Lijst van nog op te nemen personen, september 2017

Persoon

Geboren

Overleden

Trefwoorden

Adelmund, Karin

1949

2005

Vrouwenbond, FNV, PvdA, vice-vz. Tweede Kamer

Ailly, Arnold Jan d'

1902

1967

PvdA, burgemeester Amsterdam

Albeda, Wil

1925

2014

CNV, ARP/CDA politicus, Minister van Sociale Zaken

Amerongen, Martin van

1941

2002

Journalist Vrij Nederland en Groene Amsterdammer

Andriessen, Mari

1897

1979

Verzet, beeldhouwer o.a. Dokwerker

Anstadt, Milo

1920

2011

Verzet, VARA, VRO, VPRO, programmamaker

Arnolds, Fons

1913

1996

NKV, wetenschappelijk medewerker

Baars, Jan

1903

1989

Nationaalsocialistische vakbeweging

Baart, Ies

1914

1967

Vz ANMB

Baehr, Peter

1935

2010

Medeoprichter D66, Adviesraad V&V, mensenrechtenbepleiter

Bakker Schut, P.H.

1941

2007

(Arbeids)recht

Bakker, Marcus

1923

2009

CPN, Tweede Kamer

Baruch, Friedl

1905

1995

CPN, Communistische Notities

Beckers-de Bruijn, Ria

1938

2006

Vz PPR, GroenLinks, Tweede Kamer

Berg, Sam van der

1874

1923

Christenanarchist, syndicalist, ITF

Besnyö, Eva

1910

2003

Fotograaf

Besouw, Jan van

1861

1939

Sociaal ondernemer, textielindustrie Goirle

Bibeb (B. Lampe)

1914

2010

Journalist Vrij Nederland, interviews politici

Biemen, Ad van

1915

1984

A.G. der Woodbrookers

Blokker, Jan

1927

2010

Journalist en publicist

Blokzijl, Berend

1918

1993

EVC-voorzitter

Bode, Herman

1925

2007

Federatiebestuurder NKV, FNV

Boeke, Kees

1884

1966

Onderwijsvernieuwer

Boersma, Jaap

1929

2012

ARP, econoom CNV, kabinet Den Uyl, PvdA

Bommer, Jan

1901

1967

Volkshuisvesting

Börger, A. en J.J.

1888

1965

Linkshegelianen

Born, Henk J. van den

1889

1984

Vz ANMB, SDAP, PvdA, Tweede Kamer

Bos K.A.zn, J.J.

1876

1948

Uitgever en brochurehandelaar

Borrie, Gilles W.B.

1925

2016

Geschiedschrijver lokale sociaaldemocratie

Bosboom, Wim

1928

2001

VARA, TROS, consumentenbelangenbehartiger

Boswinkel, Hans

1935

1999

Acteur, Kunstenbond FNV

Brandenburg, Jaap

1899

1957

Verzet, CPN, Eerste Kamer

Brautigam, Gerda

1913

1982

Journalist, OSP, PvdA, Tweede Kamer

Brendel, Cajo

1915

2007

Radencommunist

Brouwer, Fop I.

1912

1991

Natuurbeschermer, VARA-radio

Brouwer, Leo

1921

2013

Vz Bouwbond NKV

Brugmans, Henk

1906

1997

SDAP, Tweede Kamer, Europa College Brugge

Brugsma, W.L.

1922

1997

Journalist en redacteur

Brusse, W.J.

1879

1937

Uitgever

Brussel, Piet

1915

1995

Vz IB NKV

Bruyn-Hundt, Marga

1931

1998

Econoom, vrouwenemancipatie, feminisme

Bruyn-Ouboter, Rita de

1903

1996

Vrouwenbond PvdA

Buiter, Harm

1922

2011

ANMB, EVV, bedrijvenwerk, burgemeester Groningen

Burg, Fenna van den

1925

2014

WBS, diss. Vrije Katheder

Burg, Ieke van den

1952

2014

FNV bestuurder en PvdA lid Europees parlement

Burger, Jaap

1904

1986

Engelandvaarder, PvdA, Tweede Kamer, VARA

Cammelbeeck, George

1919

1997

Rode strafpleiter 

Canne Meijer, Henk

1890

1962

Radencommunist

Carmiggelt, Simon

1913

1987

Verzet, journalist Het Parool, schrijver

Cate, Laurens ten

1922

1984

Journalist Friese Koerier en Leeuwarder Courant

Charles, J.B. (W.H. Nagel)

1910

1983

PvdA, criminoloog, verzet, columnist, dichter

Corzaan, Poppe

1865

1945

Fabrieksarbeider bij Scholten Enquête 1890

Dankaart, Co

1912

1991

Spanjeganger, medewerker Daan Goulooze, CPN

Dankert, Piet

1934

2003

PvdA, Tweede Kamer, vz. Europees Parlement, staatssecr. BZ

Davids, Sem

1897

1969

Groene Amsterdammer

Delfgauw, Bernard

1912

1993

Geëngageerd filosoof, Vietnamtribunaal

Dessaur, C.I. (Andreas Burnier)

1931

2002

Wegbereidster feminisme

Doel, Hans van den

1937

2012

PvdA econoom, Tweede Kamer, Nieuw Links

Dohmen, Frans

1910

1991

Vz. NKMB

Domela Nieuwenhuis, Cesar

1900

1992

Kunstschilder

Donia, Dirk

1859

1928

SDAP, wethouder Zaandam

Donkersloot, N.A.

1902

1965

SDAP, PvdA, PSP, dichter

Donné, H.F.P.

1882

1957

St. Raphael en KAB Limburg

Dooijes, Dick

1909

1998

Graficus, letterontwerper, gemeenteraad Amsterdam, PvdA

Drabbe, Frans

1925

2011

ABC, FNV coördinator arbeidsvoorwaarden

Drees jr., Willem

1922

1998

PvdA, DS'70

Drenth, Herman

1916

2000

OSP, EVC, PvdA, NVV, Tweede Kamer

Drewes, Frits

1873

1941

Productcoöperatie, vz. NAS, bouwarbeidersbond

Duisenberg, Wim

1935

2005

PvdA, minister financiën, ECB

Emmering, Hans

1909

1991

Mercurius

Ester, Leo

1932

1983

Vz IB CNV

Exter, Wim van

1906

1992

Spanjeganger, EVC

Fiedeldij Dop, Ph.

1911

1991

Kinderarts

Galan, Cees de

1932

1987

PvdA econoom, politicus

Garthof, Bert

1913

1997

Natuurbeschermer, Weer of geen weer

Gennep, Rob van

1937

1994

Linkse uitgever

Giele, Jacques

1942

2012

Geschiedschrijver vroege Ned. arbeidersbeweging

Goes van Naters, Marinus van der

1900

2005

SDAP, PvdA, actief in Nederlandse en Europese politiek

Gorkum, Pier van

1921

2012

Medezeggenschap, OR-deskundige

Gortzak, Henk

1908

1989

CPN, Bruggroep, PSP

Gortzak, Wouter

1931

2014

CPN, journalist, PvdA-politicus

Goudsmit, Lex

1913

1999

Zanger, acteur, verzet

Grewel, Annemarie

1935

1998

PvdA, NVSH, gemeenteraad Amsterdam

Grootveld, Robert Jasper

1932

2009

Magiër Provotijd

Haas, J.H. de

1900

1985

Medisch Comité NL-Vietnam

Hall, Gijs van

1904

1977

Verzet, PvdA, burgemeester Amsterdam

Harmsen, Ger

1922

2005

CPN, PvdA, geschiedschrijver Ned. arbeidersbeweging

Hart, Piet 't (Max Perthus)

1910

1975

SDAP, OSP, RSAP, Spanjeganger, verzet, EVC, biograaf Sneevliet

Heering, Gerrit-Jan

1879

1955

Kerk en Vrede

Heide, Harry ter

1928

1985

Econoom, vz NVV

Heimans, Eli

1861

1914

Onderwijzer en natuurbeschermer

Hertzberg, Abel

1893

1989

Zionist en essayist

Heuvel, Ien van den

1927

2010

Vz PvdA, Rooie Vrouwen, Eerste Kamer, Europees Parlement, vz. IKV

Hillenius, Dick

1927

1987

Bioloog, natuurbeschermer

Hoek, Saskia van

1953

2002

Vrouwenbond, Vrouwenvakschool, IB FNV

Hofman, J.

1883

1949

Typograaf CNV

Hofstra, Henk

1904

1999

SDAP, PvdA, minister financiën

Hoornik, Ed

1910

1970

Sociaalkritisch dichter

Hora Adema, Wim

1914

1998

Journalist Parool en Opzij

Houten, Harmen van

1900

1994

Veenarbeider, anarchisme

Huët, A.

1836

1899

Comité Sociale Quaestie, uitgetreden

Huijbregts, Sjef

1937

2001

Docent De Horst

Huijts, Johan

1897

1995

Journalist NRC, De Gids

Huizer, Gerrit

1929

1999

Stimulator Derde Wereldbeweging

Hulsing, Ber

1908

1980

EVC, 't Gaat Goed Cabaret

Jaldati, Lin (Brilleslijper, Rebekka)

1912

1988

Danseres, zangeres Jiddische liederen, DDR

Jelsma, Simon

1918

2011

Oprichter Novib en postcodeloterij

Jong Edz,  Frits de

1919

1989

Geschiedschrijver arbeidersbeweging

Jong van Beek en Donk, J. de

1863

1935

Comité Sociale Quaestie

Jordaan, L.J.

1885

1980

Journalist, tekenaar, Filmliga

Joustra, G.

1885

1977

Vz bond spoorwegpersoneel

Kalma, Bouwe

1924

2011

Pacifist, politieman

Kalma, J.J.

1907

1991

Geschiedschrijver Friese arbeidersbeweging

Kamphuis, Marie

1907

2004

Maatschappelijk werk, volkshuiswerk

Kan, Wim

1911

1983

Politiek cabaret

Kappeyne van de Coppello, Annelien

1936

1990

Progressief liberaal, staatssecretaris emancipatie

Kassies, Jan

1920

1995

Kunstraad, VPRO

Keja, J.F.

1881

1960

Dirigent, componist

Kessel, Annie

1918

2000

Vrouwenbond NKV, PPR

Kief, Frits

1908

1976

Publicist, radencommunist, PvdA, PSP

Klaver, Imke

1880

1967

Friese landarbeider die herinneringen schreef

Klerk, D. de

1852

1920

Smid, kiesrechtbeweging, ANWV

Klinkenberg, Wim

1923

1995

Journalist, NVJ, communist, Bernhard-kenner,

Kloos, André

1922

1989

Voorzitter NVV, VARA

Koets, P.J.

1901

1995

PvdA Amsterdam, Parool

Kohnstamm, Max

1914

2010

Bepleiter Europese integratie

Kok, P.B.

1844

1909

RK metaal

Kool-Smit, Joke

1933

1981

Feministe

Kranenburg-Klein, P. (Nel) van

1907

1977

Vz Vrouwenbond NVV

Kriek, Gerard J.H.

1917

2003

St. Franciscus

Laak, Jan ter

1938

2009

Secretaris IKV, Pax Christi

Laan jr., Reint

1914

1993

PvdA, Tweede Kamer, Eur. Parlement, burgemeester Zaandam

Lammers, Han

1931

2000

Journalist, Nieuw Links, PvdA, wethouder, landdrost

Lankhorst, Henk

1914

1976

PSP, partijleider in de jaren zestig

Laros, Piet

1901

1997

Spanjeganger, verzet, CPN

Laurier, Louis

1922

2003

Unie BLHP, MHP

Lebon, Jan Willem

1898

1984

Omroep, VARA,VRO, VPRO

Leeuwen, H.P. van

1911

1995

Dir. Groene Amsterdammer

Lehning, Arthur

1899

2000

Anarchist, publicist, i10

Leijn, Bart

1893

1940

Vz RK bond typografen

Lek, Bram van der

1931

2013

PSP, Tweede en Eerste Kamer, Eur. Parl., vz Milieudefensie

Lelie, Wolf

1871

1935

SDAP, Het Volk, Vaandeldrager, bodyguard Troelstra

Liefaard, Willem

1907

1985

NVvFA, ABC, 'de leeuw van Oude Pekela'

Lieftinck, Piet

1902

1989

CHU, PvdA, DS'70, minister financiën, IMF, Wereldbank

Linden, Leen van der

1940

1999

Vz NPB

Loeber, Lou

1894

1983

Socialistische Kunstenaarskring

Louw, André van der

1933

2005

Nieuw Links, vz PvdA, burgemeester Rotterdam

Lubberhuizen, Geert

1916

1984

Verzet, Bezige Bij

Lücker, J.M.

1914

1980

De Volkskrant

Malaka, Tan

1897

1949

antikolonialisme, Indonesisch communist

Mannoury, J.

1889

?

NVV, arbeidsjurist, zoon van G. Mannoury

Mansholt, Sicco

1908

1995

Verzet, PvdA, Tweede Kamer, minister, landbouw Eur. Gem.

Mastrigt, Cor van

1909

1997

Vz CNV

Maters, Hendrik

1878

1932

NAS

Meerburg, Piet

1919

2010

Verzet, Kriterion

Meertens, P.J.

1899

1985

Geschiedschrijver arbeidersbeweging, oprichter BWSA

Mees, Marten

1828

1917

Bankier, sociaal ondernemer

Meijer, Henk J.

1889

1968

Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden

Meis, Fré

1921

1992

CPN, strokarton Groningen

Mertens, P.J.J. (Jan)

1916

2000

Vz NKV, FNV, 'de 200 van Mertens'

Merwe, Jaap van de

1897

1984

Het Vrije Volk, cabaretier en tekstschrijver

Meulen, H. v.d.

?

?

Friesche Volkspartij, geheelonthouder

Meulen, Tiets van der

1912

2000

Bestuurder ABC en vrouwenwerk NVV

Meyers, E.M.

1880

1954

Redacteur Sociaal Weekblad en jurist

Middelhuis, Toon

1902

1978

Vz NKV

Mierlo, Hans van

1931

2010

Initiatiefnemer D66

Molenaar, P.

?

1908

Anarchist, kindermeelfabrikant, sponsor F.D. Nieuwenhuis

Moolenkamp, Joost

1922

2001

Jonge Strijd, NVV

Mozer, Alfred

1905

1979

PvdA, Europeaan

Mug, Ies

1904

1985

Laatste vz ANDB

Muijzenberg, Leendert van de

1905

1987

Associatie van Bedrijven op Coöperatieve Grondslag

Nak, Piet

1906

1996

Februaristaking, Vietnambeweging

Noordenbos, Oene

1896

1976

Medeoprichter PSP, redacteur BWSA

Ommeren-Averink, Annie van

1913

1991

Verzet, CPN, Eerste en Tweede Kamer

Oorschot, Geert van

1909

1987

SDAP, PvdA, uitgever, schrijver R.J. Peskens

Opland (Wout, Rob)

1928

2001

Politiek tekenaar

Pelt, Bart van

1889

1959

Textiel Tilburg, De Eendracht

Pieck, Henri

1895

1972

Beeldend kunstenaar, verzet, CPN, spion

Ploeg, Sake van der

1920

1985

Vz Voedingsbond NVV

Poell, Lambert

1872

1937

Brabants pastoor, sociale leer, esperantist, RKWV

Polak, Ben

1912

1993

Arts, CPN, Medisch Comité NL-Vietnam

Polak, Fred L.

1907

1985

PvdA, futuroloog

Polak, Wim

1924

1999

PvdA, burgemeester Amsterdam

Poppe jr., Stan

1924

2000

IB NVV, PvdA, Tweede Kamer, VHV

Poppe sr., Stan

1899

1991

SDAP, OSP, RSAP, Spartacus

Portielje, A.F.J.

1886

1965

Natuurbescherming, dir. Artis

Post, Anthonie

1824

1905

ANWV, arbeidsenquête

Pous, Jan Willem de

1920

1996

CHU, PBO, vz SER, paasakkoord

Praag, Jaap van

1911

1981

Vrijdenker, humanisme

Princen, Poncke

1925

2002

antikolonialisme, Indonesiëdeserteur

Prins, Sonja

1912

2009

Dichter, verzet, CPN

Prinsen, Cornelius C.

1852

1941

Brabants pastoor RKWV

Reckman, Piet

1919

1992

PvdA, publicist, activist

Randwijk, Hendrik Mattheus (Henk) van

1909

1966

leider illegale en hoofdredacteur legale Vrij Nederland

Regtien, Ton

1938

1989

Studentenbeweging, oprichter SVB

Reijnaerts, W.H.J.

1930

1986

(Arbeids)recht

Reuter, Frits

1912

1985

Verzet, CPN, EVC, Tweede Kamer, Bruggroep

Reve, Karel van het

1921

1999

(anti-)communist, slavist, publicist

Rhijn, Aart A. van

1892

1986

CHU, PvdA, Plan Beverige, Tweede Kamer, minister

Rodenback,  Ch.

1830

1891

Journalist, De Vrijheid

Roebers, Johan

1886

1942

SP, RSP, RSAP

Roemers, Dirk

1915

1983

Vz NVV

Roesgen von Floss, Ph. von

1817

1894

Asmodee, Duits avonturier

Roethof, Hein

1921

1996

JOVD, VVD, PvdA

Röling, B.V.A.

1906

1985

Polemoloog

Romers, M.A.

1893

1955

Huisschilder, anarchistisch filosoof

Romme C.P.M.

1896

1980

Minister soc. zaken (kwartje van), fractieleider KVP

Roolvink, Bauke

1912

1979

Vz CMB, ARP, min. soc. zaken

Roos-Oudegeest, Corrie de

1899

1998

PvdA, Tweede Kamer

Roos, Jeanne

1916

2001

Journalist Parool, radio en tv

Roosenfeld, Netty

1921

2001

Programmamaker VARA,VRO, VPRO

Rossen, Arie van

1908

1998

Vz ABVA

Rubinstein, Renate

1929

1990

Journaliste en polemist

Ruitenberg, L.H.

1905

1993

PvdA, dominee

Rüter, A.C.J.

1907

1965

Geschiedschrijver arbeidersbeweging, dir. IISG

Ruygers, Geert

1911

1970

PvdA, Pax Christi, Tweede Kamer

Samkalden, Ivo

1912

1995

PvdA, Tweede en Eerste Kamer, minister, burg. Amsterdam

Sandberg, Herman

1918

2008

Hoofdredacteur Het Parool

Sandberg, Willem

1897

1984

Dir. Stedelijk Museum

Santen, Joop van

1908

1992

CPN, econoom, Hegeliaan

Santen, Sal

1915

1998

Trotskist, publicist

Schaefer, Jan

1940

1994

CPN, PvdA, staatssecretaris, wethouder Amsterdam

Schat, Peter

1935

2003

Linkse componist

Scheffer, Age

1900

1980

Journalist, schrijver

Scheffer, H.J.

1919

2008

Geschiedschrijver arbeidersbeweging

Schmidt, Annie M.G.

1911

1995

journalist, schrijfster

Schorer, Jacob Anton

1866

1957

Advocaat, voorvechter homorechten

Schreijer, Coby

1922

2005

Cabaret, feministe

Schröder, Pijkel

1934

2000

PvdA, Rooie Vrouwen

Segaar, Wijnand

1890

1970

ANMB

Sjahrir, Soetan

1909

1966

Indonesische onafhankelijkheid, verzet Japanse bezetter

Sleef, Jan Willem

1866

1958

Typograaf, SDAP

Smedts, Mathieu

1913

1996

Verzet, journalist, VN, Volkskrant

Soekarno

1901

1970

Indonesisch nationalist, eerste president Indonesië

Spigt, Piet

1919

1990

Vrijdenker en humanist

Spijkers, Piet

1929

2004

Vz IB NKV, IB FNV

Spin, Joan Willem

1847

1920

(Arbeids)recht, advocaat

Spit, Ferdinant

1892

1958

KABO, ziekenfondsbestuurder en politicus

Steenis, Hendrik Jan van

1908

1965

PSP, Associatie Bedrijven op Coöperatieve Grondslag

Stekelenburg, Johan

1941

2003

Bedrijvenmedew. IB NVV/FNV, Vz FNV, PvdA, burg. Tilburg

Stiphout, H.A. van

1934

1995

PvdA, WBS

Stoel, Max van der

1924

2011

PvdA, Eerste en Tweede Kamer, min. BZ, OVSE

Stolk, Rob

1946

2001

Provo

Strijd, Krijn

1909

1983

Vz Kerk en Vrede

Strikwerda, Sienie

1921

2013

Vredesbeweging, Komitee Kruisraketten Nee

Stuiveling, Garmt

1907

1985

Letterkundige

Stuvé-Zwijnenberg, Jo

1907

1992

De Eendracht (textiel)

Swaan-Roos, Henny de

1909

1995

Feministe

Swaan, Meik de

1911

1957

Kritisch communist, de Vrije Katheder

Székely-Lulofs, M

1899

1959

Sociaal geëngageerd schrijfster

Tans, Sjeng

1912

1993

RKSP, vz PvdA, Tweede Kamer

Tas, Eva

1915

2007

CPN, Auschwitz-bulletin

Tegelaar, Nel

1918

1992

Vrouwensecretariaat NVV

Thomas, C.F.

1854

1932

Oprichter en eerste secretaris metaalbewerkersbond

Thomas, Sjef

1942

1993

NOVIB

Thomassen, Wim

1909

2001

AJC, PvdA, Tweede en Eerste Kamer, burgemeester Rotterdam

Tijn, Bernard van

1900

1990

Journalist Indonesië

Tijn, Joop van

1938

1997

Hoofdredacteur Vrij Nederland

Tijn, Theo van

1927

1992

Geschiedschrijver arbeidersbeweging, trotskist

Tol, Jacques van

1897

1969

Liedjesmaker

Triebels, Maurits

1866

1945

journalist, sociaal werkgever

Triebels, Rudolf

1869

19??

Actief sociaaldemocratisch student, journalist

Troelstra, Jelle

1891

1979

Sociaaldemocraat, kunstschilder

Tromp, Bart

1944

2007

PvdA, polemist

Tussenbroek, Catharine van

1852

1925

Arts en feministe

Uildriks, Frederike van

1854

1919

Onderwijzeres, vrouwenbeweging

Uyl, Joop den

1919

1987

PvdA leider en politicus

Varkevisser, Jan

1920

1994

Interviewer vakbondsbestuurders

Veen, Gerrit Jan van der

1902

1944

Beeldhouwer, verzet

Veer, Ben ter

1935

2004

Polemoloog, IKV, Pax Christi

Veer, Paul van 't

1922

1979

Journalist, publicist, Parool, opa op Walden

Veld, Elske ter

1944

2017

FNV Vrouwensecretariaat, Tweede Kamerlid PvdA en staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid

Veldkamp, G.J.

1921

1990

KVP, minister sociale zaken

Vermeer, Evert

1910

1960

NVV, vz PvdA, ontwikkelingssamenwerking

Vermeulen, Ad

1908

1967

NVC, voor Ereraad NVV

Verweij-Jonker, Hilda

1908

2004

SDAP, PvdA, socioloog, SER, vrouwenemancipatie

Vijg, Wim

1923

1990

Metaalbedrijfsbond NVV, FNV, Rijnmond

Visser, J.Th.

1857

1962

Christelijke Werkmansbond, minister van onderwijs

Vondeling, Anne

1916

1979

Vz PvdA, vz Tweede Kamer

Voogd, Joop

1916

1983

PvdA, Tweede Kamer

Vorrink, Irene

1918

1996

PvdA, minister volksgezondheid

Vrankrijker,  A.C.J. de

1907

1995

Geschiedschrijver arbeidersbeweging

Vredeling, Henk

1924

2007

PvdA, minister van defensie, Eurocommissaris

Vries, Theun de

1907

2005

CPN, schrijver

Vriesland, Victor E. van

1892

1974

Letterkundige

Vrijman, Jan

1925

1997

Filmer, journalist

Vroome, Dirk de

1925

1986

PSP, SP, 'Rooie Reus'

Wagenaar, Gerben

1912

1993

Verzet, CPN, Bruggroep

Wertheim, W.F.

1907

1998

Communist, Azië-kenner

Wielek, Heinz (Kweksilber, Willy)

1912

1988

Journalist, dir. Vormingscentrum VN, Eerste Kamer PvdA

Wigbold, Herman

1925

1988

Journalist VARA, Het Vrije Volk

Wingerden, Cees van

1906

1969

ANMB, NVV

Winkler, Johan

1898

1986

Journalist en schrijver SDAP, Vrij Nederland

Winter, L.I. de (Barmat)

1911

1972

Verzekeringsmaatschappij Aurora

Wit, Roel de

1927

2012

PvdA, natuurbeschermer, burg. Alkmaar, CvdK N.-Holland

Wolbers, Julien

1819

1889

Antislavernij, Réveil

Wolff, Jaap

1923

2012

Verzet, CPN, De Waarheid, IPSO

Wolff, Joop

1927

2007

Verzet, CPN, ANJV, De Waarheid

Wttewaal van Stoetwegen, Christine

1901

1986

CHU, verbetering gevangeniswezen, emancipatie

Zee, Tjerk van der

?

?

SDAP, NSWG

Zeldenrust, Mary

1929

1984

Seksuele hervorming, NMB, NVSH, COC

Zocher, Louis Paul

1820

1915

Tuinarchitect, sociaal werkgever

Zondervan, Maarten

1920

1971

Vz ANMB

Zwart, Joop

1912

1991

CPN, RSP, Sachsenhausen, smokkelaar voor regering, 'Zwarte Weduwe'