Geselecteerde lijst

Bob Reinalda, Dertig jaar Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland.

Bijlage 3

Biografisch woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Geselecteerde lijst ten behoeve van een handzame eendelige boekuitgave.

N.B. 1 Weliswaar hanteert de redactie van het Biografisch woordenboek hier een strenge selectie, zij hoopt evenwel dat daarnaast nog vele biografieën van in aanmerking komende personen zullen worden geschreven. Een publicatiemogelijkheid daarvoor is het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging.

Toelichting
A = autobiografie voorhanden (al dan niet gepubliceerd)
B = biografie in boek- of professionele vorm voorhanden
* = biografie bij redactie biografisch woordenboek voorhanden (zie bijlage 2)

N.B. 2 Fouten in spelling, jaartallen en gegevens zijn niet uitgesloten.

Aalberse, P .J.M.1871-1948B RK staatsman
Ablaing v. Giessenburg, R.C. d'1826-1904B Dageraads-man
Adama van Scheltema, C.S.1877-1924B sociaaldemokraat, dichter
Aengenent, J.D.J.1873-1935katholieke vakorganisatie
Albarda, J.W.1877-1957B sociaaldemokraties politicus
Amelink, H.1881-1957christelijke vakorganisatie, historikus
Ankersmit, H.1872-1944sociaaldemokrate, revolutionair-socialistiese vrouwenbeweging
Ankersmit, J.F.1871-1942A sociaaldemokraat, journalist
Ansing, W.1837-1900B* smid, Internationale, vakbondsman
Ariëns, A.1860-1928B priester, katholieke vakorganisatie
Aulnis de Bourouill, J. d'1850-1930kathedersocialist
Baan, L. de1880-1929Blijde Wereld-dominee
Baars, A. ingenieur, sociaaldemokratie, Indonesië
Baart, L.J.1850-1932B* sociaaldemokrate, schrijfster
Baart, M.E.1854-1879sociaaldemokrate, schrijfster
Baart, S.P.1871-sociaaldemokraat, vakbondsman, Maastricht
Baas Kzn., G.1884-1978B* christelijk vakbondsman
Bakker, P.1879-1960A onderwijzer, journalist, schrijver
Bakker, S.K.1875-1918B* Blijde Wereld-dominee
Banning, W.1888-1971AB christen-socialist, SDAP, PvdA, theoloog, sociaal wetenschapper
Bartels, D.1883-1937metaalbewerker, sociaaldemokraat
Bax, W.1836-1918B* eerste predikant in SDAP
Baye, H.F.1852-1894B* meubelmaker, SDB, Den Haag
Belderok, A.J.1865-1913B* oude beweging, Amsterdam
Bella, S. de Ia1889-1942kantoorbediende, sociaaldemokraat, vakbondsman
Bennink, G.1858-textielarbeider, vakbondsman, socialist, Almelo
Berger, J.A.1902-1961sociaaldemokraat, sociale zekerheid
Bergh, G. van den1890-1966B advocaat SDAP
Bergh van Eysinga, H.W.Ph.E. van den1868-1920links hegeliaan, socialist
Bergmeijer, J.A.1854-onderwijzer, SDB, SDAP
Berlage, H.P.1856-1934B architect, sociaaldemokraat
Besuyen, K.P.W.1880-1916B* koöperatie, sociaaldemokraat
Beuzemaker, N. (Ko)1902-1944kommunist, voorzitter CPN
Bevervoorde, A.J.E. van1819-1851B* radicaal publicist
Boekhorst, J.P.A. te1862-bakkersbond, Comité van Verweer 1903
Boekman, E.1889-1940B diamantbewerker, sociaaldemokraat, wethouder
Boer, H. de1887-1941B* onderwijzer, sociaaldemokraat
Boers, B.1871-1952B* predikant, SDAP, CPN
BokkeI, J.G. ten1856-1932vrijdenker
Bonger, W .A.1876-1940B sociaaldemokraat, socioloog, criminoloog
Börger, A. en J.J.1888-links hegelianen, verbonden met arbeidersbeweging
Bos, D.1862-1916B vrijzinnige demokraat
Bos K.A. zn., J.J.1875-1948uitgever, SDAP, CPN
Bos, K.A.1846-1899oude beweging
Bosch Kemper, Jeltje de1836-1916B vrouwenbeweging
Bosch Kemper, Jeronimo de1808-1876B sociale kwestie
Boshart, M.1905-1964Zeven Provinciën, CPN
Bouwman, E.1882-1955A NAS-man, CPN, RSP
Braambeek, H.J. van1880-sociaaldemokraat, vakbondsman
Brandenburg, J.1899-1957leider illegale CPN
Brautigam, J.1878-1962A transportarbeider, sociaaldemokraat, vakbondsman
Brink, J. van den1865-1933B RK priester, lid SDAP
Brok, K.1873-1944landarbeider, sociaaldemokraat
Brok-Troelstra, H.1867-sociaaldemokrate
Brommert, J. christen-socialist, CPN
Bruens, H.J.1865-1924sigarenmaker, SDAP, Arnhem, vakbondsman
Bruins jr. J.A.1872-1947B* predikant, Blijde Wereld, SDAP
Bruinsma, V.J.1850-1916B* fries socialist
Bruijn, A.C. de1887-1968B metaalbewerker, katholieke vakorganisatie
Burink, G. van onderwijzer, Indonesië, CPN, RSP
Buskes, J.J.1899-1980A Predikant, sociaaldemokraat
Bymholt, B.1864-1947B onderwijzer, oude beweging, SDAP, historicus arbeidersbeweging
Calcar , E. van1822-1904B schrijfster, pedagoge, vrouwenbeweging
Canne Meijer, H.1890-1962B radenkommunist
Ceton, J.C.1875-1943onderwijzer, SDAP, CPN
Clerq, D. de1854-1931technicus, Radicaal Weekblad
Cohen, J.A. (Alexander)1864-1961A anarchist
Cohen, F.I903-1943grafisch kunstenaar, sociaaldemokrate,
Cohen, L. handelsreiziger, een der twaalf apostelen SDAP
Collem, A. van1858-1933dichter, kommunist
Coltof, B.1889-1940sociaaldemokraat
Coltof, S.W.1855-1932later anarchist
Conjongh, J.A. typograaf, christelijke vakorganisatie
Corduwener, G.A.1882-stukadoor, sociaaldemokraat
Cornelissen, Chr.1864-1943AB* SDB, NAS, syndikalist
Coronel sr., S.1827-1892B arts, sociale kwestie
Cramer, Ch.G.1879-ingenieur, Indonesië, SDAP
Cremer, J.J.1827-1880auteur over kinderarbeid
Croll, C.1857-1895oude beweging
Danz, P.1876-1969smid, sociaaldemokraat, vakbondsman
Dekker, Eduard Douwes1820-1887B Multatuli
Dekker, M.R.J.1896-1962B socialisties schrijver
Det, E.J. van onderwijzer, sociaaldemokraat, vakbondsman
Diemer, H.1879-christelijk vakbondsman
Dieters, J.190l-1943B* kommunist, leider CPN
Dissel, Th.J. NAS-man
Dolleman, W.F.1894-1942SDP, CPN, RSP
Domela Nieuwenhuis, F.N.1846-1919AB predikant, pionier socialisme, anarchist
Donia, D.1859-1928B* sociaaldemokraat, wethouder Zaandam
Donkersloot, N.A.1902-1965B dichter, SDAP, PvdA, PSP
Donné, H.F .P . katholiek vakbondsman transport
Drion, F.W.J.1874-1948B* anarchist, koöperatie, SDAP
Drop, W.1880-1939haringkuiper, sociaaldemokraat
Drucker, W.1847-1925B vrouwenbeweging, VVV
Duys, J.E.J.1877-1941notaris, sociaaldemokraat
Dijkstra, Sz., J.1854-1917landnationalisatie, Friese Volkspartij
Eck, D.A.H. van1867-1948jurist, sociaaldemokraat
Eeden, F. van1800-1932B psychiater, auteur, sociaal hervormer
Eichelsheim, H.J.J.1865-1933sigarenmaker, SDB, Rotterdam
Eikeboom, H. publicist, anarchist
Emmenes, A. van1857-1906B* oude beweging, NAS
Engels, A.H.J. katholieke vakorganisatie
Engels, J.1896-1982A vrije jeugdbeweger, socialist, vakbondsman
Erkel, G. van-1937NAS-man
Exoo Wzn., A. SDB, vakbondsman
Feringa, F.1840-1905B vrijdenker, publicist
Fimmen, E.1881-1942B socialist, vakbondsman
Fortuyn, J.A.1855-1938een der twaalf apostelen SDAP
Frowein, P.C.F.1854-1917B* vrijdenker
Gebing, F .W .1848-1923B* tabaksbewerker, oude beweging
Geesink, C.A.J. boekdrukkerspatroon, De Werkman
Gelderen, J. van1891-1940Indonesië, sociaaldemokraat
Gerhard, A.H.1858-1948B onderwijzer, SDB, een der twaalf apostelen SDAP
Gerhard, H.1829-1886B* kleermaker, Internationale
Gerritsen, C.V.1850-1905vrijzinnig demokraat
Giesen, J.-1932IAMV, historikus
Giezen, W. oude beweging
Goeman Borgesius, H.1847-1917christelijk sociaal politicus
Goes, F. van der1859-1939B een der twaalf apostelen SDAP, OSP
Götze, J.G.-1940vrijdenker, SDAP
Gool, A. van1882-1919SDP
Gorter, H.1864-1927B dichter, SDAP, SDP, radenkommunist
Goudsmit, I. suikerbakker , vakbondsman
Goulooze, D.1901-1965B sociaalanarchist, kommunist
Graaff, W.C. de1847-1902uitgever, vakbondsman
Groeneweg, S.1875-1940eerste vrouwelijk kamerlid SDAP
Groeningen, A.P. van1866-1894B* schrijver
Groustra, H. Vrijland-beweging
Günst, F.C.1823-1885B vrijdenker
Haan, J.I. de1881-1924B schrijver, dichter
Haas, G. Horreüs de1879-1943B* predikant, SDAP
Haas, J. de-1945anarchist, publicist
Haazevoet, P.J.J. katholieke vakorganisatie
Hagoort, R.1899-1965christelijk vakbondsman, historikus
Hahn, A.1877-1918B politiek tekenaar, SDAP
Hahn jr., A.1894-1953politiek tekenaar
Harkema, P.R. vakbondsman, NAS, NVV
Harros, A.-1937SDAP
Hartman, E.H. vrijdenker, oude beweging
Hartog, H.1869-1904B* schrijver, socialist
Hartogh Heys van Zouteveen, H.1841-1891B vrijdenker
Heeg, Th. van der-1958kleermaker, vakbondsman, sociaaldemokraat
Hegeraat, H.J.-1920sociaaldemokraat
Heide, A. van der1872-1953B* predikant, SDAP
Heldt, B.H.1841-1914ANWV
Hell, J. van1889-1952schilder, grafikus, SDAP
Helsdingen, P.J.1852-SDB, kiesrechtbeweging
Helsdingen, W.P.G.1850-1921SDB, een der twaalf apostelen SDAP
Herder, J.1889-1978B landbouwer, kommunist, christensocialist
Hermans, H.G.M.1874-1949katholieke vakorganisatie
Hermans, L.M.1861-1943B* SDB, SDAP
Heijermans, H.1864-1924B schrijver, sociaaldemokraat
Heijermans, I.1866-socialiste, pedagoge, schrijfster
Heijermans, L.1873-1938SDAP, sociale geneeskunde
Heykoop, A.W .1883-1927sociaaldemokraat, vakbondsman, Rotterdam
Hiemstra, P.1878-1953zuivelarbeider, sociaaldemokraat, vakbondsman
Hilgenga, J.1883-landarbeider, vakbondsman, sociaaldemokraat
Hinte, N. van1869-1932gasfitter, vakbondsman, sociaaldemokraat
Hobbel, J.1857-1931B* vrijdenker
Hoeve, A.H. van der Blijde Wereld, SDAP
Hoeven, W. van der1879-1956A tabaksbewerker, vakbondsman, sociaaldemokraat
Hofman, J. typograaf, christelijke vakorganisatie
Hogendorp, A. van1841-1915B vrouwenbeweging
Hogerhuis, W., M. en K. gebroeders H., strafproces 1896
Hommes, P.J.1843-oude beweging, koöperatie
Hoogcarspel, J.1888-1975SDP, CPN
Hoogland, P.1877-1958onderwijzer, sociaaldemokraat
Hout, J.S. van der bakker, Internationale
Houten, S. van1837-1930B sociaal-liberaal
Houven, G. van der1883-metaalbewerker, vakbondsman, sociaaldemokraat
Hoving, J.1877-1939A vrijdenker
Hovy, W.1840-1916direkteur bierbrouwerij, Patrimonium
Hudig, D.1872-1934socialisties vakbondshistorikus
Hugenholtz, F.W.N.1868-1924predikant, SDAP
Hugenholtz jr., P.H.1834-1911predikant, modernist
Huisman, H.H.1821-1873B* vrijdenker
Huizinga, J. christelijke vakorganisatie
Huygens, C.L.1848-1909B* schrijfster, SDAP
Jacobs, A.1854-1929AB arts, vrijzinnig demokrate, vrouwenbeweging
Jacobs, J.-1961katholieke vakorganisatie
Jansen, L.1900-1943bestuurder CPN
Jansonius, J.G.1870-1957horlogemaker, SDB, SDAP
Janssen, P.A.1835-1916B* officier, Recht voor Allen
Jong, A.A. de (Albert)1891-1970AB* anarchist, NSV, IAMV
Jong, Aleida de1885-1943naaister, vakbondsvrouw, sociaaldemokrate
Jong, A.M. de1888-1943B schrijver, SDAP
Jong van Beek en Donk, C. de1866-1944schrijfster, vrouwenbeweging
Jong van Beek en Donk, J. de sociale kwestie
Jonge, W.C. de1866-1925journalist, sociaaldemokraat
Junghuhn, F.W.1809-1864B vrijdenker
Jungius, M.1864-1908B vrouwenbeweging, vrouwenarbeid
Kapteyn-Muysken, O.A.1855-1920B* vrijdenkster, sociaal filosofe
Kaspers, H.E.1869-1953vrij socialist
Kater, K.1833-1916B* Patrimonium
Keesing, I.G.1886-1966SDAP, administratieve systemen
Keja, J.F.1881-1960komponist, dirigent
Keller, J.E. Internationale
Kenther, H.J.1870-1944timmerman, SDB, SDAP
Keppler, A.1876-1941sociaaldemokraat, huisvesting
Kerdijk, A.1846-1905sociaal-liberaal, sociale kwestie
Ketner, C.H.1876-chemikus, SDAP-filosoof
Kieft, J. van de1884-1970akkountant, SDAP, Het Volk
Kiès, P.C.J.1895-1968B* militair, sociaaldemokraat
Kitsz, C.1873-1955NAS-man
Klaren, U.J. vakbondsman, speeltuinwerk
Kleerekoper, A.B.1880-1943sociaaldemokraat, publicist
Klerk, D. de smid, kiesrechtbeweging
Knappert, E.C.1860-1952B volkshuiswerk
Knuttel, J.A.N.1878-1965B neerlandikus, SDAP, CPN
Koch, D.M.G.1881-1960A SDAP, Indonesië
Koe, A. de1866-1941predikant, tolstojaan
Koejemans, A.J.1903-1982A kommunist, journalist
Kok, P .B. metaalbewerker , katholieke vakorganisatie
Kol, H.H. van1852-1925B Internationale, SDB, een der twaalf apostelen SDAP, Indonesië
Kol-Porreij, J.M.P. van (Nelly)1851-1930schrijfster kinderboeken
Kolthek jr., H.1872-1946NAS-man
Koo, J. de1841-1909B radicaal
Kooyman, P.A.1891-1975anarchist van de daad
Korteweg, B.P.1849-1879B* vrijdenker
Krelage, J.A.1886-1957SDAP, komponist
Kruithof, K. christelijke vakorganisatie
Kruseman, M.1839-1922AB toneelspeelster, vrouwenbeweging
Kruyt, J.W.1877-1943predikant, christensocialist, CPN
Krijthe, H.C.J.1825-1902B* vrijdenker
Küpper, A. Funke1894-1934sociaaldemokraat, tekenaar
Kuiken, J.1860-1936landnationalisatie, Friese Volkspartij
Kuiper, C.J.1857-1951metaalbewerker, katholieke vakorganisatie, historikus
Kupers, E.1885-1965B kleermaker, vakbondsman, sociaaldemokraat
Kuykhof, J.G. van1864-1921sociaaldemokraat
Kuyper, A.1837-1920antirevolutionair staatsman
Kuyper, R.K.H.1874-1934B* sociaaldemokraat, theoretikus
Laan, J. ter1872-1956landarbeider, sociaaldemokraat
Laan, K. ter1871-1963B onderwijzer, sociaaldemokraat, Zaandam, publicist
Lalleman, G.B.1820-1901B* onderwijzer, kinderarbeid
Lammers, C.A.F.1885-1966vakbondsman, sociaaldemokraat, historikus
Lange, D. de1878-1948embryoloog, SDAP , CPN
Langeraad, C. van kommunist
Langkemper, A. transportarbeider, NAS-man
Lansink jr., B.1884-1945NAS, NSV
Lansink sr., B.-1947NAS, NSV
Last, J.1898-1972AB socialisties schrijver
Leeuw, A.S. de1899-1943B* kommunist, theoretikus
Leeuwen, F. van1905-1968AB religieus kommunist, dichter
Leeuwenburg, A.F. sociaaldemokraat
Lende, C. van der1887-timmerman, vakbondsman, sociaaldemokraat
Leusink, A. bouwvakarbeider, vakbondsman, sociaaldemokraat
Levenbach, M.G.1896-1981B arbeidsrecht
Levita, A.S. de1865-1934diamantbewerker, sociaaldemokraat
Leyn, B. typograaf, katholieke vakorganisatie
Liebers, B.1836-1895drukker, SDB
Lieme, N. de1882-1940Centrale Arbeiders Verzekeringsbank
Ligt, B. de1883-1938B predikant, antimilitarist
Lindeyer, G.F.1878-oude beweging, SDAP
Loerakker, A.J.1873-1950B tuindersknecht, katholieke vakorganisatie
Loke, C.F.1876-1901studentenbeweging
Loopuit, J.1864-1923diamantbewerker, een der twaalf apostelen SDAP
Lubbe, M. van der1909-1933B CPN, radenkommunist
Luitink, P.J.1841-1871dichter, Internationale
Luitjes, Tj.1867-1946B* vrij socialist
Luremans, C.H. oude beweging, Arnhem
Maagdenburg, W.C. scheepstimmerman, Dageraad, Internationale
Mannoury, G.1867-1956wiskundige, CPN
Mansholt, D.R.1842-1921B* radicaal, kiesrechtbeweging
Mansholt, L.H.1875-1945B landbouwer, sociaaldemokraat
Mansholt-Andreae, M.1874-sociaaldemokrate
Manuel, R. CPN-bestuurder
Manus, R.1881-1943vrouwen- en vredesbeweging
Matthijssen, J.W.1879-1949sociaaldemokraat
Marken, J.C. van1845-1906B sociaalvoelend fabrikant Delft
Masereeuw, H.1861-1941drukker, SDAP, Rotterdam
Meerten-Schilperoort, A.B. van1778-1853B vrouwenbeweging
Meeter, E.1818-1862A links publicist
Melchers, G.W.1869-1952B* predikant, SDAP
Mendels, M.1868-1944sociaaldemokraat
Menist, A.1896-1942JGOB, CPN, RSAP
Mensing, M. SDAP, SDP, vrouwenbeweging
Mercier, H.1839-1910sociale vraagstukken
Methöfer , J.1863-1933B* vrij socialist, produktieassociatie
Meurs, F. van1889-bankwerker, vakbondsman, sociaaldemokraat
Mey, H. van der1850-1945sociaaldemokrate, vrouwenwerk
Meijer, W.H.1877-1951A marineman, vakbondsman, sociaaldemokraat
Michels, A.W.1880-marineman, sociaaldemokraat
Michon, C.P.1843-1899typograaf, Internationale
Middelhuis, J.A.1902-1978textielarbeider, katholieke vakorganisatie
Mierop, L. van1876-1930tolstojaan
Miranda, S.R. de1875-1942diamantbewerker, SDAP, wethouder
Mok, S.1902-1948jurist, NVV, SDAP
Mol, H.1880-1959A havenarbeider, vakbondsman, sociaaldemokraat, journalist
Moltmaker, P.1882-1941SDAP, vakbondsman
Muller, A.F. fabrieksarbeidersbond, sociaaldemokraat
Miiller, H.C.1855-1927B* vrijdenker
Naber, J.1859-1941B vrouwenbeweging, historika
Nathans, N.-1937vakbondsman, SDP
Nauta, J. christelijke vakorganisatie bedienden
Nawijn, Tj.1862-1939A onderwijzer, Friese volkspartij
Nederhorst, G.M.1907-1979ekonoom, sociaaldemokraat
Nieman, H.J. christensocialist
Nieman, J. katholieke vakorganisatie bakkers
Nieuwenhuis, J.A.1856-1939AB* oude beweging
Nispen, van St. Jozefgezellen Amsterdam
Nivard, J.J.P. katholieke vakorganisatie transport
Nobel, O. de1867-1950musicus, SDAP
Nolens, W.H.1860-1931B priester, RK staatsman
Ommeren, B. van1859-1907B* SDB
Ortt, F.1866-1959tolstojaan, dienstweigering
Ossendorp, F.L.1863-1941onderwijzer, SDAP
Oudegeest, J.1870-1950spoorwegman, vakbondsman, sociaaldemokraat, historikus
Oudens, F.P.1855-1920B* spoorwegman, sociaaldemokraat
Oudkerk, Ph. SDB
Pannekoek, A.P.1873-1960AB astronoom, SDAP, CPN, radenkommunist
Paris, J.H.1874-1939fabrieksarbeider, SDAP, Maastricht
Pas, W. van de katholieke vakorganisatie, publicist
Passtoors, W.C.J.1856-1916katholieke vakorganisatie
Pekelharing, B.H.1841-1922A sociale kwestie
Penning, P.J.1843-1904B* kaféhouder, oude beweging
Perk, B.1833-1906B vrouwenbeweging
Petter, F.H.1866-1952vakorganisatie spoorwegpersoneel
Pieters, C.H.1892-1964fabrieksarbeidersbond, sociaaldemokraat, wethouder Maastricht
Pieters, G.H.1860-1947AB* typograaf, oude beweging, SDAP
Poels, H.A.1868-1948AB katholieke vakorganisatie
Poesiat, B.1831-1898B* timmerman, Patrimonium
Polak, A.1874-vrouwenbeweging, vrouwenarbeid
Polak, E.1880-1962sociaaldemokraat, wethouder, publicist
Polak, H.1868-1943B diamantbewerker, vakbondsman, een der twaalf apostelen SDAP , publicist
Postma, J.1895-1944kommunist
Potharst, J.Th.1841-B* oude beweging
Pothuis, S.J.1873-1937B* diamantbewerker, SDB, SDAP
Pothuis-Smit, W.C.B. (Carry)1872-1951B* sociaaldemokrate, vrouwenbeweging
Poutsma, H.J.1866-1933uitgever, sociaaldemokraat
Prins-Willekes MacDonald, I.1886-1979juriste, CPN, vrouwenbeweging
Proost, J.1882-1942schilder, CPN
Prijes, S.1876-1933B* naaister, vakbondsvrouw
Quack, H.P.G.1834-1917AB kathedersocialist
Querido, Em.1871-1942B uitgever, schrijver, sociaaldemokraat
Querido, Is.1872-1932B schrijver, sociaaldemokraat
Raay, C.J. van1859-1893B* typograaf, SDB
Raemdonck, G. van1888-1966tekenaar, sociaaldemokraat
Rauwerda, A.1859-1945B* onderwijzer, kiesrechtbeweging, ANWV
Ravesteyn, W. van1876-1970AB SDAP, CPN, historikus
Reens, A.M.1870-1930AB anarchist, oude beweging
Rees, J. van1854-1928tolstojaan
Regenboog, H.1839-1906typograaf, vakbondsman
Reinalda, M.A.1888-1965bediende, uitgever, SDAP, wethouder
Reve, G.J.M. van het1892-1975A textielarbeider, CPN, publicist
Reijnders, J.1878-1936SDAP, Utrecht
Reyndorp, B.1871-1950B anarchist
Reynvaan, A.1844-1920B vrouwenbeweging
Ris, K.1821-1902B* Internationale
Rodenbach, Ch. journalist, De Vrijheid
Roessgen von Floss, Ph. von duitse avonturier, Asmodée
Roland Holst-van der Schalk, H.1869-1952AB dichteres, socialiste
Romein, J.M.1893-1962B CPN, historikus
Romein-Verschoor, A.1895-1977AB historika, socialiste en feministe
Romers, M.A.1893-1955B huisschilder, christen-anarchist, filosoof
Rommerts, O.1835-1902B* typograaf, ANWV, koöperatie
Ronde, J. de1899-1982A vrijdenker, kommunist
Roode, J.J. de1865-1945sociaaldemokraat, journalist
Roorda, G.1890-1977B kommunist, PSP
Roorda van Eysinga, S.E.W.1825-1887B vrijdenker
Rot, A.1861-1923typograaf, SDB, tijdelijk SDAP
Rot, J.1854-1938oude beweging, direkteur Volksdagblad
Royaards, G. kathedersocialist, eerste historikus nederlandse arbeidersbeweging
Rugge, E.1872-1950kleermaker, SDAP, Groningen
Ruppert jr., J.S.1877-1934christelijke vakorganisatie
Rutgers, S.J.1879-1961B CPN, Sowjet Unie
Ruyter, P.C. de1855-1889B* socialisties volksdichter
Ruys de Beerenbrouck, Ch.J.M.1873-1936B RK staatsman
Rijnders, G. anarchist, uitgever
Rijzewijk, J. van katholieke vakorganisatie
Samson, I.I. anarchist
Sannes, G.W.1875-1930B* sociaaldemokraat
Savornin Lohman, A. de1868-1930vrouwenbeweging, schrijfster
Schaepman, H.J.A.M.1844-1903B RK sociaal politicus
Schaft, H.1920-1945B kommunisties verzetsvrouw
Schaik, J.G. van priester, katholieke vakorganisatie
Schaper, J.H.A.1868-1934A SDB, een der twaalf apostelen SDAP
Scheepers, J.Th. ANWV
Schermerhorn, N.J.C.1866-1956predikant, tolstojaan, vrijdenker, antimilitarist
Schmidt, F.U.-1939geheelonthouding, SDAP
Schmidt, P.J.1896-1952SDAP, OSP, RSAP, SDAP
Schook-Haver, Th.P.B. vrouwenbeweging
Schotting, L.1870-1957onderwijzer, oude beweging, SDAP, journalist
Schröder, P.H.A.1836-1914B* kleermaker, Socialistenbond
Schurer, F.1898-1968AB onderwijzer, christensocialist, dichter
Schuurman, H. anarchist, tekenaar
Seegers, L.1891-1970kommunist
Seggelen, J .A. van katholieke vakorganisatie, historikus
Serrarens, P.J.S.1888-1963katholieke vakorganisatie
Simonis, P. vakbondsman, sociaaldemokraat
Sleef, J.W. typograaf, SDAP
Slotemaker de Bruïne, J.R.1869-1941B christelijk vakbondsman, theoretikus
Sluis, W. van der1881-onderwijzer, SDAP
Sluyser, M.1901-1973A sociaaldemokraat, publicist
Smeenk, C.1880-1964christelijke vakorganisatie
Smit jr., G.J.A.1879-1934kantoorbediende, vakbondsman, sociaaldemokraat
Smit, M.W christelijke vakorganisatie
Smits, H. sociaaldemokraat, historikus, Rotterdam
Sneevliet, H.1883-1942B vakbondsman, SDAP, CPN, RSAP
Soep, A.B.1874-1958uitgever, socialist
Spiekman, H.1874-1917B typograaf, SDB, een der twaalf apostelen SDAP
Staalman, A.P.1858-christendemokraat
Stad Jbz., P. van der1850-1905B* oude beweging
Stap, J.A.1859-1908B* landarbeider, vakbondsman
Stapelkamp, A.1886-1960christelijke vakorganisatie
Stellingwerf, O.1848-1897B kiesrechtbeweging, Friese Volkspartij
Stenhuis, R.1885-1963B fabrieksarbeider, vakbondsman, sociaaldemokraat
Sterringa, G.1876-1944B* onderwijzer, kommunist
Sterringa, J. uitgever, anarchist, tolstojaan
Stienstra, Tj.1859-1935B* kleermaker , socialist
Stins, H.J. katholiek vakbondsman, CNV
Stoffel, J.1852-1921landnationalisator
Stokman, S. priester, katholieke vakorganisatie
Stokvis, J.E.1875-1951Indonesië, SDAP
Stoop, Th.1861-1933arts, SDAP
Struik, A.1897-1945B CPN, Sowjet Unie
Suchte1en, N. van1878-1949schrijver, Walden, pacifist, uitgever
Suurhoff, J.G.1905-1967B kantoorbediende, vakbondsman, sociaaldemokraat
Tak, P .L.1848-1907B sociaaldemokraat, journalist, gemeentepolitiek
Talma, A.S.1864-1916B christelijk sociaal politicus
Tas, S.1906-1976A SDAP, OSP, PvdA
Tempel, J. van de1877-1955A schilder, vakbondsman, sociaaldemokraat, theoretikus
Tenthoff, J.Th.1847-1916B* predikant, socialist
Terwey, J. antimilitarist, tolstojaan
Thijssen, Th.J.1879-1943AB onderwijzer, pedagoog, schrijver, sociaaldemokraat
Tilanus, L.1871-1952verpleegster, SDAP
Tjaden-van der Vlies, A. (Enka)1869-1939B* christensocialiste, SDAP
Treub, M.W.F.1858-1931AB vrijzinnig demokraat
Triebels, M. en R. studenten, Delft, Volksdagblad, SDAP
Troelstra, D.1870-1902B* dichter, sociaaldemokraat
Troelstra, P. J.1860-1930AB jurist, een der twaalf apostelen SDAP
Troelstra-Bokma de Boer, S.1860-1939B schrijfster kinderboeken
Tusveld, J.1865-1902textielarbeider, Twente, SDB
Tuuk, T. van der1854-1939journaliste, vrouwenbeweging
Urban, F.E.L.1834-oude beweging, ANWV, Groningen
Veen, S.S. van1828-1897B* oude beweging
Veen, Y.G. van der1884-1940onderwijzer, Arbeiderspers
Veer, J.K. van der1867-1928B* antimilitarist, tolstojaan
Vegt, H.J. van der A onderwijzer, een der twaalf apostelen SDAP
Velde, C.A. van der diamantbewerker, vakbondsman, historikus
Ven, E.Ph.H. van der1846-historikus arbeidersbeweging
Veraart, J.A.1886-1955B katholiek sociaal politicus
Verdorst, P.M.1858-1944timmerman, SDB, SDAP, vakbondsman
Versluis, W.G. katholieke vakorganisatie, historicus
Veth, C.1880-1962kunstkritikus, SDAP
Visscher, J. oude beweging, SDAP , CPN, historikus
Visser, L. de1878-1945AB vakbondsman, kommunist
Vitringa, A.J.1827-1901oude beweging, publicist
Vleggeert, J.C.1899-1970B* auteur over kinderarbeid, vakbondsman
Vletter, J. de1818-oude beweging, Rotterdam
Vliegen, W.H.1862-1947AB* typograaf, oude beweging, een der twaalf apostelen SDAP, politicus, historicus
Vliet jr., P. van1858-1941Patrimonium
Voo, G.W. van der1806-1902saintsimonist
Voogd, P.1873-1939onderwijzer, sociaaldemokraat, jeugdleider
Vorrink, J.J.1891-1955onderwijzer, vrije jeugdbeweging, SDAP
Vorst, H.J. van1867-priester, lid SDAP
Vos, H.1903-1972sociaaldemokraat, ekonoom
Vos, P.J.W. de radikaal journa1ist
Vos, R.1860-1932B* naaister, vakbondsvrouw, CPN
Vries, Bertha de-1959speeltuinwerk, CPN
Vries-Bruins, A.E.J. de1874-sociaaldemokrate
Wacht, J.1886-1967metaalbewerker, vakbondsman, sociaaldemokraat
Waerden, Th. van der18765-1940leraar, sociaaldemokraat, rol techniek
Wal, F. van der1873-1937typograaf, vakbondsman, sociaaldemokraat, historikus
Walle, F. van de1874-1941sociaaldemokraat
Werkhoven, C.1887-1928onderwijzer, sociaaldemokraat
Werthweyn, P.1822-typograaf, vakbondsman, Internationale
Wertwijn, W. tabaksbewerker, vakbondsman, Internationale
Wessels, A.C.1867-1960bootwerker, vakbondsman
Wiardi Beckman, H.B.1904-1945B sociaaldemokraat
Wibaut, F.M.1859-1936AB sociaaldemokraat, gemeentepolitiek
Wibaut-Berdenis van Berlekom, M.1862-1952AB onderwijzeres, sociaaldemokrate, vrouwenbeweging
Wichmann, Cl.1885-1922B juriste, syndikaliste, sociale wetenschapster
Wiedijk, P. (J. Saks)1867-1938AB theoretikus, historikus
Wiessing, H.P.L.1878-1961A Mosgroene, partijloos kommunist
Wink, P.M. uitgever, anarchist
Witt Hamer, M.J. de1843-1925B* jurist, produktiekoöperatie
Wolbers, J. christelijk vakbondsjournalist
Wolff, S. de1878-1960AB ekonoom, sociaaldemokraat, theoretikus
Wormser, J.A.1845-1916B* christelijke vakorganisatie
Woudenberg, C.1883-1954vakbondsman, sociaaldemokraat
Wijhe, M.C. van predikant, SDAP, dienstweigering
Wijk, J. van der1848-1913B* De Klok
Wijk, J. van der1879-1942sociaaldemokraat, theoretikus
Wijkamp, B.J.J.1879-geheelonthouding, sociaaldemokraat
Wijnkoop, D.J.1876-1941B SDAP, CPN
IJzerman, A.W.1879-1956journalist, sociaaldemokraat
Zadelhoff, J.H.F. van1868-1946onderwijzer, sociaaldemokraat
Zandstra, L.F.1848-1923B* SDAP-Friesland
Zee, D. van der christensocialist
Zeeuw, A.B. de1881-SDAP, wethouder Rotterdam
Zinderen Bakker, R. van1845-1927B* ANWV, SDB
Zomeren, J.N. van1848-1902NAS-man
Zutphen, J.A. van1863-1958B diamantbewerker, vakbondsman, sociaaldemokraat
Zwaag, G.L. van der1858-1923B slager, partijloos socialist, Kamerlid
Zwertbroek, G.J.1893-1977vrije jeugdbeweging, sociaaldemokraat, VARA