Bijlage 1. Literatuur in verband met het BWSA

Het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) afgerond (1953-2003)

Oorspronkelijk gepubliceerd in Deel 9 (2003)

Bijlage 1. Literatuur in verband met het BWSA

Bert Altena, recensie BWSA deel 7 in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1998, 335-336
Henny Buiting, recensie BWSA deel 1 in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, mei 1988, 230-231
Daisy Devreese, recensie BWSA deel 6 in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1997, 118-119
Jacques van Gerwen, 'Zevende deel Biografisch Woordenboek verschenen. Biografieën van arbeid en kapitaal' in: Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging, maart 1998, 4-5 en 8
Wouter Gortzak, 'Bij de presentatie van het tweede deel van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland op 11 december 1987' in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 15, december 1987, 55-60
Ger Harmsen, 'De biografie in de geschiedenis van de arbeidersbeweging: plaats en betekenis' in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 19, oktober 1989, 2-29; herdrukt in: L. Noordegraaf (red.), Ideeën en ideologieën. Studies overeconomische en sociale geschiedschrijving in Nederland 1894-1991. Deel II,Amsterdam 1991, 640-664
Ger Harmsen, 'Verdienste en tekort van de moderne biografie' in: Tijdschrift voorGeschiedenis, 1990, 565-572
Ger Harmsen, 'Terugblik op het BWSA' in: Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging, maart 2001, 7-9
Lex Heerma van Voss, recensie BWSA deel 2 in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, februari 1989, 96-97
Jaarverslagen BWSA, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1983, 304; 1984,350; 1985, 305; 1986, 219, 357-358; 1988, 241-242; 1989, 203-204; 1990, 101-102;1991, 119-120; 1992, 132
Jos Perry, 'Vijfenzeventig levens' in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 12, april 1987, 60-64
Jos Perry, 'Het bereiden van een voorman. Rondom de biografie van Willem Hubert Vliegen' in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 38, juni 1995, 48-59
Bob Reinalda, 'Dertig jaar Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland' in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis,1983, 371-396
Bob Reinalda, 'Sozial-politische Biographieforschung. Eine Bestandsaufnahme anhand des "Biographischen Wörterbuchs des Sozialismus und der Arbeiterbewegung in den Niederlanden"' in: Bios. Zeitschrift für Biographieforschung und oral History, 1988/2, 140-144
Bob Reinalda, 'De korte biografie als genre. Vorderingen van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland' in: Onvoltooid Verleden, nr. 10, december 2000, 55-60
P. de Rooy, recensie BWSA deel 4 in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 1991, 296-297
P. de Rooy, recensie BWSA deel 6 in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1998, 208
Jeroen Sprenger, 'Van Aalberse tot Zwertbroek. Geschiedenis van sociale bewegingen in 577 levensschetsen' in: Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging, maart 2001, 6
Johanna M. Welcker, 'Over de biografie als geschiedschrijving van het anarchisme en enkele problemen van het genre' in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 13, mei 1987, 37-41
Johan S. Wijne 'Vier delen "Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging"; enige kanttekeningen' in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 22, november 1990, 45-48