Ten Geleide bij Deel 7 (1998)

Dit is het zevende deel van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Hierna volgen nog een achtste deel en een deel met register en aanvullingen. De redactie constateert dat het, afgezien van gestegen kosten, moeilijker geworden is persoonlijke gegevens van overheidsinstanties te krijgen. Deze beroepen zich vaker op het privacy-argument, zeker als het afdrukken van persoonlijke feiten als huwelijk en scheiding de bedoeling is. Van de meeste instanties kregen wij echter alle medewerking, waarvoor onze hartelijke dank. Van enkele personen bleken bepaalde data niet vindbaar. Hierdoor zijn enkele inleidingen op biografische schetsen onvolledig gebleven. De redactie zet haar speurwerk voort teneinde alsnog verkregen gegevens in het deel met register en aanvullingen te publiceren. In dat laatste deel zullen ook aanvullingen en correcties op de eerder gepubliceerde levensschetsen worden opgenomen. De redactie stelt het op prijs van lezers aanvullingen en correcties te ontvangen.

In de loop van de voorbereiding van deel 7 verliet Jan Gielkens de redactie van het Biografisch woordenboek. In de redactie van dit deel heeft hij dus nog een aanzienlijk aandeel gehad. De redactie bedankt de auteurs van de schetsen en alle personen en instanties die op een of andere manier informatie en materiaal ter beschikking hebben gesteld. Bijzondere dank is de redactie van het Biografisch woordenboek verschuldigd aan Lex Lambrechts, fotograaf van het llSG, en Marti Huetink van uitgeverij Stichting Beheer IISG.

De redactie