Bijlage 2. Lijst van recensies van de acht BWSA-delen

Het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) afgerond (1953-2003)

Oorspronkelijk gepubliceerd in Deel 9 (2003)

Bijlage 2. Lijst van recensies van de acht BWSA-delen

Deel 1 (1986)
Het Vrije Volk, 27.11.1986; J. de Roos in De Typhoon, 27.11 en Haarlems Dagblad, IJmuider Courant en Beverwijker Courant, 28.11.1986; De Waarheid, 28.11.1986; J. van Hoof in: Elseviers Magazine, 6.12.1986, 25; H. van Gessel in: de Volkskrant, 10.1.1987; M. Ros in: Hervormd Nederland, 10.1.1987, 32-33; J. Wijne in: Voorwaarts, 15.1.1987; J.L. Zuil in: De Betuwe, 21.1.1987; J. Jeensma in: De Waarheid, 28.1.1987; I. Cornelissen in: Vrij Nederland, 28.2.1987; Ph. van Praag in: Oud-AJC'ers van Nederland, februari 1987, 5; J. Perry in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 12, april 1987, pp. 60-64; GAL-bulletin (Geschiedenis van de arbeidersbeweging in Limburg), nr. 16, mei 1987, 24-27; B. Freriks, Nederlandse Bibliotheekdienst, 87-08-029-X(V); De Boekenwereld, 4e jrg. nr. 1, oktober 1987, 37-38; Ph. van Praag in: Rooie Zeister (afdelingsblad PvdA Zeist), 13e jrg. nr. 104, 1989, 8-9; C. Malandrino in: Movimento operaio e socialista, nr. 3, 1987, 372; International Review of Social History, 1987, 300; H. Buiting in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, mei 1988, 230-231.

Deel 2 (1987)
GAL-bulletin, nr. 17, november 1987, 12-14; P. Rol, W.E. Ruygrok in: Rooie Vrouw, december 1987, 4-5; W. Gortzak in: Het Parool, 12.12.1987; H. van Gessel in: de Volkskrant, 6.2.1988; J. de Roos in: Haarlems Dagblad, 11.2.1988; J.S. Wijne in: Voorwaarts, 15.2.1988, 22-23; J. Morriën in: De Waarheid, 5.3.1988; I. Cornelissen in: Vrij Nederland, 12.3.1988, 9-10; Nieuws van Archieven, 7e jrg. nr. 3, maart 1988; K. Buijs in: De Gelderlander, 14.4.1988; E. Sanders in: NRC Handelsblad, 16.4.1988; Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging, 1e jrg. nr. 1, mei 1988, 9; G.J. Schutte in: Nederlands Dagblad, 5.5.1988; K. van Weringh in: Trouw, 19.5.1988; K. Huisman in: Leeuwarder Courant, 5.8.1988; Medelingen Centraal Bureau voor Genealogie, 42e jrg. nr. 2, 1988, 34; L. Heerma van Voss in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, februari 1989, 96-97; International Review of Social History, 1989, 242.

Deel 3 (1988)
De Waarheid, 23.12.1988; P. Arnoldussen in: Het Parool, 27.12.1988; J. de Roos in: Haarlems Dagblad, 29.12.1988; H. van Gessel in: de Volkskrant, 31.12.1988; E. Sanders in: NRC Handelsblad, 7.1.1989; G.J. Onrust in: De Typhoon, 25.1.1989; G. Wilmink in: Staatscourant, 23.2.1989; De Betuwe, 8.3.1989, I. Cornelissen in: Vrij Nederland, 25.3.1989, 13 en 16; Bewonersblad Maastrichtse Woningbouwvereniging, juni 1989, 7-8; Mededelingen Centraal Bureau voor Genealogie, 43e jrg. nr. 2, 1989, 23; C. Bronsveld in: De As, nr. 86, april-juni 1989, 42; E. Vos in: Spiegel Historiael, juli/augustus 1990, 385; P. de Rooy in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 1991, nr. 2, 296-297.

Deel 4 (1990)
P. Arnoldussen in: Het Parool, 5.6.1990; G.J. Onrust in: De Typhoon, 8.6.1990; H. van Gessel in: de Volkskrant, 16.6.1990; K. Huisman in: Leeuwarder Courant, 13.7.1990; L.H. Ruitenberg in: Hervormd Nederland, 21.7.1990, 25; J.L. Zuil in: De Betuwe, 25.7.1990; K. Buijs in: De Gelderlander, 27.7.1990; Ph. van Praag in: Oud-AJC'ers van Nederland, 10e jrg. nr. 3, augustus 1990, 3; J. Morriën in: Forum, 25.10.1990; A. van Ginkel in: Dagblad voor de Zaanstreek / Noordhollands Dagblad, 6.11.1990; J. de Roos in: Haarlems Dagblad, 30.8.1990; Praktijkblad Medezeggenschap, oktober 1990, 35; J.A. Righart, Prisma-Lectuurvoorziening, 90-3246; International Review of Social History, 1991, 148; W. Gortzak in: Het Parool, 19.1.1991; E. Sanders in: NRC Handelsblad, 9.2.1991.

Deel 5 (1992)
H. van Gessel in: de Volkskrant, 19.9.1992; I. Cornelissen in: Het Parool, 26.9.1992; J. de Roos in: Lokaal Bestuur, november 1992, 17; M. van Amerongen in: Uitkrant, nr. 3, december 1992; Historisch Nieuwsblad, februari 1993, 46; International Review of Social History, 1993, 440; J.L. Zuil in: De Betuwe, 14.4.1993; Spiegel Historiael, 29e jrg., 1994, 131; E. Sanders in: NRC Handelsblad, 12.11.1994 (vergelijking met Biografisch Woordenboek van Nederland).

Deel 6 (1995)
Historisch Nieuwsblad, september 1995, 47; E. Lemmens in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, november 1995, 495 (vergelijking met Biografisch Woordenboek van Nederland); M. de Waal in: Zeggenschap, november/december 1995, 42-45; J. Eijkens in: Brabants Dagblad, 19.12.1995; J. Bank in: NRC Handelsblad, 30.12.1995; J. Eijkens in: De Gelderlander, 3.1.1996; I. Cornelissen in: Het Parool, 6.1.1996; H. van Gessel in: de Volkskrant, 13.1.1996; De Gelderlander, 26.1.1996; Mededelingenbulletin Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, nr. 31, januari 1996, 1-2; P. Arnoldussen in: Het Parool, 10.2.1996; A. Visser in: NRC Handelsblad, 9.3.1996; F. Smits in: Historisch Nieuwsblad, maart 1996, 47; I. Cornelissen in: Het Parool, 23.3.1996; A. Fortuin in: Folia, 15.3.1996, 9-10; W. Slagter in: Trouw, 29.3.1996; F. Rottenberg in: Vlugschrift PvdA, nr. 40, 30.3.1996; J. van Gerwen in: Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging, maart 1996, 9; L. Peiren en G. Vanschoenbeek in: Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen, 1996, nr. 1, 15-16; C. Bronsveld in: De As, nr. 113, winter 1996, 60; B. Freriks in: Boekeninformatie Nederlands Bibiotheek en Lektuur Centrum, 96-12-014-2(V); D.E. Devreese in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1997, 118-119; P. de Rooy in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1998, 208.

Deel 7 (1998)
P. Arnoldussen in: Het Parool, 19.2.1998; E. Etty in: NRC Handelsblad, 27.2.1998; H. van Gessel in: de Volkskrant, 6.3.1998; K. Buijs in: De Gelderlander, 11.3.1998; B. Mulder in: De Reade Tried, 13.3.1998, 14-15; J. van Gerwen in: Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging, maart 1998, 4-5 en 8; E. Korlaar in: De Groene Amsterdammer, 8.4.1998, 24-25; Ondernemingsraad, april 1998, 59; B. Altena in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1998, nr. 3, 335-336; International Review of Social History, 1999, 533; Oud-AJC'ers van Nederland, 1999, 12.

Deel 8 (2001)
NRC Handelsblad, 5.1.2001; P. Roggeveen in: De Typhoon, 12.1.2001; E. Vanvugt in: Vrij Nederland, 13.1.2001, 66; J. de Roos in: Lokaal Bestuur, maart 2001, 16-17; H. Peer in: Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging, juni 2001, 8-9.