Lijst van biografieën

Bob Reinalda, Dertig jaar Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland.

Bijlage 2

Lijst van in het kader van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland verschenen biografieën in het Mededelingenblad van de Sociaal-Historische Studiekring (nrs. 1-46; hier aangeduid met de letter M), het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (nrs. 1-29; hier aangeduid met de letter T) en het Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (nrs. 1-5, = 1976-1980; hier aangeduid met de Letter J).

Agur, zie: Koornstra, M.      
Akrates, zie: Drion, F.W.J.      
Ansing, W. 1837-1900 (door P.J. Meertens) M22, 2-5
    (door J.J. Giele) J1976, 180-199
Baart, L.J. (Lucie) 1850-1932 (Meertens) M20, 8-10
Bakker, S.K. 1875-1918 (J.J. Kalma) M17, 14-15
Bax, W. 1836-1918 (Meertens) M6, 3-4
Baye, H.F. 1852-1894 (Meertens) M24, 5-6
Belderok, A.J. 1865-1913 (Meertens) M16, 4-5
Besuijen, K.P.W. 1880-1916 (Meertens) M3, 2-4
Bevervoorde, A. van 1819-1851 (A.C. Bakels) M7, 5-15
Boer, H. de 1887-1941 (Kalma) M17, 15
Boers, B. 1871-1952 (Kalma) M17, 11-12
Bruins jr., J.A. 1872-1947 (Kalma) M17, 12-14
Bruinsma, V.J. 1850-1916 (Kalma) M17, 5-7
    (A.F. Mellink) J1976, 140-156
Cornelissen, Chr. 1864-1943 (A. Lehning) M6, 6-11
Dieters, J. 1901-1943 (G. Harmsen) M32, 29-31
Donia, D. 1859-1928 (F. Schreuder) M44, 58-79
Drion, F.W.J. 1874-1948 (J.M. Welcker) M32, 4-18
Emmenes, A. van 1857-1906 (Meertens) M18, 10-13
Enka, zie: Tjaden-van der Vlies, A.      
Frowein, P.C.F. 1854-1917 (Meertens) M23, 3-7
Gebing, F.W. 1848-1923 (Meertens) M24, 4-5
Gerhard, H. 1829-1886 (Meertens) M9, 6-10
Groeningen, A.P. van 1866-1894 (Meertens) M2, 9-10
Haas, G.H. de 1879-1943 (Kalma) M18, 4-6
Hartog, H. 1869-1904 (Meertens) M3, 4-5
Heide, A. van der 1872-1953 (O. Noordenbos) M2, 11-13
Hermans, L.M. 1861-1943 (Meertens) M4, 3-6
Hobbel, J. 1857-1931 (A.J. Luikinga) M5, 4-5
Huisman, H.H. 1821-1873 (Meertens) M24, 6-8
Huygens, C. 1848-1902 (J. Meyer) M12, 2-8
Janssen, P.A. 1835-1916 (Meertens) M20, 12-14
Jong, A.A. de 1891-1970 (R. de Jong) M39, 16-62
Kalma, J. 1870-1943 (Kalma) T5, 194-199
Kamstra, F. 1870-1950 (I. Frieswijk) T2, 239-256
Kapteyn-Muysken, G.A. 1855-1920 (Meertens) M18, 7-10
Kater, K. 1833-1916 (Meertens) M20, 4-7
Kiès, P.C.J. 1895-1968 (F. Nieuwenhof) M35, 14-42
Koornstra, M. 1852-1923 (Kalma) M17, 7-9
Korteweg, B.P. 1849-1879 (Meertens) M20, 10-12
Krijthe, H.C.J. 1825-1902 (L. Buning) M33, 9-23
Kuyper, R.K.H. 1874-1934 (Fr. de Jong Edz.) M2, 13-15
Lalleman, G.B. 1820-1901 (Meertens) M18, 6-7
Leeuw, A.S. de 1899-1942 (Harmsen) M26, 5-27
    (Harmsen) J1977, 9-190
Luitjes, Tj. 1867-1946 (Meertens) M15, 6-8
Mansholt, D.R. 1842-1921 (Meertens) M32, 18-21
Melchers, G.W. 1869-1952 (Welcker) M37, 2-21
Methofer, J.C.Ph.H. 1863-1933 (Welcker) M43, 2-52
Meyer, J.J. 1878-1956 (Kalma) M18, 3
Muller, H.C. 1855-1927 (Meertens) M33, 34-37
Nieuwenhuis, J.A. 1856-1939 (Meertens) M4, 6-8
Nutters, W. 1872-1926 (Kalma) T4, 62-66
Ommeren, B. van 1859-1907 (Meertens) M16, 2-3
Oudens, F.P. 1855-1920 (Meertens) M20, 14-16
Penning, P.J. 1843-1904 (Meertens) M28, 10-12
Pieters, G.H. 1860-1947 (Harmsen) M26, 28-30
Plantenga, F. 1842-1895 (Kalma) T4, 57-61
Poesiat, B. 1831-1898 (Meertens) M20, 7-8
Potharst, J.Th. 1841- (P.D. 't Hart) T21, 72-86
Pothuis, S.J. 1873-1937 (Meertens) M5, 5-7
Pothuis-Smit, W.C.B. 1872-1951 (Meertens) M5, 7-9
Praag, Ph. van 1887-1942 (Ph. van Praag) T22, 142-166
Prijes, S. 1876-1933 (P.-P. de Baar) J1980, 120-143
Raaij, C.J. van 1859-1893 (Meertens) M24, 8-9
Rauwerda, A. 1859-1945 (Kalma) M17, 9-10
Ris, K. 1821-1902 (Meertens) M5, 9-12
Rommerts, O. 1835-1902 (Kalma) M16, 8
Rozenga, M. 1854-1901 (Kalma) T2, 257-259
Ruijter, P.C. de 1855-1889 (Meertens) M6, 4-6
Sannes, G.W. 1875-1930 (Meertens) M16, 5-7
Schröder, P.H.A. 1836-1914 (Meertens) M24, 10-11
Smit jr., G.J.A. 1879-1934 (K. van Boeschoten) M5, 12-14
Spiekrnan, W.G. 1899-1975 (Welcker) T5, 190-193
Stad Jbz., P. van der 1850-1905 (Meertens) M32, 21-24
Stap, J.A. 1859-1908 (Kalma) M17, 10
Steenis, H.J. van 1862-1939 (Welcker) M41, 3-27
Sterringa, G. 1876-1944 (Harmsen) M32, 24-29
Stienstra, Tj. 1859-1935 (Frieswijk) T6, 219-256
Tenthoff, J.Th. 1847-1916 (Meertens) M7, 1-3
Tjaden-van der Vlies, A. 1873-1939 (Meertens) M2, 7-9
    (R. Verwoerd) T19, 271-282
Troelstra, D. 1870-1902 (Meertens) M9, 10-12
Troelstra-de Vries, S.S. 1866-1931 (Meertens) M9, 12-14
Veen, S.S. van 1828-1897 (Kalma) T2, 260-262
Veer, J.K. van der 1867-1928 (Meertens) M14, 3-7
Vleggeert, J.C. 1899-1970 (J. Outshoorn) M39, 63-64
Vliegen, W.H. 1862-1947 (Mellink) J1980, 10-47
Vos, R. 1860-1932 (Mellink) M46, 75-87
Winkel, S. 1870-1956 (Kalma) M17, 10-11
Witt Hamer, M.J. de 1843-1925 (Meertens) M9, 14-16
Wormser, J.A. 1845-1916 (N.J. Hoek) M35, 10-14
Wijk, J. van der 1848-1913 (Kalma) T7, 97-104
Zandstra, L. 1848-1923 (Kalma) M17, 4-5
Zinderen Bakker, R. van 1845-1927 (Kalma) M17, 3-4