 november 1951),

redacteur-uitgever van An-Archie en van anarchistische vijf-cents brochures

Tjeerd Stienstra Stienstra, Tjeerd (14 februari 1859 - 9 april 1935),

Fries socialistisch propagandist

Hermanus Josephus Stins Stins, Hermanus Josephus (15 februari 1877 - 27 april 1932),

secretaris van de Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond 'Unitas' en medeoprichter van het CNV

Jan Stoffel Stoffel, Jan (28 december 1851 - 24 februari 1921),

landnationalisator

Jacobus Gerardus Stokman Stokman, Jacobus Gerardus (20 maart 1903 - 10 mei 1970),

(kloosternaam: Siegfried) rooms-katholiek politicus en adviseur van de rooms-katholieke vakorganisatie

Benno Stokvis Stokvis, Benno Jules (23 januari 1901 - 3 januari 1977),

advocaat van linkse activisten en Tweede Kamerlid voor de Communistische Partij in Nederland

Jozef Emanuel Stokvis Stokvis, Jozef Emanuel (23 februari 1875 - 30 december 1951),

sociaal-democratisch politicus en mede-opsteller van het Koloniaal Beginselprogramma van de SDAP

Theodoor Stoop Stoop, Theodoor (20 oktober 1861 - 7 september 1933),

SDAP-geldschieter en -raadslid in Dordrecht

Dirk Willem Stork Stork, Dirk Willem (4 april 1855 - 15 februari 1928),

sociaal voelend werkgever

Anton Struik Struik, Thomas Antonie (8 april 1897 - 3 mei 1945),

ingenieur Autonome Industriële Kolonie Koezbas (Siberië) en een der leiders van de Communistische Partij in Nederland

Theo Sturkenboom Sturkenboom, Theodorus Johannes Albertus (17 oktober 1910 - 31 augustus 1993),

voorzitter van de Nederlandse Katholieke Bond van Kappersbedienden 'St. Cosmas'

Nicolaas Johannes van Suchtelen Suchtelen, jonkheer Nicolaas Johannes van (25 oktober 1878 - 27 augustus 1949),

met de arbeidersbeweging sympathiserend schrijver en uitgever

Raden Mas Djojowirono Sunito Sunito, Raden Mas Djojowirono (4 juni 1912 - 12 augustus 1979),

voorvechter van de Indonesische onafhankelijkheid

Jacobus Gerardus Suurhoff Suurhoff, Jacobus Gerardus (23 juli 1905 - 14 maart 1967),

sociaal-democratisch vakbondsman en politicus