Francois Ernst Lodewijk Urban Urban, Francois Ernst Lodewijk (12 december 1843 - 25 november 1904),

secretaris van de Algemeene Groningsche Werklieden Vereeniging en het Provinciaal Groninger Werklieden Verbond