Links

Biografisch Portaal van Nederland
Het Biografisch Portaal is een samenwerkingsverband van diverse cultuurwetenschappelijke instellingen. Op de site vindt u wetenschappelijk verantwoorde informatie over kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

Biografisch Woordenboek van Nederland
Een wetenschappelijk naslagwerk met korte levensbeschrijvingen van personen die in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland of in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen een rol van enige betekenis hebben gespeeld. Digitaal gepubliceerd door het Huygens ING.

Het biografisch archief van het PDC
Dit archief omvat bijna 4000 biografieën van alle ministers sinds 1798, en van alle staatssecretarissen, leden van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer), leden van de Raad van State en leden van de Algemene Rekenkamer sinds 1813. Digitaal gepubliceerd door het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden.

Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
Het DVN biedt informatie over vrouwen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot circa 1850. Het DVN is een samenwerkingsproject van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht.

Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)
Op de website van het CBG kunt u online zoeken in bestanden om na te kijken of er gegevens op een bepaalde familienaam te vinden zijn. U kunt ook zoeken op plaatsnaam, auteur, titelwoord of onderwerp

Biografieën van Nederlandse ondernemers
Website met (verwijzingen naar) biografische gegevens over circa 4.000 Nederlandse ondernemers. Het is bedoeld als naslagwerk en als hulpmiddel voor wetenschappelijk onderzoek naar de persoon van de ondernemer, ondernemerschap of ondernemersgroepen.

Overige links:
Aletta Jacobs online
Biografie Instituut Rijksuniversiteit Groningen
De Nederlandse Leeuw. Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders. Universiteitsbibliotheek, Amsterdam
Biography.com
Biographical Dictionary
Prominent Anarchists and Left-Libertarians
Distinguished Women of Past and Present
Allgemeine / Neue Deutsche Biographie