Over het BWSA

Deze website is de voortzetting van het BWSA, dat tussen 1986 en 2003 in boekvorm verscheen. In maart 2003 kwam het afrondende negende deel uit, met aanvullingen, correcties en een volledig register. Nieuwe aanvullingen, correcties en biografieën worden alleen nog digitaal gepubliceerd. Hierdoor kan de digitale versie afwijken van de (oudere) gedrukte versie. Het APL (archief, publikaties en literatuur) loopt niet verder dan de oorspronkelijke publikatiedatum van elke schets.

De redactie van het BWSA bestaat uit Floor van Gelder (vanaf 2008), Marien van der Heijden (vanaf 2012), Jannes Houkes (vanaf 1988), Anne-Marie Mreijen (vanaf 2012), Bob Reinalda (vanaf 1979) en Ypke M. Snoek-Mulder (vanaf 2000).

Tot de redactie van het BWSA behoorden eerder Piet Meertens (1953-1985, als eerste genoemd vanwege zijn initiërende rol), Frits de Jong Edz. (1953-1965), Oene Noordenbos (1953-1965), Ger Harmsen (1965-2005), Albert F. Mellink (1979-1987), Mies Campfens (1983-2010), Johanna M. Welcker (1983-2009), Margreet Schrevel (1988-1992), Jan Gielkens (1994-1997) en Dik Nas (2000-2015).

Hier vindt u: