Schetsen toevoegen

Het BWSA verscheen in negen gedrukte delen (1986-2003) en vanaf 2003 digitaal. Vanaf 1 mei 2011 zijn verschillende nieuwe schetsen toegevoegd. Auteurs die een nieuwe schets willen schrijven, zijn van harte welkom bij de redactie: bwsa@iisg.nl.

Redactiebeleid nieuwe schetsen

Bij het opnemen van nieuwe schetsen gelden als belangrijkste uitgangspunten dat deze van uitstekende kwaliteit moeten zijn en dat de evenwichtigheid van de gehele groep in het BWSA opgenomen personen gehandhaafd blijft. De belangrijkste teksten voor het redactiebeleid zijn de inleiding in Deel 1 uit 1986 (pp. vii-x) en de afsluitende beschouwing in Deel 9 (pp. 1-16). Deze en meer teksten zijn te vinden in de rubriek 'Over het BWSA'.
Het redactiebeleid kan als volgt worden samengevat. Trefwoorden voor op te nemen personen zijn 'arbeidersbeweging en socialisme', maar dit is altijd breder geïnterpreteerd als 'sociaal-emancipatorische bewegingen' met ruimte voor figuren vanuit een verschillende achtergrond (vgl. de discussie hierover in Deel 9, pp. 6-9). De redactie wil recht doen aan alle groepen die een rol hebben gespeeld in het emancipatieproces dat wordt aangeduid met de woorden 'socialisme en arbeidersbeweging' tussen 1860 en 1975. Hierbij valt te denken aan de combinatie van arbeiders(leiders) en intellectuelen, centrale figuren en kleurrijke randfiguren (en luidruchtige dwarsliggers), mannen en vrouwen (het BWSA heeft relatief gezien veel vrouwen opgenomen), grote steden en regio’s, alsook evenwichtigheid in politieke stromingen en beroepsgroepen. Verder is geprobeerd te werken met exemplarische figuren en te voorkomen dat te veel dezelfde soorten figuren werden opgenomen, d.w.z. door ervoor te waken dat 'het aantal parallel verlopende en bijna identieke levenslopen beperkt is gebleven' (Deel 9, p. 8). De oorspronkelijke grens van 1940 werd al met enige soepelheid gehanteerd, omdat sommige personen zowel vóór als na de Tweede Wereldoorlog actief waren. Intussen is deze periode uitgebreid tot ongeveer 1975 (zie hierna).
Over het opnemen van nieuwe levens in het BWSA, de lengte van schetsen en de publicatie van ontvangen schetsen beslist de redactie.

Periode vóór 1940

De redactie heeft een beperkte lijst van nieuw op te nemen personen samengesteld, met de mogelijkheid van het toevoegen van nieuwe namen. Uitgangspunten bij deze lijst zijn: 1) wel op de oorspronkelijke lijst geplaatste, maar nog niet beschreven levens (meestal omdat geen auteur gevonden werd); 2) door buitenstaanders aangevoerde omissies die binnen de opzet van het BWSA vallen, dan wel zelf geconstateerde omissies; en 3) personen uit ondergewaardeerde groepen (ook hier kunnen buitenstaanders suggesties doen).

Periode na 1940

De nu geldende lijst van nog in het BWSA op te nemen levens is hier te vinden: Lijst van nog op te nemen personen. Auteurs van schetsen kunnen zich bij de redactie melden.


Richtlijnen voor het schrijven van een schets

Klik hier voor de richtlijnen bij het schrijven van een BWSA-schets: Richtlijnen bij het schrijven van een biografische schets (PDF, mei 2011).
De lengte van de schetsen varieert tussen 400-700 woorden, 800-1200 woorden en 2000-3000 woorden.

Sinds 2011 opgenomen schetsen

Sinds mei 2011 zijn schetsen toegevoegd betreffende: Truus van Andel, Gerd Arntz, Gerda van Asselt, Dientje Auwerda, Lotte Beese, Antonius J. Belderok, Adri de Boon, Co van den Born, Maarten Borsje, Piet Burggraaf, Ien Dales, Maurits Dekker (grondig herzien), Klaas Driehuis, Frits Faulhaber, Willem Gehrels, Joop Goubitz, Hannes de Graaf, Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman, Jakob Griek, Ottho Gerhard Heldring, Piet Helsdingen, Anna Aleida Heijnen (Lie Alma-Heijnen), Harry Hoefnagels, Henri A. Janssen (Harry van Kruiningen), Theo de Jong, Cécile de Jong van Beek en Donk, Marga Klompé, Ria de Korte, Margaretha Kraassenberg (Greet Carvalho), Bernardus Lansink sr., Betje Lazarus, Jules de Leeuwe, Cees van Lienden, Jan Mens, Wytze Nutters, Frederik H. Petter, Arie Pleysier, Carlos Pronk, Emanuel Querido, George van Raemdonck, Jan Roes, Jaap van de Scheur, Johan te Slaa, Benjamin Slier, Elie Smalhout, Frans Spiekman, WIm Spiekman, Mart Stam, Benno Stokvis, Theo Sturkenboom, Bernard Tans, Christina (Kolthek-/Colson-)Timmer, Jan Frederik Vlekke, Henk Wakker, Hein van de Weg, Anke Weidema, Julien Wolbers (uitgebreid), Bertus Zuurbier, Trijntje Zwagerman (Trien de Haan).