Jan de Waardt Waardt, Johannes Hendricus de (23 april 1871 - 21 juli 1909),

anarchistisch karikaturist en schilder

Jan Wacht Wacht, Jan (19 september 1885 - 11 september 1967),

bestuurder van de Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond

Theodorus van der Waerden Waerden, Theodorus van der (21 augustus 1876 - 12 juni 1940),

sociaal-technisch en economisch expert van de SDAP

Henk Wakker Wakker, Hendrik Arend (17 januari 1880 - 26 augustus 1970),

boekhandelaar en uitgever van socialistische lectuur in Rotterdam

Feike van der Wal Wal, Feike van der (15 oktober 1873 - 20 april 1937),

voorzitter van de Algemeene Nederlandsche Typografenbond en lid van de Hooge Raad van de Arbeid

Hein / Henri van de Weg Weg, Henricus Ursinus van de (10 oktober 1894 - 9 maart 1960),

sociaaldemocratisch journalist en verzetsman

Anke Weidema Weidema, Anke (27 mei 1908 - 26 november 1990),

bestuurder Algemene Nederlandse Bond van Huispersoneel en voortrekker van vakbondswerk voor vrouwen binnen het Nederlands Verbond van Vakverenigingen

Kees Werkhoven Werkhoven, Cornelis (16 september 1887 - 4 december 1928),

secretaris-penningmeester van de SDAP

Petrus Werthweijn Werthweijn, Petrus (7 mei 1822 - 8 februari 1900),

voorzitter Algemeene Nederlandsche Typografenbond en bestuurder Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond

Wertwijn, Jan Willem (9 april 1839 - 5 maart 1899),

leider van de sigarenmakers ten tijde van de Eerste Internationale en bestuurder van de Amsterdamsche Werkmansbond

Janus Wessels Wessels, Adriaan Cornelis (30 november 1867 - 22 augustus 1960),

bestuurder van havenarbeidersvakorganisaties en stakingsleider tijdens de haven- en spoorwegstakingen van 1903

Herman Bernard Wiardi Beckman Wiardi Beckman, Herman Bernard (4 februari 1904 - 15 maart 1945),

(hoofd)redacteur van Het Volk en voorstander van een sociaal-democratische volkspartij

Florentinus Marinus Wibaut Wibaut, Florentinus Marinus (23 juni 1859 - 29 april 1936),

wethouder van Amsterdam en SDAP-leider

Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom Wibaut-Berdenis van Berlekom, Mathilde

voorzitster Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs
Zie: BERDENIS VAN BERLEKOM, Mathilde

Clara Gertrud (Meijer-) Wichmann Wichmann, Clara Gertrud (17 augustus 1885 - 15 februari 1922),

(ook bekend onder de naam Meijer-Wichmann) theoretica van het syndicalisme en drijvende kracht van het Comité Misdaad en Straf

Pieter Wiedijk (J. Saks) Wiedijk, Pieter (27 februari 1867 - 26 september 1938),

(bekend als J. Saks) redactiesecretaris van De Nieuwe Tijd

Henri Wiessing Wiessing, Henri Pierre Leonard (27 juni 1878 - 16 maart 1961),

communistisch gezind journalist en uitgever van De Nieuwe Amsterdammer

Marie Cornelis van Wijhe Wijhe, Marie Cornelis van (14 februari 1881 - 22 juni 1953),

rode dominee

Hein van Wijk Wijk, Jan Hendrik van (2 juni 1907 - 28 mei 1981),

vredesactivist en advocaat van dienstweigeraars

Johannes van der Wijk Wijk, Johannes van der (11 maart 1848 - 4 januari 1913),

oprichter van De Klok

David Wijnkoop Wijnkoop, David (11 maart 1876 - 7 mei 1941),

voorzitter Sociaal-Democratische Partij en Communistische Partij in Nederland

Ina Elisa Willekes MacDonald (Ina Prins) Willekes MacDonald, Ina Elisa (21 maart 1886 - 26 februari 1979),

(ook bekend onder de naam Ina Prins) onderwijsvernieuwster en actief in de vrouwenbeweging, de vredesbeweging en de CPN

Wijbrecht Willemse (Brecht van den Muijzenberg) Willemse, Wijbrecht (17 juni 1897 - 27 september 1984),

(bekend onder de naam Van den Muijzenberg) communistisch voorvechtster van vernieuwing van het onderwijs

Pieter Marinus Wink Wink, Pieter Marinus (31 maart 1875 - 3 april 1924),

vrij-socialistisch publicist en uitgever

Augusta de Wit Wit, Anna Augusta Henriette de (25 november 1864 - 9 februari 1939),

(bekend als Augusta de Wit) schrijfster en journaliste, actief voor de Communistische Partij in Nederland

Michiel Jacobus de Witt Hamer Witt Hamer, Michiel Jacobus de (11 januari 1843 - 8 december 1925),

(roepnaam: Jacques) sociaal-liberaal hervormer en pleitbezorger van de coöperatie

Everardus Bonifacius François Frederik baron Wittert Wittert, Everardus Bonifacius François Frederik baron (2 april 1875 - 24 december 1959),

voorman van katholieke sociale beweging binnen de Algemeene Bond van R.K. Rijkskieskringorganisaties

Julien Wolbers Wolbers, Julien (26 juli 1819 - 22 september 1889),

redacteur van De Werkmansvriend en mede-oprichter van Patrimonium

Sam de Wolff Wolff, Salomon de (13 augustus 1878 - 24 november 1960),

(roepnaam: Sam) socialistisch theoreticus en zionist

Hendrik Herman Wollring Wollring, Hendrik Herman (18 februari 1869 - 24 maart 1939),

voorman timmerliedenverenigingen en gemeenteraadslid voor de SDAP te Amsterdam

Johan Adam Wormser jr. Wormser jr., Johan Adam (9 oktober 1845 - 7 maart 1916),

sociaal voelend werkgever actief in Patrimonium

Kees Woudenberg Woudenberg, Cornelis (16 december 1883 - 16 oktober 1954),

bestuurder van de moderne meubelmakersbond en secretaris van de PvdA

Hendrik Jan Woudenberg Woudenberg, Hendrik Jan (19 september 1891 - 4 juli 1967),

commissaris van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en leider van het Nederlandsch Arbeidsfront