Inleiding bij Deel 2 (1987)

In dit Tweede Deel van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) heeft de redactie haar beleid, zoals uiteengezet in de inleiding in het Eerste Deel (pp. VII-X), voortgezet. De biografieën in dit deel zijn opnieuw alfabetisch geordend. In de lijst van beschreven personen (p. XVII) zijn tevens de in het Eerste Deel opgenomen personen vermeld. Bovendien zijn personen terug te vinden met behulp van het register, dat eveneens cumulatief is. Het register bevat voortaan niet alleen de namen van personen, organisaties en periodieken, maar ook van geografische plaatsen. In het register in dit Tweede Deel zijn ook de plaatsnamen uit het Eerste Deel opgenomen.

Voor de totstandkoming van dit Tweede Deel dankt de redactie voor de ontvangen hulp van Marjolein Koole en Homme Wedman en van de medewerk(st)ers van gemeentelijke archiefdiensten, bevolkingsregisters en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, in het bijzonder Robert Jan Drijver, Thea Duijker, Mona Hilfman, Hans Staphorst en Els Wagenaar.

De redactie