Vragenlijst

Bob Reinalda, Dertig jaar Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland.

Bijlage 1

Vragenlijst ten behoeve van een Biografisch woordenboek van het socialisme en de sociale beweging in Nederland.
1. Naam (voluit).
2. Geboorteplaats en -datum.
3. Namen der ouders; beroep van de vader (en eventueel van de moeder).
4. Geestelijke instelling der ouders. Waren zij godsdienstig (en kerkelijk) of onkerkelijk (aangesloten bij de Dageraad)?
5. Levensloop (opleiding, betrekkingen, graag zoveel mogelijk jaartallen; woonplaatsen enz.).
6. Huwelijk(en) (en kinderen).
7. Door welke oorzaak bent U zich gaan interesseren voor het socialisme of de sociale beweging? Hebben bepaalde personen of boeken daarbij invloed op U gehad?
8. Van welke politieke partij(en) bent U lid of lid geweest? Hebben, indien U nooit bij een politieke partij aangesloten bent geweest, Uw politieke denkbeelden zich in de loop der jaren wel gewijzigd? Graag hierover nadere gegevens.
9. Bent U lid van een kerkgenootschap, van het Humanistisch Verbond, de Dageraad, de Theosophische Beweging of andere buitenkerkelijke ideële bewegingen, of bent U daarvan lid geweest?
10. Welke openbare of bestuursfuncties heeft U of heeft U gehad?
11. Welke publicaties zijn van Uw hand verschenen (ook belangrijke tijdschriftartikelen)? Aan welke periodieken werkt U mee of heeft U meegewerkt? Van welke bent U redacteur geweest (en van wanneer tot wanneer)?
12. Wat is er over U geschreven?
13. Heeft U naar aanleiding daarvan iets op te merken of er iets aan toe te voegen?
14. Heeft U in bepaalde perioden van Uw leven nauw samengewerkt met bepaalde personen? Zo ja, met welke?
15. Bezit U gegevens over andere personen, die binnen het kader van ons woordenboek vallen? Zo ja, welke en over welke personen? Of kent U personen uit Uw omgeving, die brieven, knipsels, brochures enz. bezitten, die voor ons onderzoek van belang kunnen zijn?